VIDEO - CLIP
VĂN BẢN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
PGD&ĐT Phan Thiết
062 3 818 808
Vị trí Online
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang online: 11
Lượt truy cập: 2543010
Trung học cơ sở
Kế hoạch hoạt động của tổ cốt cán bộ môn THCS năm học 2013-2014 - (15/01/2014)

Thực hiện Công văn số 672/PGD&ĐT-PT ngày 30/09/2013 của phòng Giáo dục & Đào tạo Tp. Phan Thiết về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014

Kế hoạch tổ chức Hội thi GVDG THCS cấp thành phố năm học 2013-2014 - (01/01/2014)

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Hội nghị triển khai chuyên đề “Quản lý đổi mới phương pháp dạy học- kiểm tra đánh giá và hoạt động của Tổ chuyên môn” cấp THCS năm học 2013-2014. - (09/12/2013)

Thực hiện Công văn số 666/PGDĐT-PT ngày 30/9/2013 của Phòng GD&ĐT Phan Thiết về việc thực hiện chuyên đề “Quản lý đổi mới phương pháp dạy học - kiểm tra đánh giá và hoạt động của Tổ chuyên môn” cấp THCS năm học 2013-2014

Công văn số: 796/PGDĐT-PT về việc tổ chức thi HK1 năm học 2013-2014 đối với cấp THCS - (15/11/2013)

Thực hiện Công văn số: 672/PGDĐT-PT ngày 30/9/2013 của phòng Giáo dục & Đảo tạo Phan Thiết về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2013-2014...

Trang 1/1 1
 Nhảy đến