VIDEO - CLIP
VĂN BẢN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
PGD&ĐT Phan Thiết
062 3 818 808
Vị trí Online
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang online: 15
Lượt truy cập: 2519636
Trung học cơ sở
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2016-2017 - (12/05/2016)

Phòng GD-ĐT Phan Thiết thông báo Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 - Năm học 2016-2017

Kế hoạch hoạt động của tổ cốt cán bộ môn THCS năm học 2013-2014 - (15/01/2014)

Thực hiện Công văn số 672/PGD&ĐT-PT ngày 30/09/2013 của phòng Giáo dục & Đào tạo Tp. Phan Thiết về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014

Kế hoạch tổ chức Hội thi GVDG THCS cấp thành phố năm học 2013-2014 - (01/01/2014)

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Hội nghị triển khai chuyên đề “Quản lý đổi mới phương pháp dạy học- kiểm tra đánh giá và hoạt động của Tổ chuyên môn” cấp THCS năm học 2013-2014. - (09/12/2013)

Thực hiện Công văn số 666/PGDĐT-PT ngày 30/9/2013 của Phòng GD&ĐT Phan Thiết về việc thực hiện chuyên đề “Quản lý đổi mới phương pháp dạy học - kiểm tra đánh giá và hoạt động của Tổ chuyên môn” cấp THCS năm học 2013-2014

Lịch thi Học kì I năm học 2013-2014 - (02/12/2013)

Phòng Giáo dục Phan Thiết thông báo lịch thi HK1 năm học 2013-2014 đối với các bộ môn thi theo đề chung của Phòng cấp THCS Như sau:

Công văn số: 796/PGDĐT-PT về việc tổ chức thi HK1 năm học 2013-2014 đối với cấp THCS - (15/11/2013)

Thực hiện Công văn số: 672/PGDĐT-PT ngày 30/9/2013 của phòng Giáo dục & Đảo tạo Phan Thiết về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2013-2014...

Đánh giá kế hoạch tháng 10 và kế hoạch tháng 11/2013 - (25/10/2013)

V/v: Đánh giá thực hiện kế hoạch tháng 10/2013 và triển khai công tác trọng tâm tháng 11/2013

Trang 1/1 1
 Nhảy đến