VIDEO - CLIP
VĂN BẢN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
PGD&ĐT Phan Thiết
062 3 818 808
Vị trí Online
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang online: 19
Lượt truy cập: 1766368
Chế độ - Chính sách
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2014-2015 - (10/06/2015)

Kết quả công nhận Sáng kiến kinh nghiệm 2014-2015 của UBND thành phố Phan Thiết

Tài liệu truyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật) - (02/11/2014)

Triển khai thực hiện có hiệu quả về Ngày Pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của toàn ngành về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (ngày 09 tháng 11 hằng năm), làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Các quyết định khen thưởng 2013-2014 - (09/09/2014)

Phòng GD-ĐT Phan Thiết đã scan các quyết định khen thưởng 2013-2014 của UBND thành phố Phan Thiết tại Mục Văn bản_phần Quyết định.

THÔNG TƯ: Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. - (04/12/2013)

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Trang 1/1 1
 Nhảy đến