VIDEO - CLIP
VĂN BẢN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
PGD&ĐT Phan Thiết
062 3 818 808
Vị trí Online
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang online: 12
Lượt truy cập: 2713880
Chế độ - Chính sách
KH tuyển dụng đặc cách đối với GV đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH trước năm 2015 - (29/06/2020)

Ngày 19/6/2020, UBND thành phố Phan Thiết ban hành KH số 4191/KH-UBND v/v triển khai kế hoạch tuyển dụng đặc cách đối với GV

DANH MỤC BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - (16/03/2017)

Căn cứ theo Quyết định số 2709/QĐ-UBND, ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về Công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Giáo dục và Đào tạo cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Thiết ban hành Danh mục bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2014-2015 - (10/06/2015)

Kết quả công nhận Sáng kiến kinh nghiệm 2014-2015 của UBND thành phố Phan Thiết

Tài liệu truyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật) - (02/11/2014)

Triển khai thực hiện có hiệu quả về Ngày Pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của toàn ngành về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (ngày 09 tháng 11 hằng năm), làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

THÔNG TƯ: Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. - (04/12/2013)

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Trang 1/1 1
 Nhảy đến