VIDEO - CLIP
VĂN BẢN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
PGD&ĐT Phan Thiết
062 3 818 808
Vị trí Online
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang online: 45
Lượt truy cập: 2543110
Chương trình giáo dục
Kế hoạch hoạt động của tổ cốt cán bộ môn THCS năm học 2013-2014 - (15/01/2014)

Thực hiện Công văn số 672/PGD&ĐT-PT ngày 30/09/2013 của phòng Giáo dục & Đào tạo Tp. Phan Thiết về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2013-2014 - (14/01/2014)

Căn cứ hướng dẫn số 1173/SGDĐT-GDCN ngày 5/6/2013 của Sở Giáo dục & Đào tạo Bình Thuận về việc bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014

Phối hợp quản lí các cơ sở mầm non ngoài công lập - (07/01/2014)

Văn bản số: 5075/UBND-VX ngày 31/12/2013 của UBND Tp. Phan Thiết về việc "Phối hợp quản lí các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập"

Kế hoạch tổ chức Hội thi GVDG THCS cấp thành phố năm học 2013-2014 - (01/01/2014)

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Hướng dẫn KTĐK lần 2 và báo cáo thống kê giữa năm học 2013-2014 cấp Tiểu học - (09/12/2013)

Nhằm đánh giá đúng thực chất và chính xác kết quả học tập của học sinh, đồng thời hoàn thành các yêu cầu báo cáo thông kê giữa năm học ở cấp Tiểu học, phòng Giáo dục & Đào tạo Phan Thiết hướng dẫn các trường tiểu học những nội dung sau:

Hội nghị triển khai chuyên đề “Quản lý đổi mới phương pháp dạy học- kiểm tra đánh giá và hoạt động của Tổ chuyên môn” cấp THCS năm học 2013-2014. - (09/12/2013)

Thực hiện Công văn số 666/PGDĐT-PT ngày 30/9/2013 của Phòng GD&ĐT Phan Thiết về việc thực hiện chuyên đề “Quản lý đổi mới phương pháp dạy học - kiểm tra đánh giá và hoạt động của Tổ chuyên môn” cấp THCS năm học 2013-2014

Công văn số: 796/PGDĐT-PT về việc tổ chức thi HK1 năm học 2013-2014 đối với cấp THCS - (15/11/2013)

Thực hiện Công văn số: 672/PGDĐT-PT ngày 30/9/2013 của phòng Giáo dục & Đảo tạo Phan Thiết về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2013-2014...

Danh sách tổng hợp các Nhóm trẻ, lớp Mẫu giáo ngoài công lập - (13/11/2013)

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Phan Thiết đã nhận hồ sơ từ UBND các phường, xã tính đến ngày 31/10/2013

Trang 1/1 1
 Nhảy đến