VIDEO - CLIP
VĂN BẢN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
PGD&ĐT Phan Thiết
062 3 818 808
Vị trí Online
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang online: 9
Lượt truy cập: 2530882
Thông báo
CUNG CẤP SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI - HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRÚNG TUYỂN 2015 - (08/06/2016)
Để có cơ sở tổng hợp về thời gian công tác có tham gia nộp BHXH của các giáo viên trúng tuyển cấp Tiểu học năm 2015 trước khi tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các trường Tiểu học thực hiện như sau:
- Các đơn vị rà soát kỹ danh sách các giáo viên đang công tác tại đơn vị trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên cấp Tiểu học năm 2015 thì lập danh sách kèm theo bản sao có chứng thực các hồ sơ gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Bộ phận Tổ chức) trước ngày 13/6/2016 để kịp thời tổng hợp, phối hợp Phòng Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ký ban hành Quyết định tuyển dụng, bố trí, phân công công tác đối với người trúng tuyển vào các trường Tiểu học thuộc UBND thành phố Phan Thiết. hồ sơ gồm có: 
   + Sổ BHXH có đầy đủ thông tin về thời gian nộp BHXH.
   + Hợp đồng lao động lần đầu có ghi rõ thời gian nộp BHXH của người trúng tuyển.
   + Văn bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu có).

- Trường hợp giáo viên trúng tuyển vào các trường Tiểu học thuộc UBND thành phố Phan Thiết nhưng trước đây hợp đồng lao động tại các trường Tiểu học ngoài công lập ở thành phố Phan Thiết, các trường Tiểu học ở huyện, thị xã khác không phải là thành phố Phan Thiết,.. thì nộp các hồ sơ nêu trên tại trường trúng tuyển. Các trường lập danh sách (theo mẫu) kèm hồ sơ nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 13/6/2016.

Danh sách trúng tuyển giáo viên Tiểu học năm 2015:-/userfiles/files/KETQUA-TRUNGTUYEN-GV-TieuHoc-2015.xls