VIDEO - CLIP
VĂN BẢN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
PGD&ĐT Phan Thiết
062 3 818 808
Vị trí Online
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang online: 9
Lượt truy cập: 2519285
Giấy mời họp
Lượt xem: 3000
Giấy mời họp (Công Đoàn Giáo dục Phan Thiết) - (22/11/2013)
Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-CĐGD ngày 11/11/2013 của Ban Thường vụ GĐGD Phan Thiết về việc “Học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XI công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội IX công đoàn tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2013-2018”;
Ban Thường vụ CĐGD Phan Thiết tổ chức Hội nghị học tập quán triệt các Nghị quyết trên với thành phần, thời gian, địa điểm và nội dung như sau: