VIDEO - CLIP
VĂN BẢN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
PGD&ĐT Phan Thiết
062 3 818 808
Vị trí Online
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang online: 11
Lượt truy cập: 2713878
Chế độ - Chính sách
Lượt xem: 8092
HỒ SƠ - THỦ TỤC THUYÊN CHUYỂN GIÁO VIÊN - (13/04/2016)
A - HỒ SƠ, THỦ TỤC GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN XIN THUYÊN CHUYỂN ĐẾN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT:
I- Hồ sơ:

1.Đơn xin thuyên chuyển công tác (có ý kiến của nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, thị xã nơi đang công tác)
2. Bản kiểm điểm quá trình công tác tại đơn vị
3. Sơ yếu lí lịch (Mẫu 2C-BNV)
4. Bản sao văn bằng chuyên môn nghiệp vụ
5. Bản sao Quyết định tuyển dụng
6. Bản sao Quyết định hết tập sự
7. Bản sao Quyết định lương hiện hưởng
8. Bản sao hộ khẩu
9. Giấy tờ liên quan đến thành tích  giảng dạy (nếu có)
10. Bản cam kết (mẫu tại Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Phan Thiết).
Ghi chú:

*Ghi chú:
- Thành phần hồ sơ được xếp thứ tự từ 1 đến 10 như trên và đựng trong phong bì giấy cỡ 24cm x 33 cm (ghi rõ thành phần hồ sơ, số điện thoại liên lạc của người xin thuyên chuyển).
- Các bản sao của thành phần hồ sơ thuyên chuyển có chứng thực.
- Nộp 02 bộ hồ sơ: 01 bộ chính và 01 bộ photo.
II- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 11/4/2016 đến hết ngày 20/5/2016.

B - HỒ SƠ, THỦ TỤC GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN XIN THUYÊN CHUYỂN TRONG THÀNH PHỐ PHAN THIẾT:
I- Hồ sơ

- Đơn xin thuyên chuyển công tác (theo mẫu)
- Bản kiểm điểm công tác (theo mẫu)
- Sơ yếu lí lịch (Mẫu 2C-BNV)
II- Thủ tục:
 - Sau khi tổ chức họp xét, hiệu trưởng nhận xét, đề nghị cụ thể trong đơn.
 - Gởi biên bản họp xét và hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 11/5/2015 để Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét.

Các mẫu đính kèm:
/userfiles/files/MaudonthuyenchuyenngoaiTP.doc
/userfiles/files/MaudonthuyenchuyentrongTP.doc
/userfiles/files/Bankiemdiemcanhan.doc
/userfiles/files/Maulylich2C-BNV.doc