VIDEO - CLIP
VĂN BẢN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
PGD&ĐT Phan Thiết
062 3 818 808
Vị trí Online
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang online: 37
Lượt truy cập: 2713972
Tài liệu » Tài liệu Công nghệ Thông tin
Lượt xem: 14354
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm SMAS - (02/11/2013)

 
Phần mềm quản lý nhà trường là phần mềm hỗ trợ các nhà trường phổ thông trong các công tác quản lý hồ sơ học sinh, hồ sơ giáo viên, quá trình học tập và rèn luyện của học sinh. Quá trình công tác, giảng dạy của giáo viên, quản lý các kỳ thi của học sinh. Hệ thống là một giải pháp tổng thể và đồng nhất trong việc tin học hóa công tác quản lý học sinh, giáo viên ở các nhà trường. 
Hệ thống sẽ đáp ứng được các nghiệp vụ quản lý sau: 
  • Quản lý hồ sơ giáo viên 
  • Quản lý công tác giảng dạy của giáo viên 
  • Quản lý hồ sơ học sinh 
  • Quản lý quá trình học tập và rèn luyện của học sinh 
  • Quản lý các kỳ thi do nhà trường tổ chức cho học sinh 
Hệ thống thực hiện phân quyền chức năng đối với từng đối tượng người dùng: Quản trị hệ thống, người dùng cấp phòng/sở, người dùng cấp phòng, người dùng cấp trường (BGH, giáo viên, giáo vụ, quản trị hệ thống). Các tài liệu này đề cập đến các chức năng đối với người dùng là Quản trị hệ thống, Quản lý nhà trường, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn.

Phòng GD&ĐT Phan Thiết đề nghị các trường tải về các tài liệu hướng dẫn sau đây để nghiên cứu thực hiện.

1. Quản trị hệ thống: Tài liệu này được xây dựng nhằm hướng dẫn người dùng quản trị hệ thống một cách chi tiết từng bước sử dụng các chức năng của hệ thống Quản lý nhà trường  Tải về
 
2. Quản lý nhà trường: Tài liệu này áp dụng cho hệ thống Quản lý nhà trường, mô tả các chức năng theo vai trò người dùng là quản trị hệ thống cấp trường (như Ban giám hiệu…) thuộc các trường PTTH, THCS, Tiểu học.  Tải về

3. GIáo giên chủ nhiệm: Tài liệu này được xây dựng nhằm hướng dẫn người dùng  là giáo viên chủ nhiệm, giáo vụ, giáo viên bộ môn một cách chi tiết từng bước sử dụng các chức năng của hệ thống Quản lý nhà trường  Tải về

4. Giáo viên bộ môn: Tài liệu này được xây dựng nhằm hướng dẫn  người dùng  là giáo viên giáo viên bộ môn  (giáo viên có quyền giáo viên bộ môn) một cách chi tiết từng bước sử dụng các chức năng của hệ thống Quản lý nhà trường    Tải về

  

Các bài viết khác cùng danh mục