VIDEO - CLIP
VĂN BẢN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
PGD&ĐT Phan Thiết
062 3 818 808
Vị trí Online
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang online: 25
Lượt truy cập: 2713914
Công đoàn giáo dục
Lượt xem: 2533
KẾ HOẠCH Học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam Và Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bình Thuận (Nhiệm kỳ 2013-2018) - (14/11/2013)
Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-LĐLĐ, ngày 28/10/2013 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về việc “Học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XI công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội IX công đoàn tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2013-2018”;
Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Phan Thiết xây dựng kế hoạch “Học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XI công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội IX công đoàn tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2013-2018” với những nội dung cụ thể như sau: