VIDEO - CLIP
VĂN BẢN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
PGD&ĐT Phan Thiết
062 3 818 808
Vị trí Online
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang online: 4
Lượt truy cập: 2597306
Thi đua khen thưởng
Lượt xem: 2465
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận học sinh đạt giải trong kì thi Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố năm học 2013-2014 - (14/11/2013)

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHAN THIẾT

     Căn cứ Quyết định số 04/2004/QĐ-UBND ngày 28/5/2004 của UBND thành phố Phan Thiết ban hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và  Đào tạo Phan Thiết;
     Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
     Căn cứ Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 18/10/2011của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng; Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 09/11/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định Quy chế khen thưởng trong phong trào thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo;
     Theo đề nghị của  bộ phận THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:


 
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI:   Tải về