VIDEO - CLIP
VĂN BẢN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
PGD&ĐT Phan Thiết
062 3 818 808
Vị trí Online
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang online: 38
Lượt truy cập: 2713985
Tin hoạt động ngành
Lượt xem: 2497
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đội ngũ cốt cán các bộ môn trung học cơ sở cấp thành phố năm học 2013 - 2014 - (14/11/2013)
Căn cứ Quyết định số 04/2004/QĐ-UBND ngày 28/5/2004 của UBND thành phố Phan Thiết ban hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và  Đào tạo Phan Thiết;
 
Căn cứ công văn số 304/SGD&ĐT-GDTrH ngày 06/9/2006 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận về việc “Hướng dẫn thành lập tổ cốt cán các bộ môn bậc THCS ”;
 
Theo đề nghị của tổ Giáo dục phổ thông Phòng Giáo dục và Đào tạo;