VIDEO - CLIP
VĂN BẢN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
PGD&ĐT Phan Thiết
062 3 818 808
Vị trí Online
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang online: 2
Lượt truy cập: 2542976
Tin hoạt động ngành
Lượt xem: 1322
Triển khai thực hiện chuyên đề các bộ môn cấp THCS - (21/11/2013)
Thực hiện Công văn số 886/SGD&ĐT-GDTrH ngày 26/4/2013 của Sở GD&ĐT Bình Thuận về việc Thông báo kết luận hội nghị chuyên đề các tổ cốt cán bộ môn THCS ở HKII năm học 2012-2013; Công văn số 2269/SGD&ĐT-GDTrH ngày 6/11/2013 của Sở GD&ĐT BÌnh Thuận về việc Thông báo kết luận hội nghị chuyên đề các tổ cốt cán bộ môn Mỹ thuật, Âm nhạc cấp THCS ở HKI năm học 2013-2014;
Phòng Giáo dục và Đào tạp Tp. Phan Thiết thông báo các trường THCS trong Tp. Phan Thiết thực hiện một số nội dung cho các bô môn sau: