VIDEO - CLIP
VĂN BẢN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
PGD&ĐT Phan Thiết
062 3 818 808
Vị trí Online
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang online: 34
Lượt truy cập: 2575420
Văn bản
Lọc văn bản:
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
878/QĐ-BYT QĐ v/v ban hành Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 12/3/2020 Tải về
30/2020/NĐ-CP Nghị định về công tác văn thư 05/3/2020 Tải về
02/2019/TT-BNV Thông tư quy định tiêu chuản dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử 24/01/2019 Tải về
01/2019/TT-BNV Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức 24/01/2019 Tải về
01/2020/TT-BGDĐT THÔNG TƯ 01/2020 VỀ HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN SGK TRONG CƠ SỞ GDPT 30/01/2020 Tải về
01/2017/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở 13/01/2017 Tải về
55/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh 22/11/2011 Tải về
58/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT 12/12/2011 Tải về
32/2018/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 26/12/2018 Tải về
28/2009/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông 21/10/2009 Tải về
16/2017/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập 12/7/2017 Tải về
15/2017/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo TT số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 09/6/2017 Tải về
127/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục 21/9/2018 Tải về
91/2017/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 31/7/2017 Tải về
31/2017/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông 18/12/2017 Tải về
Trang 1/4 1 2 3 4 > »
 Nhảy đến