12 độ ngọt

Tên gốc: 12 Độ Ngọt.
Tác giả: Bản Lật Tử.
Edit: Bạch Điệp Gia Trang.
Số chương: 73 chương.
Tình trạng edit: đang được bò….
Văn án
IBU là đơn vị chức năng đo phỏng đắng được người ủ bia bên trên toàn toàn cầu dùng, người tao hoàn toàn có thể cảm biến được vị đăng đắng kể từ 12 phỏng IBU trở lên trên.
Mà Chân Điềm là đơn vị chức năng đo phỏng ngọt của Trần Túy.
12 độ ngọt, vừa khít thực hiện say lòng người.


Bia thì đắng, còn em thì và lắng đọng.
Nữ chủ yếu thực hiện vô ngành phát hành bia, phái nam chủ yếu thực hiện truyền thông.

Bạn đang xem: 12 độ ngọt

Một áng văn nhẹ dịu và ngọt ngào

Vai chính: Chân Điềm, Trần Túy

🍺 Mục lục 🍺

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5 – Chương 6

🍺🍺🍺

Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10 – Chương 11 – Chương 12

🍺🍺🍺

Chương 13 – Chương 14 – Chương 15 – Chương 16.1 – Chương 16.2 – Chương 17 – Chương 18

🍺🍺🍺

Chương 19 – Chương trăng tròn – Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24

Xem thêm: đấu la đại lục 3 truyện tranh

🍺🍺🍺

Chương 25 – Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30

🍺🍺🍺

Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35 – Chương 36

🍺🍺🍺

Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40 – Chương 41 – Chương 42

🍺🍺🍺

Chương 43 – Chương 44 – Chương 45 – Chương 46 – Chương 47 – Chương 48

🍺🍺🍺

Xem thêm: giá lại có một người như em

Chương 49 – Chương 50 – Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 – Chương 54

🍺🍺🍺

Chương 55 – Chương 56 – Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60

Tác giả

Bình luận