an va huy co tat ca 26 vien bi

Câu hỏi

Huy và Thanh sở hữu toàn bộ 56 viên bi.Nếu Huy mang đến Thanh 6 viên bi thì số bi của nhị chúng ta đều nhau.Tính số bi của Huy.

mk cần thiết nha chúng ta chúng ta nào là nhanh chóng, chính thì mk tick cho

nguyen quan

24 mon 7 năm ngoái khi 11:00

Huy và Nam sở hữu toàn bộ 90 viên bi.Nếu Huy mang đến Nam 15 viên bi thì số bi của Huy vẫn nhiều hơn thế nữa số bi của Nam trăng tròn viên.thám thính số bi của từng bạn

Xem chi tiết

Đặng Nguyễn Thảo Nguyên

Bài 1: Hùng nhiều hơn thế nữa Dũng 16 viên bi. Nếu Hùng đạt thêm 5 viên  và Dũng đạt thêm 8 viên thì tổng số bi của 2 các bạn sẽ là 67 viên. Hỏi từng chúng ta sở hữu bao nhiêu viên bi ?

Bài 2: Huy và Long sở hữu toàn bộ 100 viên bi. Nếu Huy mang đến Long 10 viên thì số bi 2 các bạn sẽ đều nhau. Hỏi từng chúng ta sở hữu bao nhiêu viên bi ?

Xem chi tiết

Nguyễn Trang Linh

18 mon 5 năm 2016 khi 18:22

Hùng và Dũng sở hữu toàn bộ 46 viên bi.Nếu Hùng mang đến Dũng 5 viên bi thì số bi của nhị chúng ta đều nhau.Hỏi khi đầu từng chúng ta sở hữu từng nào viên bi?

Xem chi tiết

nguyễn mai  hương

10 mon 1 2017 khi 17:05

Ba chúng ta Hùng ,Dũng,Nam sở hữu toàn bộ 36 viên bi.Nếu Hùng mang đến Dũng 8 viên bi, Dũng mang đến Nam 5 viên bi, Nam lại mang đến Hùng 6 viên thì số bi  của tía chúng ta đều nhau.Tìm số bi lúc đầu của công ty Hùng?

Xem chi tiết

Vương Phương Thảo

Xem thêm: la vong cach

26 mon 2 2017 khi 10:30

ba chúng ta Hùng,Dũng,Nam sở hữu toàn bộ 36 viên bi.Nếu Hùng mang đến Dũng 8 viên bi,Dũng mang đến Nam 5 viên bi,Nam mang đến lại Hùng 6 viên bi thì số bi của 3 chúng ta đều nhau.Tìm số bi lúc đầu của Hùng.

Xem chi tiết

Phan Phương Thảo

10 mon 10 2017 khi 20:22

Huy và Hoàng sở hữu vớ cả 25 viên bi . tường rằng nếu như Huy mang đến Hoàng 5 viên , Hoàng lại mang đến Huy 3 viên thì số bi của Huy nhiều hơn thế nữa số bi của Hoàng là 1 trong viên. Hỏi khi đầu từng chúng ta sở hữu bao nhieu viên bi? 

Bài toán tổng hiệu

Xem chi tiết

phạm khánh linh

30 mon 7 2021 khi 20:42

huy và hoàng sở hữu một vài bi, nếu như huy mang đến hoàng chính số bi tuy nhiên hoàng đang sẵn có rồi hoàng lại mang đến huy chính số bi còn sót lại của hoàng thì khi bại hoàng sẽ có được 35 viên và huy sở hữu 30 viên. chất vấn khi đầu cả hai chúng ta sở hữu từng nào viên bi?

Xem chi tiết

Hoàng Thi Khánh Ly

hùng và dũng sở hữu toàn bộ 36 viên bi.nếu như hùng mang đến dũng 7 viên bi thì số bi của nhị chúng ta đều nhau.chất vấn khi đầu dũng teo từng nào viên bi

Xem chi tiết

kaitou aoko

12 mon 11 năm 2016 khi 22:46

An và Bình sở hữu toàn bộ 54 viên bi.Nếu An mang đến Bình 3 viên bi thì số bi của 2 chúng ta đều nhau. lúc đầu từng chúng ta sở hữu từng nào viên bi

Xem chi tiết

Xem thêm: cach kich thich con gai bang tay