an va nguyen co tong cong 120 vien bi

Khách

Bạn đang xem: an va nguyen co tong cong 120 vien bi

Khách

Hãy nhập thắc mắc của người tiêu dùng nhập trên đây, nếu như là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Nguyen newton

Pham Ngoc Khương

6 mon 11 2017 khi 20:06

Số viên bi của An lúc sau là :

             (120-16):2=52 (viên)

Số viên bi của An lúc đầu là:

                52+20=72 (viên)

Số tiên An mua sắm hết là :

                 72:3.1000=24000(đồng)

                         Đáp số :24000 đồng

Nguyễn Thùy Dương

13 mon 10 2021 khi 21:00

Nếu An cho tới Nguyên đôi mươi viên bi thì tổng số bi của nhì chúng ta vẫn chính là 120 viên, hiệu số bi của nhì chúng ta là 16 viên bi.

Số bi của An khi cơ là:

(120 – 16) : 2 = 52 (viên)

Số bi của An lúc đầu là:

52 + đôi mươi = 72 (viên)

Số chi phí An vẫn mua sắm bi là:

(72 : 3 ) × 1000 = 24 000 (đồng)

Đáp số: 24 000 đồng

Lê Duy Hoàng

☂❄ღωɦσ мαɗε мε α ρɾĭη¢εʂʂღ❄☂(♕ѕнιиι...

2 mon 9 2019 khi 20:38

số phần bi an rộng lớn bình trc khi an cho tới bình là :

1/4 x 2 =1/2

vậy số bi của an 2 phần bình 1 phần

tổng số phần : 2+1=3(phần)

số bi của an là : 42 : 3 x 2 = 28 ( viên)

Lily

Lily 28 mon 11 2021 khi 10:52

Trịnh Thuỳ Linh

28 mon 11 2021 khi 11:01

Số bi của An khi cơ là:

(120 – 16) : 2 = 52 (viên)

Số bi của An lúc đầu là:

52 + đôi mươi = 72 (viên)

Số chi phí An vẫn mua sắm bi là:

(72 : 3 ) × 1000 = 24 000 (đồng)

Đáp số: 24 000 đồng

Anne ❤❤❤❤❤💖

28 mon 11 2021 khi 11:24

Số bi của An với khi cơ là

     (120-16): 2=52(viên)

Số bi của An với lúc đầu là

      52+20=72(viên)

Số chi phí An vẫn mua sắm bi là

      (72:3)x1000=24000(đồng)

                 Đáp số:24000 đồng

Lương Dinh Thăng

Đỗ Huy Anh

7 mon 11 2021 khi 17:16

Có 2 thùng đựng được toàn bộ 48 lít dầu. Số dầu ở thùng loại nhất đựng
nhiều rộng lớn số dầu ở thùng thứ hai là 8 lít . Số lít dầu ở thùng 1 vẫn đựng được…….lít,
thùng 2 đựng được..........lít dầu.
 

Trần thị xuân hoàng

7 mon 11 2021 khi 17:22

Gọi số bi của an là a Số bi của nguyên vẹn là n a-20 thì n>a 16 viên →Ban đầu n ít rộng lớn a 4 viên Số viên bi của an: (120+4):2=62(viên) Số viên bi của nguyên: 120-62=58(viên)

Lương Dinh Thăng

Phí Trương Hải

10 mon 11 2021 khi 7:35

Nếu An cho tới Nguyên đôi mươi viên bi thì Nguyên với nhiều hơn nữa An 16 viên bi.

Số bi của An thời điểm hiện nay là: (left( {120 - 16} right):2 = 52) (viên bi)

Số bi của An vẫn mua sắm là: (52 + đôi mươi = 72) (viên bi)

Mua 3 viên bi không còn 1000 đồng.

Vậy An vẫn mua sắm số bi cơ không còn số chi phí là: (72:3 times 1000 = 24,000) (đồng)

Đáp số: 24 000 đồng.

༒ღTrọnggღ༒

10 mon 11 2021 khi 7:37

Hà Thùy Linh

Đoàn Đức Hà

24 mon 2 2022 khi 14:12

Sau khi An cho tới Nguyên một trong những bi thì tổng số bi của nhì chúng ta ko thay đổi. 

Sau khi cho tới An với số viên bi là: 

\(\left(120-16\right)\div2=52\)(viên) 

An với số viên bi là: 

\(52+20=72\)(viên) 

An mua sắm số bi không còn số chi phí là: 

\(72\div3\times1000=24000\)(đồng) 

Hà Thùy Linh

Nguyễn Thuỳ Phương

24 mon 2 2022 khi 9:37

Số viên bi của An lúc sau là :

             (120-16):2=52 (viên)

Số viên bi của An lúc đầu là:

                52+20=72 (viên)

Số tiên An mua sắm hết là :

                 72:3.1000=24000(đồng)

                         Đáp số :24000 đồng

Lê Đoàn Minh Hạo

24 mon 2 2022 khi 9:37

24000 bn

Trần Thị chỉ Trân

26 mon 6 năm nhâm thìn khi 18:41

Bình với số viên bi là: 

33 - 3 = 30 ( viên bi )

Cả nhì chúng ta với số viên bi là:

33 + 30 = 63 ( viên bi )

Đáp số: 63 viên bi

_Detective_

26 mon 6 năm nhâm thìn khi 18:38

Số bi của bình là 33-3=30 bi

Tổng số bi 2 chúng ta là 33+30= 63 bi

Đáp số 63 bi

Dinh Thuy Tien

Thám Tử trung học cơ sở Nguyễn Hiếu

20 mon 7 năm nhâm thìn khi 18:56

1.An rộng lớn Bình là:

6 x 2 = 12 viên

Bình với là:

(22 - 12) : 2 = 5 viên

An với là:

22 - 5 = 17 viên

Đáp số : 17 và 5 viên

Dương Đức Hiệp

20 mon 7 năm nhâm thìn khi 19:19

a) An rộng lớn Bình : 6 x 2 = 12 ( viên )

Bình với : ( 22- 12 ) : 2 = 5 ( viên )

An với : 22- 5 = 17 viên

b) 2 số đương nhiên liên tục với khoảng cách là một trong => Hiệu là 1

Chiều rộng lớn là:

              { (612 : 2 ) - 1 } : 2 = 152,5

Đầu bài bác là số đương nhiên tuy nhiên 152,5 là thập phân nên => Đầu bài bác sai

Xem thêm: cach ve do thi trong excel 2007