anh không phải ghét omega nhất sao

 • Reads 64,883
 • Votes 3,364
 • Parts 79

Complete, First published Nov 27, 2023

Bạn đang xem: anh không phải ghét omega nhất sao

Table of contents

 • Mon, Nov 27, 2023

 • Mon, Nov 27, 2023

 • Mon, Nov 27, 2023

 • Mon, Nov 27, 2023

 • Mon, Nov 27, 2023

 • Mon, Nov 27, 2023

 • Tue, Nov 28, 2023

 • Tue, Nov 28, 2023

 • Tue, Nov 28, 2023

 • Tue, Nov 28, 2023

 • Tue, Nov 28, 2023

 • Tue, Nov 28, 2023

 • Tue, Nov 28, 2023

 • Tue, Nov 28, 2023

 • Tue, Nov 28, 2023

 • Tue, Nov 28, 2023

 • Tue, Nov 28, 2023

 • Tue, Nov 28, 2023

 • Tue, Nov 28, 2023

 • Tue, Nov 28, 2023

 • Tue, Nov 28, 2023

 • Tue, Nov 28, 2023

 • Tue, Nov 28, 2023

 • Tue, Nov 28, 2023

 • Wed, Nov 29, 2023

 • Wed, Nov 29, 2023

 • Wed, Nov 29, 2023

 • Wed, Nov 29, 2023

 • Wed, Nov 29, 2023

 • Wed, Nov 29, 2023

 • Wed, Nov 29, 2023

 • Wed, Nov 29, 2023

 • Wed, Nov 29, 2023

 • Wed, Nov 29, 2023

 • Wed, Nov 29, 2023

 • Wed, Nov 29, 2023

 • Wed, Nov 29, 2023

 • Wed, Nov 29, 2023

  Xem thêm: truyện ngọc lụa vàng

 • Wed, Nov 29, 2023

 • Wed, Nov 29, 2023

 • Wed, Nov 29, 2023

 • Wed, Nov 29, 2023

 • Wed, Nov 29, 2023

 • Wed, Nov 29, 2023

 • Thu, Nov 30, 2023

 • Thu, Nov 30, 2023

 • Thu, Nov 30, 2023

 • Thu, Nov 30, 2023

 • Thu, Nov 30, 2023

 • Thu, Nov 30, 2023

 • Thu, Nov 30, 2023

 • Thu, Nov 30, 2023

 • Thu, Nov 30, 2023

 • Thu, Nov 30, 2023

 • Thu, Nov 30, 2023

 • Thu, Nov 30, 2023

 • Thu, Nov 30, 2023

 • Thu, Nov 30, 2023

 • Thu, Nov 30, 2023

 • Thu, Nov 30, 2023

 • Fri, Dec 1, 2023

 • Fri, Dec 1, 2023

 • Fri, Dec 1, 2023

 • Fri, Dec 1, 2023

 • Fri, Dec 1, 2023

 • Fri, Dec 1, 2023

 • Fri, Dec 1, 2023

 • Fri, Dec 1, 2023

 • Fri, Dec 1, 2023

 • Fri, Dec 1, 2023

 • Fri, Dec 1, 2023

 • Fri, Dec 1, 2023

 • Fri, Dec 1, 2023

 • Fri, Dec 1, 2023

 • Fri, Dec 1, 2023

 • Fri, Dec 1, 2023

  Xem thêm: thiếu tướng sủng vợ

 • Fri, Dec 1, 2023

 • Fri, Dec 1, 2023

 • Fri, Dec 1, 2023

Chuyển ver chưa xuất hiện sự đồng ý của editor nếu như sở hữu yếu tố xẩy ra bản thân tiếp tục xoá truyện tức thì ngay tắp lự ạ.
  
  Tác giả: Mộc Sắc Lưu Khế
  Nam Viên = Kim Thái Hanh 
  Tần Thu = Điền Chính Quốc 
  
  Văn án:
  
  Trước Khi đàng ai nấy đi
  
  Kim Thái Hanh rút điếu dung dịch rời khỏi bú mớm, còn lẩm nhẩm "Thật ghét bỏ Omega!"
  
  Điền Chính Quốc áp lại sát, khẽ hít lên môi hắn, cười cợt "Tôi cũng vậy!"
  
  .
  
  Trước Khi về công cộng một nhà
  
  Điền Chính Quốc nổi xung căn vặn Kim Thái Hanh "Con u nó, chẳng cần anh từng trình bày anh ghét bỏ nhất Omega?"
  
  Kim Thái Hanh nhíu mi "Em ko cần trình bày bản thân là Beta sao?"
  
  Điền Chính Quốc "Tôi u nó ko cần vì thế anh trình bày..."
  
  Một khi sau, Kim Thái Hanh buông Điền Chính Quốc bị hít cho tới thay đổi ko thông rời khỏi, cười cợt cho tới cảnh xuân sáng sủa lạn "Em demo trình bày thêm thắt câu thô tục nữa xem?"