are you interested between learning english

21. between ⇒ in

Bạn đang xem: are you interested between learning english

( Cấu trúc intersted in : quí ..... )

22. mik nghĩ về nó ko với lỗi sai gì 

23. rain ⇒ rains

( Câu ĐK loại 1 : 

+ Mệnh đề If : Hiện bên trên đơn

+ Mệnh đề chủ yếu : Tương lai đơn )

Xin hoặc nhất mang lại group ah !!!

Chúc bn hok chất lượng tốt !!!

Hãy canh ty quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: dong long tat can bien dong

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

3 vote

Xem thêm: cach chuyen chrome sang tieng viet