Bài 4 trang 48 hóa 12

     

Giải bài bác tập trang 48 bài xích 10 amino axit SGK hóa học 12. Câu 4: Viết phương trình hóa học của các phản ứng thân axit 2-aminopropanoic với...

Bạn đang xem: Bài 4 trang 48 hóa 12


Bài 4 trang 48 sgk chất hóa học 12

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thân axit 2-aminopropanoic với:

NaOH; H2SO4; CH3OH có mặt khí HCl bão hòa.

Giải

*
 + NaOH → 
*
 + H2O.

*
 + H2SO4 → 
*

*
 + CH3OH
*
 + H2O.

Bài 5 trang 48 sgk hóa học 12

Viết phương trình hóa học của phản ứng trùng ngưng các amino axit sau:

a) Axit 7-aminoheptanoic;

b) Axit 10-aminođecanoic.

Xem thêm: Vẽ Tranh Sân Khấu Lớp 5 / Mĩ Thuật Lớp 5, Vẽ Và Trang Trí Sân Khấu

Giải

a) nH2N-6-COOH  

*
 + nH2O.

b) nH2N-9-COOH  

*
 + nH2O.

Bài 6 trang 48 sgk hóa học 12

Este A được pha trộn từ amino axit B (chỉ đựng C, H, N, O) cùng ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44,5. Đốt cháy trọn vẹn 8,9 gam este A thu được 13,2 gam CO2, 6,3 gam H2O với 1,12 lít N2 (đo sống đktc).

Xem thêm: Quốc Gia Nào Có Đường Xích Đạo Chạy Qua Indonesia, Kỳ Iv: Đất Nước Ở Ngang Đường Xích Đạo

Xác định công thức, viết công thức kết cấu của A và B.

Giải

MA = 44,5 . 2 = 89 (g/mol)

Ta có: mC = (frac13,2 .1244)= 3,6 (gam); mH = (frac6,3.218)= 0,7 (gam)

mN = (frac11,2.2822,4) = 1,4 (gam); mO = 8,9 – (3,6 + 0,7 + 1,4) = 3,2 (gam)

Gọi CTPT của A là CxHyOzNt,

x : y : z : t = (frac3,612:frac0,71:frac3,216:frac1,414) = 0,3 : 0,7 : 0,2 : 0,1 = 3 : 7 : 2 : 1