BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI GẦN

     

Tiếp theo các nội dung bài viết về những thì trong tiếng anh. Bài viết ngày bây giờ chúng tôi xin reviews tới chúng ta một một số loại thì rất thường dùng trong giao tiếp. Bọn họ hãy thuộc tìm hiểu thì sau này gần–Near future tense / tín hiệu nhận biết, công thức, bí quyết dùng và bài xích tập áp dụng của nó nhé.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai gần

Cách dùng Thì Tương Lai gần | Be Going to – Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bản


Định nghĩa thì tương lai gần

Cấu trúc thì tương lai gần

Khẳng định

S + is/ am/ are + going khổng lồ + V( nguyên mẫu)

Ví dụ:

I’m going khổng lồ go the movie theater tonight( Tôi vẫn đi đến rạp chiếu phim phim vào về tối nay)He is going lớn catch the bus tomorrow( Anh ấy vẫn bắt xe bus vào trong ngày mai)*Lưu ý:Động tự tobe( Am/Is/Are) rất có thể được được sử dụng ở thể viết tắt

Ví dụ:I am=>I’mHe is=>He ‘sWe are=>We’re

►Sau going to lớn là hễ từ nguyên mẫu đặc trưng nếu bạn muốn nói ” tôi sẽ đi đâu….” các bạn phải sử dụng động tự nguyên chủng loại “go” thì go có khả năng sẽ bị lược giản đi:Ví dụ:I am going to school tomorrow( tôi đã đi mang đến trường vào trong ngày mai).Thay do viết:I am going lớn go khổng lồ school tomorrow

Phủ định

S + is/ am/ are + not + going khổng lồ + V(nguyên mẫu)

– Rất đơn giản và dễ dàng là ta chỉ việc thêm “not” đằng sau động tự tobe thì câu sẽ phát triển thành câu đậy định.

Ví dụ:

I am not going to buy that oto next week( Tôi sẽ không còn mua cái xe kia vào tuần tới)

They aren’t going to lớn attend this club this week( Họ sẽ không tham gia vào câu lạc cỗ này vào tuần này)

Nghi vấn

Hỏi:Is/ Am/ Are + S + going to lớn + V(nguyên mẫu)?Trả lời:

Yes, S + is/am/ are.No, S + is/am/are.

– chỉ việc đảo rượu cồn từ tobe ra trước nhà ngữ là ta sẽ có được một câu nghĩ vấn( dạng thắc mắc yes/no)

Ví dụ:

Are you going lớn fly lớn Malaysia for training next month?( bạn sẽ bay quý phái Malaysia nhằm học tập mon tới chứ?)

*
Are you going khổng lồ fly to Malaysia for training next month?

Cách cần sử dụng thì sau này gần

– diễn tả kế hoạch giỏi dự định về một việc sẽ triển khai trong tương lai. Thường xuyên có các từ chỉ thời gian tương lai đi kèm.Ví dụ:I am going khổng lồ visit my teacher tomorrow.(Tôi sẽ đi thăm núm giáo của tôi vào trong ngày mai)What are you going to vì chưng next weekend?( các bạn sẽ làm gì vào vào ngày cuối tuần tới)

– miêu tả một dự đoán chắc hẳn rằng sẽ xảy ra về sau do có căn cứ trên tình huống hiện tại.Ví dụ:Look at everybody pull out the road. It is going to lớn jam more few minutes( nhìn kìa toàn bộ mọi người đều lôi ra đường, đường có khả năng sẽ bị kẹt xe vào vài phút nữa thôi)

*
Look at everybody pull out the road. It is going lớn jam more few minutes

Dấu hiệu nhận thấy thì sau này gần

– lốt hiệu nhận thấy thì sau này gần bao hàm các trạng tự chỉ thời gian trong tương lai y như dấu hiệu phân biệt thì sau này đơn.

Xem thêm: Thì Xem Như Chúng Ta Không Còn Nợ Nhau Wendy Thao, Lời Bài Hát Không Còn Nợ Nhau

In the futureNext year/ week/timeSoonTomorrowIn + thời gian

Bài tập thì tương lai gần

1. Sử dụng các câu tiếp sau đây để vấn đáp các tình huống trong 1 – 8.

Use the following sentences to respond lớn situations in 1 – 8.He is going lớn win.You are going lớn fail.I’m going khổng lồ be ill.It isn’t going lớn rain.I’m not going khổng lồ be ill.You aren’t going lớn fail.It’s going khổng lồ rain.He isn’t going khổng lồ win.1 Look at the clouds. ……………………………………………………………………………………………………………………2 Why don’t you learn for the test? ………………………………………………………………………………………………..3 I’m so tired. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

4 The sun is shining. ……………………………………………………………………………………………………………………5 You are learning so hard. …………………………………………………………………………………………………………..6 I’m OK. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

7 He is playing so well. ……………………………………………………………………………………………………………….8 He is the worst tennis player of all. …………………………………………………………………………………………….

Đáp án:

1 Look at the clouds. It’s going khổng lồ rain.2 Why don’t you learn for the test? You are going lớn fail.3 I’m so tired. I’m going khổng lồ be ill.4 The sun is shining. It isn’t going to lớn rain.5 You are learning so hard. You aren’t going to lớn fail.6 I’m OK. I’m not going khổng lồ be ill.7 He is playing so well. He is going to win.8 He is the worst tennis player of all. He isn’t going lớn win.

2. Xong các email bên dưới sử dụng thì tương lai gần

Complete the email with following verbs và “going to”.tell change move not buy like find not travel kill not tidy workHi, Ben!I’m writing to lớn you to lớn let you know that I …………………………………………….. Khổng lồ Devon. I can’t waitanymore! Everything …………………………………………….. In my life. We want to lớn live in a housenear the sea. We …………………………………………….. A big house, because we …………………………..………………………………………. It all weekends. Vì chưng you know Devon? If not, you must come tosee us. I’m sure you …………………………………………….. It there.My wife and I …………………………………………….. New jobs too, because Brighton is too far awayand we …………………………………………….. To work for hours every day. We …………………………….…………………………………… somewhere near our home. My quái nhân doesn’t know about it, butI …………………………………………….. Him soon. He …………………………………………….. Me!I have khổng lồ go now. Please, write back soon.Bye for now,Sam

Đáp án:

I am going khổng lồ moveEverything is going khổng lồ changeWe are not going khổng lồ buywe are not going lớn tidyyou are going to lớn likeMy wife and I are going lớn findwe are not going lớn travelWe are going khổng lồ workI am going to tellHe is going to lớn kill

3. Viết các câu hỏi bên dưới sử dụng các động từ trong ngoặc cùng “going to”

Make questions with the verbs in brackets. Use “going to”.Example:Why bởi vì you need your driving licence? (you | drive)Are you going khổng lồ drive?What are your New Years’ resolutions? (you | work more)……………………………………………………………………………………………………………?Doctor, is it serious? (he | die)……………………………………………………………………………………………………………?Why are you taking your gloves? (it | be cold)……………………………………………………………………………………………………………?You stopped the project. (you | continue in future)……………………………………………………………………………………………………………?Your parents are over sixty years old. (they | retire)……………………………………………………………………………………………………………?Eve is a bit overweight. (she | start any diet)……………………………………………………………………………………………………………?Look at the snow on the roof. (it | fall down)……………………………………………………………………………………………………………?You’ve decided to lớn be number one in our country. (how | you | reach that)……………………………………………………………………………………………………………?The dog looks quite dangerous. (it | bite me)……………………………………………………………………………………………………………?Why vì you want lớn take a day off? (what | you | do)……………………………………………………………………………………………………………?

Đáp án:

Are you going to work more?Is he going khổng lồ die?Is it going to be cold?Are you going khổng lồ continue in future?Are they going lớn retire?Is she going to lớn start any diet?Is it going to lớn fall down?How are you going lớn reach that?Is it going lớn bite me?What are you going to lớn do?

4. Những từ dưới được bố trí ngẫu nhiên, hãy áp dụng chúng để viết những câu theo thì tương lai gần

Use these jumbled words lớn make negative questions.Example:you | drive | are | anymore | to lớn | going | notAre you not going khổng lồ drive anymore?not | he | telephone | to | police | going | is | the……………………………………………………………………………………………………………?the | you | khổng lồ | aren’t | manager | bank | see | going……………………………………………………………………………………………………………?plant | they | trees | to | going | not | are | the……………………………………………………………………………………………………………?not | tennis | you | khổng lồ | are | going | play | tomorrow……………………………………………………………………………………………………………?Simon | for | job | look | khổng lồ | a | going | isn’t | new……………………………………………………………………………………………………………?a | give | to lớn | going | her | khổng lồ | aren’t | present | you……………………………………………………………………………………………………………?Jones | smoking | not | going | to | stop | is | Mr.……………………………………………………………………………………………………………?learn | to lớn | German | brothers | going | aren’t | your……………………………………………………………………………………………………………?

Đáp án:

Is he not going to lớn telephone the police?Aren’t you going lớn see the bank manager?Are they not going khổng lồ plant the trees?Are you not going to play tennis tomorrow?Isn’t Simon going to lớn look for a new job?Aren’t you going khổng lồ give her a present?Is Mr. Jones not going to stop smoking?Aren’t your brothers going lớn learn German?

5. Sử dụng những từ trong ngoặc với “going to” để chấm dứt các cấu hỏi, viết đúng lại thông tin và viết đúng lại câu trả lời.

Use the words in brackets và “going to” to vày the following:1. Complete the question.2. Correct the wrong information.3. Write the correct answer.Example:(you | have) ………………………………………………………………………….. A new car?(we | not buy) ………………………………………………………………………… a new car.(we | look for | a used car) ………………………………………………………. A used car.Are you going to lớn have a new car?We aren’t going to lớn buy a new car.We are going to lớn look for a used car.(you | cut) ……………………………………………………………………………. The grass?(I | not work) …………………………………………………………………… in the garden.(I | clean) ………………………………………………………………………… the windows.(the Scotts | build) ……………………………………………………………. A new house?(they | not have) ………………………………………………………………………. A house.(they | rent) ………………………………………………………………………………… a flat.(your dad | watch) ……………………………………………………. The football match?(he | not stay) ………………………………………………………………………….. At home.(My parents | do) …………………………………………………………… some shopping.(your sister | fly) ……………………………………………………………………. Lớn India?(she | not travel) ……………………………………………………………………… to lớn India.(my friends | visit) ……………………………………………………………………… India.

Xem thêm: Cách Làm Đậu Phộng Muối Giòn Ngon Mê Ly, Ăn Cực Đã, Cách Làm Đậu Phộng Rang Muối Giòn Tan Mặn Miệng

Đáp án:

Are you going lớn cut the grass?I am not going to lớn work in the garden.I am going khổng lồ clean the windows.Are the Scotts going lớn build a new house?They are not going lớn have a house.They are going to rent a flat.Is your dad going khổng lồ watch the football match?He is not going lớn stay at home.My parents are going to vì some shopping.Is your sister going lớn fly to lớn India?She is not going to fly to lớn India.My friends are going to visit India.