Bài Tập Tiếng Anh Có Đáp Án Và Giải Thích

     

Trong cấu trúc đề thi THPT non sông môn tiếng Anh năm 2020, 2 bài Đọc hiểu sở hữu tới 20% số câu hỏi. Nhằm mang đến cho những em học sinh lớp 12 một tư liệu ôn tập chất lượng bám sát cấu trúc đề minh họa lần 2 của Bộ, dưới đây là tuyển tập các bài tập phát âm hiểu giờ anh gồm đáp án cụ thể từng câu và bài bác dịch thanh lịch tiếng Việt. Chúc các em ôn tập tốt!

6 mẹo có tác dụng đề đọc hiểu tiếng Anh đúng chuẩn siêu tốc độ ăn vững chắc điểm 10

*
Phần Đọc gọi trong đề thi thpt QG gồm tất cả 2 phần: 1 bài bác đọc gọi ngắn với 1 bài xích đọc gọi dài. Mỗi bài gồm 5 câu hỏi.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh có đáp án và giải thích


Contents

1 1, bài bác tập gọi hiểu giờ anh tất cả đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 12 2, bài bác tập đọc hiểu giờ đồng hồ anh có đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

1, bài tập hiểu hiểu giờ anh có đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 1

Bài gọi hiểu

In the past, technology và progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea to lớn go around the world. Then, about 3,500 years ago, people called “potters” used round wheels to lớn turn và make plates. But it took hundreds of years before some clever person thought, if we join two wheels together and make them bigger, we can use them khổng lồ move things

In the last few centuries, things have begun khổng lồ move faster. Take a 20th-century invention like the aeroplane, for example. The first acroplane flight on 17 December 1903 only lasted 12 seconds, và the plane only went 37 metres. It can’t have been very exciting to lớn watch, but that flight changed the world. Sixteen years later, the first plane flew across the Atlantic, and only fifty years after that, men walked on the moon. Technology is now changing our world faster và faster. So what will the future bring?

One of the first changes will be the materials we use. Scientists have just invented an amazing new material called graphene, và soon we will use it to do lots of things. With graphene batteries in your mobile, it will take a few seconds khổng lồ charge your phone or tải về a thousand gigabytes of information! Today, we make most products in factories, but in the future, scientists will invent living materials. Then we won’t make things like cars and furniture in factories – we will grow them!

Thirty years ago, people couldn’t have imagined social media lượt thích Twitter and Facebook. Now we can’t live without them. But this is only the start. Right now, scientists are putting microchips in some disabled people’s brains, to help them see, hear & communicate better. In the future, we may all use these technologies. We won’t need smartphones to lớn use social truyền thông or tìm kiếm the mạng internet because the mạng internet will be in our heads!

More people will go into space in the future, too. Space tourism has already begun, and a hundred years from now, there may be many hotels in space. One day, we may get most of our energy from space too. In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened to lớn him. Today, many people are trying lớn develop a space solar power nguồn station. After all, the sun always shines above the clouds!

Câu hỏi

Question 10: The writer says that in the past ___________.

A, people didn’t invent many things

B, people didn’t want to use wheels

C, most inventions were to vày with farming

D, it took time for new ideas khổng lồ change things

Question 11: Why does the writer use the example of the aeroplane?

A, lớn explain why transport changed in the 20th century.

B, Because he thinks It’s the most important invention in history.

C, to lớn explain how space travel started.

D, to lớn show how an invention developed quickly.

*
Máy bay được nhắc tới trong bài đọc như một lấy ví dụ như về tiến bộ khoa học tập kỹ thuật

Question 12: What does the writer say about the future of communication?

A, We can’t know what the most popular social truyền thông media will be.

B, Microchips will become faster.

C, We won’t use the mạng internet as much.

D, We won’t need devices lượt thích smartphones.

Question 13: What does the writer say about space solar power?

A, It’s an old idea, but people are only starting lớn develop it now.

B, It’s a science fiction idea, và nobody really thinks it will work.

C, It’s much easier lớn build a solar nguồn station in space than on Earth.

D, People tried it in 1941, but they didn’t succeed.

Question 14: The best title for the article would be ___________.

A, Man in space

B, Will computers rule the world?

C, More and more inventions

D, Progress now & then

Bài tập hiểu hiểu giờ anh gồm đáp án chi tiết như sau

Question 10. D

Câu 10 bài tập đọc hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án cụ thể như sau

Nhà văn nói rằng trong vượt khứ

A, mọi người đã không phát minh sáng tạo ra các thứ

B, mọi người không thích sử dụng bánh xe

C, hầu hết các phát minh sáng tạo là để làm nông nghiệp

D, bắt buộc mất thời gian để những phát minh mới đổi khác mọi thứ

Thông tin: In the past, technology & progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea to go around the world.

Tạm dịch: Trong quá khứ, technology và văn minh rất chậm. Fan dân đã sáng tạo ra canh tác cách đây 12.000 năm nhưng phải mất 8.000 năm lưu ý tưởng đi khắp cầm giới.

Chọn D

Question 11. D

Câu 11 bài tập đọc hiểu tiếng anh gồm đáp án chi tiết như sau

Tại sao đơn vị văn sử dụng ví dụ về máy bay?

A, Để giải thích tại sao giao thông thay đổi trong cố kỷ 20.

B, chính vì ông suy nghĩ rằng đó là phát minh đặc biệt quan trọng nhất trong kế hoạch sử.

C, Để giải thích cách du ngoạn vũ trụ bắt đầu.

D, Để cho biết một phát minh đã phát triển nhanh chóng như cầm cố nào.

Thông tin: In the last few centuries, things have begun lớn move faster. Take a 20th-century invention lượt thích the aeroplane, for example.

Tạm dịch: trong vài cố gắng kỷ qua, đều thứ đã ban đầu tiến bước nhanh hơn. Rước một sáng tạo của chũm kỷ trăng tròn như máy cất cánh chẳng hạn.

Chọn D

Question 12. D

Câu 12 bài tập gọi hiểu giờ anh có đáp án chi tiết như sau

Nhà văn nói gì về sau này của truyền thông?

A, họ không thể biết phương tiện truyền thông media xã hội phổ biến nhất đang là gì.

B, Vi mạch đang trở phải nhanh hơn.

C, họ sẽ không sử dụng internet nhiều.

D, chúng ta sẽ không cần các thiết bị như smartphone thông minh.

Thông tin: We won’t need smartphones to lớn use social media or tìm kiếm the mạng internet because the internet will be in our heads!

Tạm dịch: chúng ta sẽ không cần điện thoại cảm ứng thông minh để áp dụng phương tiện truyền thông media xã hội hoặc search kiếm internet vì chưng internet đã ở vào đầu bọn chúng ta!

Chọn D

Question 13. A

Câu 13 bài tập đọc hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án cụ thể như sau

Nhà văn nói gì về tích điện mặt trời trong ko gian?

A, Đó là 1 trong những ý tưởng cũ, tuy thế mọi bạn chỉ bước đầu phát triển nó thời điểm này.

B, Đó là một ý tưởng công nghệ viễn tưởng và không người nào thực sự cho rằng nó vẫn hoạt động.

C, câu hỏi xây dựng một trạm tích điện mặt trời trong không gian dễ ợt hơn những so với bên trên Trái đất.

D, Mọi tín đồ đã thử nó vào khoảng thời gian 1941, nhưng họ đang không thành công.

Thông tin: In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened lớn him. Today, many people are trying to lớn develop a space solar power station.

Tạm dịch: Năm 1941, nhà văn Isaac Asimov vẫn viết về một trạm tích điện mặt trời trong ko gian. Mọi fan cười nhạo phát minh của ông, nhưng họ lẽ ra nên lắng nghe ông. Ngày nay, không ít người đang cố gắng phát triển một trạm năng lượng mặt trời trong không gian.

Xem thêm: Mĩ Thuật 3: Mặt Nạ Con Thú Lớp 3, Mĩ Thuật 3: Mặt Nạ Con Thú

Chọn A

Question 14. D

Câu 14 bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án chi tiết như sau

Tiêu đề rất tốt cho nội dung bài viết sẽ là

A, Con fan trong ko gian

B, máy tính xách tay sẽ giai cấp thế giới?

C, Ngày càng nhiều phát minh

D, Tiến bộ hiện thời và sau đó

Bài viết nói đến các tân tiến ở quá khứ, hiện tại đồng thời dự kiến về tương lai

2, bài bác tập gọi hiểu giờ anh có đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

Bài phát âm hiểu

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to lớn each of the questions.

Accidents vày not occur at random. People eighty-five years of age và older are twenty-two times likely to die accidentally than are children five khổng lồ nine years old. The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans & twice that for trắng Americans or African-Americans. Males suffer accidents at more than twice the rate of females, in part because they are more prone khổng lồ risky behavior. Alaskans are more than three times as likely as Rhode Islanders to die in an accident. Texans are twenty-one times more likely than New Jerseyites khổng lồ die in a natural disaster. Among the one hundred most populous counties, Kern County, California (Bakersfield), has an accident fatality rate three times greater than Summit County, Ohio (Akron)

Accidents happens more often khổng lồ poor people. Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt khổng lồ reside in houses with faulty heating & electrical systems, drive older cars with fewer safety features, và are less likely to lớn use safety belts. People in rural areas have more accidents than city or suburban dwellers because farming is much riskier than working in a factory or office và because emergency medical services are less readily available. These two factors – low income và rural residence – may explain why the south has a higher accident rate than the north.

(Source: Proficiency Reading)

Câu hỏi

Question 38: Which of the following is true according khổng lồ the passage?

A, Children aged five lớn nine face the greatest accident risk.

B, All people face an equal risk of having an accident.

C, One in every 22 people aged 85 & over will die in an accident.

D, The risk of having an accident is greater among certain groups of people.

Question 39: The word “inferior” in the passage is closest in meaning to__________.

A, modern B, low-quality C, well-equipped D, unsafe

Question 40: According lớn the passage, which of the following groups of people in America face the highest risk of having an accident?

A, Native Americans

B, Asian-Americans

C, white Americans

D, African-Americans

Question 41: What does the word “that” in the passage refer to?

A, males

B, native Americans

C, the risk

D, African-Americans

Question 42: Which of the following is NOT mentioned as a reason for a higher accident rate among the poor?

A, Little knowledge about safety.

B, Inadequate medical services.

C, Poor housing & working conditions.

D, Use of cars which incorporate fewer safety features.

Dịch bài đọc:

Các lịch trình đô thị hóa vẫn được triển khai ở các nơi trên ráng giới, đặc biệt là ở số đông vùng có tỷ lệ dân sư sinh sống chi chít với khu đất đai và tài nguyên hạn chế. Đó là hệ quả tất yếu ớt của vạc triển kinh tế và công nghiệp hóa. Nó đã đưa về rất nhiều ích lợi cho xã hội của chúng ta. Mặc dù nhiên, nó cũng đề ra nhiều vấn đề khác nhau cho cơ quan ban ngành địa phương và các nhà hoạch định thị xã trong thừa trình bảo trì đô thị hóa bền vững, nhất là ở những nước sẽ phát triển.

*
Đô thị hóa là chủ đề thường gặp gỡ trong những bài đọc hiểu giờ đồng hồ anh

Khi không ít người xum xuê vào một khu vực nhỏ, hạ tầng đô thị có thể không đủ nhằm đáp ứng. đang thiếu bên ở, năng lượng và nước Điều này sẽ khởi tạo ra những đô thị quá đông đúc mà không tồn tại cơ sở vật hóa học thích hợp. Hiện tại nay, quá trình đô thị hóa cấp tốc đang diễn ra chủ yếu đuối ở các nước đang phát triển nơi city hóa bền bỉ ít tương quan đến cuộc sống thường ngày của tín đồ dân. Bên ở của mình chỉ là phần đông khu ổ con chuột tồi tàn cùng với điều kiện dọn dẹp kém.

Con cái của mình chỉ đã có được giáo dục cơ bản. Vày đó, trận chiến tranh sinh tồn là ưu tiên hàng đầu của họ hơn là bất kể điều gì khác. Chỉ khi unique cuộc sống của họ được cải thiện, họ mới có thể tìm kiếm mọi giá trị cao không giống trong cuộc sống của họ.

Bài tập phát âm hiểu giờ anh tất cả đáp án chi tiết như sau

Question 38. D

Câu 38 bài tập gọi hiểu tiếng anh tất cả đáp án chi tiết như sau

Theo đoạn văn, điều làm sao dưới đây là đúng?

A, trẻ em em từ thời điểm năm đến chín tuổi đương đầu với xác suất tai nàn cao nhất.

B, toàn bộ mọi người đối mặt với xác suất tai nạn như nhau.

C, Cứ 1 trong những 22 bạn trong độ tuổi 85 đang chết bởi tai nạn.

D, Nguy cơ gặp mặt tai nạn cao hơn nữa trong một vài nhóm tín đồ nhất định.

Bài viết so sánh khủng hoảng rủi ro tai nàn ở đông đảo nhóm tín đồ khác nhau, lấy ví dụ như như tin tức dưới đây:

Thông tin: People eighty-five years of age và older are twenty-two times likely to die accidentally than are children five khổng lồ nine years olD, The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for white Americans or African-Americans.

Tạm dịch: bạn từ 85 tuổi trở lên có khả năng chết bởi vì tai nạn cao hơn 21 lần so với trẻ em 5-9 tuổi. Nguy cơ cho những người Mĩ bản địa cấp 4 lần người Mĩ gốc Á và 2 lần người Mĩ da trắng hoặc nơi bắt đầu Phi.

Question 39. B

Câu 39 bài tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án cụ thể như sau

inferior (adj): yếu hơn, rẻ hơn

low-quality: chất lượng kém

modern (adj): hiện tại đại

well-equipped: sản phẩm tốt

unsafe (adj): ko an toàn

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt lớn reside in houses with faulty heating and electrical systems, drive older cars with fewer safety features, and are less likely lớn use safety belts.

Tạm dịch: những người dân sống nghèo khó nhận được thương mại & dịch vụ y tế kém, hay ở trong số những ngôi nhà bao gồm lỗi trong hệ thống sưởi hoặc điện, tài xế cũ rộng với ít tính năng an toàn hơn, và ít cần sử dụng dây bình yên hơn.

Question 40. A

Câu 40 bài tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án chi tiết như sau

Theo đoạn văn, nhóm tín đồ nào tiếp sau đây ở Mỹ gồm nguy cơ gặp tai nàn cao nhất?

A, tín đồ Mỹ bản địa

B, người Mỹ cội Á

C, bạn Mỹ domain authority trắng

D, bạn Mỹ cội Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans và twice that for trắng Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho người Mĩ phiên bản địa vội 4 lần người Mĩ gốc Á và gấp đôi người Mĩ domain authority trắng hoặc cội Phi.

Question 41. C

Câu 41 bài tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án cụ thể như sau

Từ “that” trong khúc văn nhắc tới điều gì?

A, phái nam giới

B, fan Mỹ bạn dạng địa

C, nguy cơ

D, fan Mỹ gốc Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for trắng Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho tất cả những người Mĩ phiên bản địa gấp 4 lần người Mĩ cội Á và 2 lần người Mĩ da trắng hoặc nơi bắt đầu Phi.

Chọn C

Question 42. A

Câu 42 bài tập gọi hiểu tiếng anh gồm đáp án cụ thể như sau

Điều như thế nào KHÔNG được nói như một lý do cho xác suất tại nạn cao hơn trong nhóm người nghèo?

A, Ít kỹ năng về an toàn.

B, Thiếu dịch vụ y tế.

C, nhà ở và điều kiện thao tác kém.

D, áp dụng ô tô phối kết hợp ít tính năng an toàn hơn.

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt lớn reside in houses with faulty heating and electrical systems, drive older cars with fewer safety features, and are less likely lớn use safety belts.

Xem thêm: Điểm Mặt Những Nhân Vật Nữ Trong One Piece Đẹp Nhất, Top 15 Nhân Vật Nữ Đẹp Nhất Thế Giới Onepiece

Tạm dịch: những người sống túng thiếu nhận được dịch vụ thương mại y tế kém (câu B), thường xuyên ở một trong những ngôi nhà bao gồm lỗi trong khối hệ thống sưởi hoặc điện (câu C), lái xe cũ hơn với không nhiều tính năng an ninh hơn (câu D), và ít dùng dây bình yên hơn.

DOWNLOAD BÀI TẬP ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN KHÁC TẠI ĐÂY

Gợi ý lựa chọn sách ôn thi THPT đất nước môn tiếng Anh 

1, Sách Ngữ pháp: Tổng hợp tổng thể Ngữ pháp bao gồm trong đề thi, gồm triết lý và bài bác tập vận dụng. Dễ ợt tra cứu và ôn tập

Chinh phục ngữ pháp tiếng Anh bởi INFOGRAPHIC

2, Sách tổng ôn – luyện đề: tuyệt kỹ chinh phục điểm cao kỳ thi THPT nước nhà môn tiếng Anh