bai tap trai phieu coupon tai chinh tien te

1. Một trái khoán coupon mệnh giá: $1000, lãi vay coupon: 8%, trả lãi coupon vào thời gian cuối hàng năm, thời hạn đáo hạn còn 7 năm. Nếu tỷ suất cống phẩm đòi hỏi thường niên là 10%, tính thị giá chỉ thời điểm hiện tại của ngược phiếu HD: AD công thức PV=C*(1-(i+1)^-n)/i+FV/(i+1)^n C:Lãi 1 kì i:Lợi tức hy vọng muốn n:số kì tính lãi KQ: $902,63

Bạn đang xem: bai tap trai phieu coupon tai chinh tien te

doc5 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 69597 | Lượt tải: 10download

Bạn đang được coi nội dung tư liệu Hướng dẫn giải một vài bài bác tập luyện tài chủ yếu chi phí tệ, nhằm chuyên chở tư liệu về máy chúng ta click nhập nút DOWNLOAD ở trên

Xem thêm: han the la chat hoa hoc nao

BÀI TẬP THAM KHẢO MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHƯƠNG 1 -4 Một trái khoán coupon mệnh giá: $1000, lãi vay coupon: 8%, trả lãi coupon vào thời gian cuối hàng năm, thời hạn đáo hạn còn 7 năm. Nếu tỷ suất cống phẩm đòi hỏi thường niên là 10%, tính thị giá chỉ thời điểm hiện tại của ngược phiếu HD: AD công thức PV=C*(1-(i+1)^-n)/i+FV/(i+1)^n C:Lãi 1 kì i:Lợi tức hy vọng muốn n:số kì tính lãi KQ: $902,63 Một trái khoán coupon mệnh giá chỉ $1000, lãi vay 9%, trả lãi gấp đôi 1 năm, thời hạn đáo hạn còn 14 năm. Tính thị giá chỉ của trái khoán nếu như lãi vay thị ngôi trường là 10.2%? HD: Thị giá chỉ ngược phiếu=mệnh giá chỉ trái khoán quy về hiện tại tại+tổng độ quý hiếm thời điểm hiện tại của những khoản lãi =mệnh giá/(1+i)^28+C*(1-(1+i)^-n)/i C=45,i=5.1% Một trái khoán coupon trả lãi gấp đôi 1 năm với từng khoản trả lãi coupon là $43.5. Tính lãi vay coupon nếu như mệnh giá chỉ trái khoán là $1000? ĐA: i=8.7% 4. Với số chi phí 50 triệu đồng, chúng ta lựa chọn mẫu mã góp vốn đầu tư nào là nếu như Dự kiến lãi vay nhập sau này tiếp tục tăng lên: a. Mua kỳ phiếu ngân hàng kỳ hạn 6 mon, lãi vay 0.68%/ tháng b. Mua trái khoán nhà nước thời hạn 3 năm với lãi vay 8.4%/ năm HD:a.RET=4.15% b.RET=2.54% Nên lựa chọn mẫu mã A Một CP được mua sắm với giá chỉ $100 và phân phối tiếp sau đó hai năm với giá chỉ là $125. Tính tỷ suất sinh lợi của việc sở hữu CP này nhập hai năm, fake sử cố tức đã nhận được được của năm 1 và năm gấp đôi lượt là $12.5 và $14. HD(125-100+12.5+14)/100=0.515 Tính thị giá chỉ CP của một công ty lớn biết công ty lớn đang được trả cổ tức trong năm này là $10 và dự loài kiến năm tiếp theo là $11.3 và giả thiết cường độ phát triển của cổ tức nối tiếp được lưu giữ với tỷ trọng như bên trên. Tỷ lệ ưu tiên là 7%. Tính thị giá chỉ của một tín phiếu Kho phận hầm hiu giá chỉ $1000, kỳ hạn 90 ngày nếu như lãi vay ưu tiên là 8%? HD: RET=Par-buy)/par*360/T Par:mệnh giá chỉ,buy:giá bán ĐA:$980 Số chi phí chúng ta gửi bên trên ngân hàng thời điểm hiện tại là từng nào nhằm sau hai năm, số chi phí cả gốc lẫn lộn lãi chúng ta nhận lại được kể từ ngân hàng là $1236.6. Giả sử lãi vay ghép thường niên là 9.2% PV=FV/(1+i)^n KQ:1037 Giả sử một người tiêu dùng một trái khoán mệnh giá chỉ 10 triệu, lãi vay coupon 7%, đáo hạn sau 10 năm với giá chỉ 8 triệu. Tính lãi vay đáo hạn (YTM)? Thị giá chỉ ngược phiếu=mệnh giá/(1+i)^28+C*(1-(1+i)^-n)/i 8=10/(i+1)^10+0.7*(1-(i+1)^-10)/i ĐS:10.3% Giả sử 5 năm vừa qua trên đây chúng ta gửi một số tiền là $1200 vào trong 1 thông tin tài khoản chi phí gửi tiết kiệm chi phí với lãi vay là 4.5%/năm. Số dư thông tin tài khoản thời điểm hiện tại của người sử dụng là $1495.4. Nếu khoản chi phí gửi tiết kiệm chi phí của người sử dụng được xem lãi ghép nằm trong dồn thường niên, tính phần lãi ghép chúng ta nhận được Một trái khoán coupon lâu dài mệnh giá chỉ $1000, lãi vay coupon 7%/năm, trả lãi coupon một năm 1 chuyến, được mua sắm với giá chỉ $1050 và được phân phối lại nhập chính một năm tiếp sau đó với giá chỉ $1020. Tính tỷ suất sinh lợi mang lại thời kỳ sở hữu ngược phiếu RET=(C+(Pt+1-Pt))/Pt KQ:9.52% 12. Quý khách hàng lựa chọn mẫu mã góp vốn đầu tư nào: a. Mua kỳ phiếu ngân hàng kỳ hạn 12 mon, lãi vay 0.83%/tháng, gốc và lãi thanh toán giao dịch 1 chuyến nhập vào cuối kỳ, ghép lãi 3 tháng/lần b. Gửi tiết kiệm chi phí ngân hàng kỳ hạn một năm với lãi vay 11%/năm, lãi trả vào đầu kỳ, vốn liếng trả cuối kỳ HD:A.lãi vay thực trả:11.21%=1.083^(4/3)-1 13. Một trái khoán coupon mệnh giá chỉ $1000, thời hạn đáo hạn còn một năm, chi phí lãi coupon thường niên là $50. Tính thị giá chỉ của trái khoán nếu như lãi vay thị ngôi trường là 7%? ĐA:$981.3 14. Một khoản chi phí có mức giá trị sau này sau 6 năm 6 mon là $2541. Nếu lãi tính nửa năm 1 chuyến và được nhập gốc, tính lãi vay danh nghĩa bám theo năm? sành độ quý hiếm thời điểm hiện tại của khoản chi phí này là $1500 i=(FV/PV)^(1/n)-1 n:số kì tính lãi KQ:8.28%/năm 15. Bắt đầu từ thời điểm ngày chúng ta sinh rời khỏi cho tới sinh nhật chuyến loại 19 của người sử dụng, phụ huynh chúng ta đang được gửi thường xuyên hàng năm một vài chi phí là 12 triệu vào trong 1 thông tin tài khoản đem lãi vay 8%/năm (tổng nằm trong đem trăng tròn khoản gửi). Số chi phí đem nhập thông tin tài khoản ngày thời điểm hôm nay là bao nhiêu? FV=C(1+i)((1+i)^n-1)/i=593.07 16. Mười năm vừa qua, công ty lớn A đang được phát triển một trái khoán coupon kỳ hạn 15 năm, mệnh giá chỉ $1000, lãi vay coupon 12%, trả lãi coupon một năm 1 chuyến. Tính giá cả thời điểm hiện tại của trái khoán nếu như lãi vay đáo hạn (YTM) là 9%? ĐA:$1241.82 17. Một T-bill đem mệnh giá chỉ 1000 USD được bán ra với giá chỉ 966 USD, thời hạn T-bill là 6 mon (180 ngày), nút ưu tiên của T-bill là bao nhiêu? LSCK=(par-buy)/par*360/T ĐS:6.8% 18. Tính độ quý hiếm thời điểm hiện tại ròng rã (NPV) của một số vốn đem những tiền tệ như sau biết lợi suất đòi hỏi là 12.3% Năm 0 = -$244.900, Năm 1 = $16300, Năm 2 = $102900, Năm 3 = $141700 NPV=∑CFi/(1+r)^i CFi là loại chi phí năm i ĐS:-48739 19. Công ty A đang được quan tâm đến việc tạo nên một trang web mới nhất với ngân sách là $526000. Trang trang web này tiếp tục hỗ trợ những vấn đề update nhất và tiếp tục thu tiền phí dùng là $8.95 1 năm với từng người tiêu dùng. Công ty dự loài kiến tiếp tục nhận được tổng phí là $44750 nhập năm loại nhất, $89500 nhập năm thứ hai và từ thời điểm năm loại 3 cho tới năm loại 5, hàng năm nhận được $304300. Sau 5 năm, trang web tiếp tục không hề độ quý hiếm. Công ty đem nên góp vốn đầu tư nhập dự án công trình này hay là không nếu như lãi vay ưu tiên là 16%? Năm 0 1 2 3 4 5 Chi phí -526000 Doanh thu 44750 89500 304300 304300 304300 CF -526000 NPV=86943 Nên góp vốn đầu tư nhập dự án 20. Quý khách hàng đem góp vốn đầu tư nhập dự án công trình A ko nếu như hàng năm số chi phí chúng ta có được kể từ dự án công trình này là 86 triệu trong tầm 7 năm và số vốn lúc đầu chúng ta cần ném ra là 398 triệu? Giả sử lãi vay đòi hỏi là 13.65% NPV=-25.23 -> ko đầu tư

Các tệp tin gắn thêm tất nhiên tư liệu này:

Xem thêm: cach mo khoa dien thoai htc khi quen mat khau

  • docHướng dẫn giải một vài bài bác tập luyện tài chủ yếu chi phí tệ.doc