Bài Tập Về Passive Voice Thì Hiện Tại Đơn

     

Một trong những cấu tạo cơ phiên bản mà bạn không thể quên đó là câu bị động. Hãy tìm hiểu về cấu trúc và cách thực hành thực tế câu tiêu cực ở thì hiện tại solo Passive nhằm hành trình chinh phục đỉnh cao mới trong tiếng Anh đạt kim chỉ nam nhanh chóng.

Bạn đang xem: Bài tập về passive voice thì hiện tại đơn


*

Hàng triệu trẻ em đã vạc triển năng lực ngôn ngữ của bản thân thông qua các ứng dụng học tập của giaoducphanthiet.edu.vn

Đăng cam kết ngay sẽ được giaoducphanthiet.edu.vn hỗ trợ tư vấn miễn chi phí về sản phẩm và trong suốt lộ trình học mang đến con.


Lý thuyết: Câu thụ động ở thì bây giờ đơn (Passive voice)

Khái niệm câu bị động

Câu tiêu cực là câu mà nhà ngữ là bạn hoặc đồ dùng chịu tác động ảnh hưởng của một hành vi nào đó. Câu được dùng để nhấn mạnh đối tượng người dùng chịu tác động ảnh hưởng của hành động đó.

Công thức thể bị động:

Khẳng định : S + am/is/are + V (P.P) + (by O1) + (O2)

Phủ định : S + am/is/are + not + V (P.P) + (by O1) + (O2)

Nghi vấn : Am/Is/Are + S + V (P.P) + (by O1) + (O2)

Ví dụ: A dog bit my daughter → My daughter was bitten by a dog.

Ta thấy cửa hàng được nói đến trong câu này là “my daughter” bị cắn bởi “con chó” nên trường hòa hợp này cần sử dụng câu bị động.

Phân biệt câu dữ thế chủ động và câu bị động

Câu chủ động là câu được sử dụng khi bản thân chủ thể được nhắc đến có thể tự tiến hành được hành động.

Cấu trúc: S + V s(es) + O

Ví dụ: My father plants a tree.

Ta thấy công ty được nói tới câu này là “my father” và bản thân nhà thể rất có thể tự tiến hành việc “plant a tree”. Vì thế ta sử dụng câu nhà động.

Cách biến đổi từ câu chủ động thành câu thụ động ở thì bây giờ đơn

3 bước đổi khác từ câu dữ thế chủ động sang câu thụ động của thì lúc này đơn Passive:

Bước 1: khẳng định đâu là tân ngữ vào câu chủ động để gửi thành chủ ngữ của câu bị động.

Bước 2: khẳng định thì của động từ vào câu dữ thế chủ động (ở đây là thì lúc này đơn) rồi hoạt động từ về thể thụ động (có quy tắc thì thêm -ed, bất nguyên tắc thì dùng cột 2).

Bước 3: Chuyển chủ ngữ trong câu dữ thế chủ động thành tân ngữ trong câu bị động, thêm “by” phía đằng trước tân ngữ. Đối với chủ thể không xác minh như by them, by people thì hoàn toàn có thể bỏ qua.

Ví dụ:

Câu công ty động: My mother waters flowers every morning.

Câu bị động: Flowers are watered by my mother every morning.

Cấu trúc thay đổi ở thì lúc này đơn


Câu công ty động

S1

V

O

Câu bị động

S2

To Be

P2


(Chủ ngữ + dạng của hễ từ lớn be is/am/are + cồn từ dạng phân tự 2).

Một số chú ý khi chuyển từ câu dữ thế chủ động thành bị động:

Những nội rượu cồn từ (là đụng từ ko yêu mong tân ngữ) thì không sử dụng ở thể bị động. Ví dụ: My arm hurts.

Nếu công ty ngữ vào câu phụ trách chính của hành động thì cũng không được chuyển thành câu bị động. Ví dụ: My dad goes khổng lồ walk in the morning.

Người hoặc trang bị trực tiếp gây ra hành vi thì sử dụng by, đồ gia dụng gián tiếp khiến ra hành vi thì cần sử dụng with. Ví dụ: The chicken was killed with a knife. The chicken was killed by my mother.

Trong một số trong những trường hợp, hễ từ lớn be/to get + P2 không mang nghĩa bị động. Nó có thể diễn tả tình huống mà nhà ngữ đang gặp gỡ phải (ví dụ: She got lost on the street) hoặc chỉ việc chủ ngữ tự làm cho lấy (ví dụ: The little girl gets dressed very quickly).

Sự chuyển đổi về thời và thế đều chuyển đổi với rượu cồn từ tobe, còn phân từ 2 duy trì nguyên.

Các dạng trong câu bị động

Trong câu bị động, bạn học sẽ được làm quen với 4 dạng phổ biến:

Bị cồn với động từ bao gồm 2 tân ngữ

Một số cồn từ được theo sau vì chưng 2 tân ngữ như lend (cho mượn), give (cho, tặng), show (chỉ), send (gửi), get (cho), (buy (mua), make (làm) thì sẽ có 2 phương pháp chuyển thành câu bị động. Ví dụ:

Câu chủ động: I give him a gift. Câu này còn có 2 tân ngữ là him với a gift. Bởi đó sẽ sở hữu 2 câu tiêu cực là:

He was given a gift by me.

A gift was given to him (by me).

Câu dữ thế chủ động là câu có động từ tường thuật

Các rượu cồn từ tường thuật bao gồm consider, assume, know, think, suppose, believe, rumour, say, declare, feel, report, find,...

Thể công ty động: S + V + that + S’ + V’ + O … (trong kia S là công ty ngữ, S’ là nhà ngữ bị động, O là tân ngữ, O’ là tân ngữ bị động).

Cấu trúc: S + V + that + S’ + V’ + O …

→ bí quyết 1: S + be + V_ed/V3 + lớn V’

→ biện pháp 2: It + be + V_ed/V3 + that + S’ + V’

Ví dụ: Everyone says that Binh is rich.

→ Binh is said lớn be rich.

→ It is said that Binh is rich.

Câu dữ thế chủ động là câu nhờ vào vả

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

…have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Victor has his son buy a cup of coffee.

→ Victor has a cup of coffee bought by his son.

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + khổng lồ V + (by someone)

Pandora makes the hairdresser cut her hair.

→ Her hair is made to cut by the hairdresser.

… get + someone + to V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone)

Alice gets her husband to lớn clean the floor for her.

→ Alice gets the floor cleaned by her husband.


Câu chủ động là câu hỏi

Cấu trúc: Do/does + S + V-infi + O …? gửi thành câu bị động là → Am/ is/ are + S’ + V3/V_ed + (by O)?

Ví dụ: bởi you clean the board? → Is the board cleaned (by you)?

Luyện tập: Câu tiêu cực ở thì bây giờ đơn (Passive voice)

Để rèn luyện kiến thức và kỹ năng về thể câu thụ động ở thì bây giờ đơn Passive voice, bạn hãy cùng làm một trong những bài tập dưới đây và kiểm soát lại câu trả lời ở phía dưới.

Xem thêm: Công Dụng Các Lõi Bông Có Tác Dụng Gì, Những Tác Dụng Của Lõi Lọc Nước Ro

Bài 1: đưa câu sau thanh lịch câu bị động

1. John gets his sister khổng lồ clean his shirt.

→ John gets his shirt cleaned.

2. Anne had had a friend type her composition.

→ Anne has had her composition typed.

3. Rick will have a barber cut his hair.

→ Rick will have his hair cut.

4. They had the police arrest the shoplifter.

→ They had the shoplifter arrested.

5. Are you going khổng lồ have the shoemaker repair your shoes?

→ Are you going to lớn have your shoes repaired?

6. I must have the dentist kiểm tra my teeth.

→ I must have my teeth checked.

7. She will have Peter wash her car tomorrow.

→ She will have her car washed tomorrow.

8. They have her tell the story again.

→ They have the story told again.

Bài 2: Sử dụng những từ cho sẵn để viết câu, đặt những động từ sống thì lúc này đơn bị động.

1. Cheese/ make/ from milk.

→ Cheese is made from milk.

2. The Temple/ visit/ thousands of people/ every year.

→ The Temple is visited by thousands of people every year.

3. Toyota cars/ produce/ Toyota Motor Corporation.

→ Toyota cars are produced by Toyota Motor Corporation.

4. German/ also/ speak/ at EU meetings.

→ German is also spoken at EU meetings.

5. Most newspapers/ print/ on recycled paper.

→ Most newspapers are printed on recycled paper.

6. The Imperial Academy/ consider/ the first university in Viet Nam.

→ The Imperial Academy is considered the first university in Vietnam.

7. Three milliliters of water/ add/ khổng lồ the mixture.

→ Three milliliters of water are added to the mixture.

8. The letters/ deliver/ the postman/ at 8 o‟clock.

→ The letters are delivered by the postman at 8 o‟clock.

Xem thêm: Phân Tích Nhân Vật Chính Của Tiểu Thuyết Thủy Hử Là, Danh Sách Nhân Vật Trong Thủy Hử

Trên đây là cấu trúc, cách áp dụng và những bài bác tập về câu tiêu cực của thì hiện tại đơn Passive. Mong muốn rằng chúng để giúp đỡ bạn học ngoại ngữ tác dụng hơn. Việc vận dụng thường xuyên và có tác dụng nhiều bài xích tập sẽ giúp đỡ bạn áp dụng câu tiêu cực một cách thành thạo.