Bài tập về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn

     

Thì hiện tại đơn và hiện tại đơn tiếp diễn là 2 thì được sử dụng rộng rãi trong tiếng Anh. Tuy nhiên, chắc hẳn có nhiều bạn gặp khó khăn khi sử dụng 2 thì này. Vậy nên, các bạn hãy cùng Trung tâm luyện thi IELTS Vietop ôn lại kiến thức và làm một số bài tập Thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn để nắm vững 2 thì này hơn nhé. 


*

Tổng quan về thì hiện tại đơn (Simple Present Tense)

Cấu trúc

Thể câuĐộng từ thườngĐộng từ tobe
Khẳng địnhS + V (s/es) + OS + am/is/are + N/Adj
Phủ địnhS + do/does + not + Vodo đi với S số nhiều, does đi với S số ít.do not = don’t/ does not = doesn’tS + am/is/are + not + N/Adjis not = isn’tare not = aren’t
Nghi vấn Yes/NoDo/does + S + Vo?Am/is/are + S + N/Adj?
Nghi vấn Wh-Wh_ + do/does + S + Vo?Wh_ + am/is/are + S + N/Adj?

* Lưu ý: Tùy vào động từ mà ta thêm -s/-es trong câu khẳng định:

Nếu chủ ngữ ở ngôi (I, you, we, they) hoặc danh từ số nhiều thì giữ nguyên động từ.Nếu chủ ngữ ở ngôi (she, he,it) hoặc danh từ số ít thì ta chia như sau:

– Thêm es vào các động từ kết thúc bằng _o,_ch,_sh,_x,_s: teach-teaches; mix-mixes; wash-washes

– Nếu trước_y là một phụ âm, ta bỏ y thêm _ies: fly-flies, study-studies,

– Các trường hợp còn lại: thêm _s: want-wants, run-runs


KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%


Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Đặt hẹn

E.g.: My son always makes a bed as soon as getting up. (Con trai tôi luôn dọn giường ngay sau khi tỉnh dậy).

Bạn đang xem: Bài tập về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn

He goes to school by bus every morning. (Anh ta đi học bằng xe buýt vào mỗi buổi sáng).

I have an English lesson on Mondays. (Tôi có một buổi học tiếng anh vào mỗi thứ 2)

Cách sử dụng và dấu hiệu nhận biết

Thì hiện tại đơn được dùng khi ta muốn:

Diễn tả một hành động, sự việc mang tính chất thường xuyên lặp đi lặp lại.

E.g.: My father jogs at the park every morning. (Bố tôi đi bộ ở công viên vào mỗi buổi sáng)

Diễn tả lịch trình, thời gian biểu (giờ tàu, chuyến bay, xem phim, lịch thi đấu …)

E.g.: The plane takes off at 8 p.m. (Chuyến bay cất cánh vào 8 giờ tối)

Diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên

E.g.: Water freezes at 0° C or 32°F. (Nước đóng băng ở nhiệt độ 0 ° C hoặc 32°F)

Ta nhận biết thì hiện tại đơn nhờ những trạng từ chỉ thời gian ở hiện tại và những trạng từ chỉ tần suất như sau:

Với trạng từ chỉ tần suấtAlways (luôn luôn)Usually (thường xuyên)Often/ Frequently/ Regularly (thường xuyên)Sometimes (thỉnh thoảng)Seldom/ Rarely/ Hardly (hiếm khi)Never (không bao giờ)Một số cụm từ khácEvery + khoảng thời gian (every month,…)Once/ twice/ three times/ four times + khoảng thời gian (once a week,..)In + buổi trong ngày (in the morning,…)

E.g.: He often goes to the movie with his friends. (Anh thường đi xem phim với bạn)

We do yoga twice a week. (Chúng tôi tập yoga 2 lần một tuần)

Ngoài ra, một số động từ luôn ở thì hiện tại đơn và quá khứ đơn mà không đi với các thì tiếp diễn như:

Động từ chỉ giác quan (Senses): see, hear, smell, taste, feelĐộng từ chỉ quan điểm (Opinion): agree, disagree, consider, believe, thinkĐộng từ chỉ cảm xúc (Emotion): love, hate, dislike, like, enjoyMột số động từ khác: appear, belong, want, need, wish

Bài tập thì hiện tại đơn


*

Bài 1: Chia động từ thích hợp vào chỗ trống:

1. He …….(like) football and computer games.

2. She ……….(do) the homework every evening.

3. My best friend ……..(write) a letter to me twice a month.

4. Jane …….(be) humor. He always ……………(make) people laugh.

5. Emily seldom ………(cry) although she ………(be) in pain.

1. likes 2. does 3. writes 4. is/makes 5. crys

Bài 2: Viết lại câu hoàn chỉnh:

1. My parents/not allow/me/stay up late.

2. What/she/like?

3. They/often/go camping?

4. When/the lesson/start?

5. House/belong/my parents.

1. My parents don’t allow me to stay up late.

2. What does she like?

3. Do they often go camping?

4. When does the lesson start?

5. The house belongs to my parents.

Tổng quan về thì hiện tại tiếp diễn ( Present Continuous)

Cấu trúc:

Khẳng định: S + am/is/are +V_ingPhủ định: S +am/is/are + not + V_ingNghi vấn Yes/No: Am/is/are + S + V_ing?Nghi vấn Wh-: Wh_+ am/is/are + S + V_ing?

*Lưu ý: is not = isn’t và are not = aren’t

E.g.: Look! Mike is coming here. (Nhìn kìa, Mike đang đến đây)

My mother often goes to the office by motorbike, but today she is going to the office by bus. (Mẹ tôi thường xuyên đi làm bằng xe máy, tuy nhiên hôm nay bà ấy đi xe buýt đi làm)

My husband is watching TV now. (Chồng tôi đang xem tivi bây giờ)

Cách sử dụng và dấu hiệu nhận biết

Chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn khi:

Diễn tả một hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.

E.g.: Linda is hanging out with her boyfriend. (Linda đang đi chơi với bạn trai của cô ấy)

Diễn tả một hành động chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai gần (có kế hoạch, lịch trình cụ thể)

E.g.: She is moving into Ho Chi Minh City next week. (Cô ấy sẽ chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh vào tuần sau)

Diễn tả một hành động thường xuyên lặp đi lặp lại, thường được sử dụng với mục đích phàn nàn về hành động khiến người nói khó chịu và bực mình.

E.g.: Lucas is always forgetting his key at home. (Lucas toàn quên chìa khóa của anh ta ở nhà)

Diễn tả hành động mang tính tạm thời

E.g.: Emma is staying at her grandparents’ house. (Emma đang ở nhà của ông bà cô ấy)

Một số dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn như sau:

Now, Right nowAt present, at the momentAt …(giờ cụ thể)Câu mệnh lệnh, lời cảnh báo: Look! Listen! Be careful!………

Bài tập 


*

Bài 1: Tìm và sửa lỗi sai:

1. Emmy doing her homework at present.

2. Mike is swiming with his father.

3. Look! A child are playing with a dog.

4. While I knock the door, he opens it.

Xem thêm: Cách Mở Khoá Màn Hình Iphone 6 Quên Mật Khẩu Màn Hình Phải Làm Sao?

5. Listen! Someone are coming here.

Bài 2: Chia động từ thích hợp vào chỗ trống (Hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn)

1. Suly sometimes …………(have) a soup for breakfast.

2. At the moment, Linda ……….(play) the guitar with her band.

3. What are you doing? – I………….(paint) a picture.

4. The movie …………(publish) on Tuesday.

5. I …………..(want) a bigger house in order to hold a lot of things.

6. My father always ………….(forget) to turn off the light.

7. On weekends, My family often ……….(watch) TV but today we ………..(visit) our grandparents.

8. While my brother ……….(play) football, my sister …………(read) books.

9. I ……..(think) that you’ll become a successful woman.

10. He ……….(study) English in the afternoon.

11. How often ………….you ……(ski)?

12. ……Mike ………(hate) wine?

13. Watch out! A tree …………(fall).

14. Where is your mother? – She …………(cook) in the kitchen.

15. The bus ……….(arrive) at 8.30 AM.

16. Sarah …….(not tell) me a story.

17. When ……..she ………(go) to the class?

18. I like Math and she …….(like) Physics.

19. He …….(not work) at his office now.

20. The students ………(learn) art, they ……….(draw) a lot of beautiful pictures.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Cho Xe Máy Chạy Nhanh Hơn, Nhanh Hơn Rất Hiệu Quả

Đáp án

Bài 1:

1. doing → is doing 2. swiming → swimming 3. are → is 4. knock →

am knocking 5. are → is

Bài 2:

1. has2. is playing3. am painting4. publishes5. want6. is forgetting7. watch/ are visiting8. is playing/ is reading9. think10. studies11. do/ski12. Does/hate13. is falling14. is cooking15. arrives16. doesn’t tell17. does/go18. likes19. isn’t working20. are learning/ are drawing

Vậy là đã hoàn tất các bài tập Thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn. IELTS Vietop cảm ơn các bạn vì đã đồng hành trong bài học này để cùng nhau ôn tập lại 2 thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn. Chúc các bạn học tập vui vẻ.