bai tap ve too va enough

Bài tập luyện enough và too là một trong mỗi chủ thể được xuất hiện tại với gia tốc rộng lớn trong số bài xích đánh giá rộng lớn nhỏ. Vì vậy nhằm thực hiện bài xích đánh giá thiệt đảm bảo chất lượng hãy tóm dĩ nhiên kiến thức và kỹ năng rưa rứa kĩ năng thực hành thực tế chủ thể này. Cùng Langmaster tìm hiểu hiểu ngay lập tức ở nội dung bài viết sau đây nhé!

1. Khái quát lác kiến thức và kỹ năng về Enough

Enough nhập giờ Anh Có nghĩa là đầy đủ, được sử dụng trong số câu biểu đạt con số hoặc độ cao thấp. Trong giờ Anh, Enough hoàn toàn có thể được sử dụng với những cơ hội sau:

Bạn đang xem: bai tap ve too va enough

  • Enough lên đường sau trạng kể từ và tính từ:

Ví dụ:

  • The children are old enough to tướng ride bicycles. (Những đứa trẻ con đầy đủ rộng lớn nhằm chạy xe đạp điện.)
  • They worked diligently enough to tướng finish the project ahead of schedule. (Họ thao tác làm việc chịu thương chịu khó đầy đủ nhằm hoàn thiện dự án công trình trước tiến trình.)
  • Enough lên đường trước danh từ

Ví dụ: There is enough food for everyone at the buổi tiệc ngọt. (Có đầy đủ đồ ăn mang đến quý khách bên trên buổi tiệc.)

Lưu ý: Nếu chúng ta dùng cấu tạo “enough of” thì lên đường sau thông thường là 1 trong những đại kể từ chiếm hữu.

Ví dụ: His friends didn't think he had enough of their tư vấn during tough times. (Bạn bè của anh ý ấy ko cho rằng anh ấy nhận đầy đủ sự tương hỗ kể từ bọn họ trong mỗi thời khắc trở ngại.)

  • Enough hoàn toàn có thể được dùng trong số mệnh đề trạng ngữ thể hiện tại kết quả

Cấu trúc:

S + V + adj/adv + enough + (for somebody) + to tướng + V-bare

S + V + enough + noun + (for somebody) + to tướng + V-bare

Ví dụ:

  • There was enough time for them to tướng finish the project. (Có đầy đủ thời hạn mang đến bọn họ hoàn thiện dự án công trình.)
  • We didn't have enough money for him to tướng buy the concert tickets. (Chúng tôi không tồn tại đầy đủ chi phí nhằm anh ấy mua sắm vé concert.) 

null

Cấu trúc với Enough

2. Khái quát lác kiến thức và kỹ năng cấu tạo Too

Thông thông thường nhập bài xích tập luyện về Enough tiếp tục kèm theo với cấu tạo Too nhập giờ Anh. Hai cấu tạo này còn có chân thành và ý nghĩa không giống nhau, nhằm thực hiện đảm bảo chất lượng được bài xích tập luyện bài xích tập luyện enough và too thì nên tóm dĩ nhiên kiến thức và kỹ năng sau đây nhé!

  • Cấu trúc too/to: S +V/be+ (not) + too + adj + (for somebody) + to tướng V. (Quá cho tới nỗi ko thể thực hiện gì)

Ví dụ: The box is too heavy for bu to tướng lift. (Cái vỏ hộp quá nặng nề so với tôi nhằm thổi lên.)

null

Cấu trúc với Too

Xem thêm:

=> 50+ BÀI TẬP TRẠNG TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO CÓ ĐÁP ÁN

=> TỔNG HỢP 50+ CÁC BÀI TẬP SO SÁNH HƠN CÓ ĐÁP ÁN

3. Bài tập luyện enough và too

Để tóm dĩ nhiên được kiến thức và kỹ năng thì cơ hội rất tốt đó là thực hành thực tế bài xích tập luyện thường ngày. Với phương pháp này các bạn sẽ nắm rõ thực chất kiến thức và kỹ năng, được thêm thưởng thức như các mẹo hoặc những lỗi phạm phải khi thực hiện bài xích. Dưới đó là một trong những bài xích tập luyện về too và enough sở hữu đáp án nhằm chúng ta thực hành thực tế nhiều hơn thế. 

Bài tập luyện 1: Sử dụng Enough và Too điền nhập khu vực trống

1. The coffee is __________ hot to tướng drink right now.

2. She didn't have __________ money to tướng buy the concert tickets.

3. The book was __________ difficult for bu to tướng understand.

4. He's not __________ tall to tướng reach the top shelf.

5. The suitcase was __________ heavy for her to tướng carry.

6. The movie was __________ scary for the young audience.

7. The xế hộp was traveling __________ fast to tướng stop in time.

8. We didn't leave __________ time to tướng catch the bus.

9. The cake was __________ sweet that I couldn't finish it.

10. I don't think this box is __________ to tướng hold all the items.

11. The weather is __________ cold to tướng go outside without a jacket.

12. The performance was __________ amazing that everyone gave a standing ovation.

13. She didn't have __________ money __________ buy a new phone.

14. The coffee is __________ hot for bu __________ drink right now.

15. The store has __________ fresh fruits and vegetables for sale.

16. The children are finally __________ old __________ ride the roller coaster.

17. He didn't study __________ for the test, so sánh he failed.

18. There are __________ chairs for everyone in the waiting room.

19. I hope you find the time __________ finish the project.

20. She was __________ tired __________ continue working.

21. The music was ________ loud that I couldn't concentrate.

22. He is ________ to tướng handle the situation on his own.

23. The dress was beautiful, but it was ________ expensive for bu to tướng buy.

24. She speaks ________ fast that I can't understand her.

25. The water in the pool was ________ cold to tướng swim in.

26. The book was ________ difficult for bu to tướng comprehend.

27. He arrived ________ late to tướng catch the train.

28. The suitcase was ________ heavy for her to tướng carry.

29. It's ________ noisy in here to tướng have a conversation.

30. The movie was ________ scary for the young audience.

31. The child is not __________ to tướng ride the roller coaster alone.

32. She was __________ tired to tướng attend the buổi tiệc ngọt.

33. The movie was __________ long that I got bored halfway through.

34. He didn't have __________ time to tướng prepare for the exam.

35. The coffee is __________ hot to tướng drink right now.

36. The cake was __________ sweet that everyone loved it.

37. He is __________ young to tướng understand the complexity of the problem.

38. The box is not __________ big to tướng hold all the toys.

39. The water in the pool is not __________ deep for diving.

40. The music was __________ loud that I couldn't hear what she was saying.

41. The milk is __________ hot to tướng drink right now.

42. The suitcase is __________ heavy for bu to tướng lift.

43. He didn't have __________ time to tướng prepare for the exam.

44. The water in the pool is not __________ for diving.

45. The train was traveling __________ fast to tướng stop in time.

46. The child is not __________ to tướng ride the roller coaster alone.

47. The tuy nhiên was __________ boring that I fell asleep in the concert.

48. He isn't __________ to tướng handle the task.

49. The dress is beautiful, but it's __________ expensive for bu to tướng buy.

50. I don't think this bag is __________ for all my clothes.

Đáp án bài xích tập luyện 1:

1. too

2. enough

3. too

4. tall enough

5. too

6. too

7. too

8. enough

9. so

10. big enough

11. too, to

12. so

13. enough, to

14. too, to

15. enough

16. old enough, to

17. enough

18. enough

19. to

20. too, to

21. so

22. old enough

23. too

24. too

25. too

26. too

27. too

28. too

29. too

30. too

31. old enough

32. too

33. so

34. enough

35. too

36. so

37. too

38. big enough

39. deep enough

40. so

41. too

42. too

43. enough

44. deep enough

45. too

46. old enough

47. too

48. capable enough

49. too

50. big enough

null

Bài tập luyện áp dụng sở hữu đáp án

Bài tập luyện 2: Sắp xếp trở thành một câu hoàn hảo sở hữu nghĩa

1. tea / The / is / hot / too / to tướng / drink.

2. much / He / that / felt / ate / sick / too.

3. enough / The / xế hộp / stop / traveling / fast / to tướng / was / in / time.

4. movie / boring / was / The / so sánh / fell / I / asleep / in / theater / the.

5. to tướng / is / The / dive / water / deep / enough / in / the / pool.

6. tall / not / He's / enough / to tướng / reach / the / top / shelf.

7. scary / wasn't / The / enough / to tướng / give / bu / nightmares / movie.

8. too / The / hot / coffee / for / was / drinking.

9. food / The / but / wasn't / it / for / enough / delicious / everyone.

10. to tướng / I / the / exam / difficult / for / was / too / most / students.

Đáp án bài xích tập luyện 2:

1. The tea is too hot to tướng drink.

2. He ate too much that he felt sick.

3. The xế hộp was traveling too fast to tướng stop in time.

4. The movie was so sánh boring that I fell asleep in the theater.

5. The water in the pool is deep enough to tướng dive.

6. He's not tall enough to tướng reach the top shelf.

7. The movie wasn't scary enough to tướng give bu nightmares.

8. The coffee was too hot for drinking.

9. The food wasn't delicious enough for everyone.

10. The exam was too difficult for most students.

null

Bài tập luyện áp dụng sở hữu đáp án

Bài tập luyện 3: Lựa lựa chọn đáp án đích thị nhất với câu tiếp tục cho

1. The music was __________ loud for bu to tướng enjoy.

a) too

b) enough

2. She wasn't __________ prepared for the exam.

a) too

b) enough

3. The box is not __________ to tướng hold all the items.

a) too

b) enough

4. He is __________ old to tướng play in the kids' area.

a) too

b) enough

5. The cake was __________ sweet that everyone loved it.

a) so

b) enough

6. The water in the pool is not __________ for diving.

a) too

b) enough

7. The movie was __________ interesting to tướng watch.

a) too

b) enough

8. The child is not __________ to tướng ride the roller coaster alone.

a) so

b) enough

9. I have __________ time to tướng finish the project.

a) so

b) enough

10. The xế hộp was traveling __________ fast to tướng stop in time.

a) too

b) enough

11. The weather is __________ cold to tướng go outside without a jacket.

a) too

b) enough

c) so

d) to

12. She didn't have __________ money __________ buy a new phone.

a) too/ to

b) enough/ to

Xem thêm: va bao co gai dang ngoi may cay

c) too/ enough

d) so/ to

13. The movie was __________ long that I got bored halfway through.

a) too

b) enough

c) so

d) to

14. The cake was __________ sweet that I couldn't finish it.

a) too

b) enough

c) so

d) to

15. The store has __________ fresh fruits and vegetables for sale.

a) too

b) enough

c) so

d) to

16. The children are finally __________ old __________ ride the roller coaster.

a) too/ to

b) enough/ to

c) so/ to

d) enough/ so

17. He didn't study __________ for the test, so sánh he failed.

a) too

b) enough

c) so

d) to

18. There are __________ chairs for everyone in the waiting room.

a) too

b) enough

c) so

d) to

19. I hope you find the time __________ finish the project.

a) too

b) enough

c) so

d) to

20. She was __________ tired __________ continue working.

a) too/ to

b) enough/ to

c) so/ to

d) too/ so

21. The water was __________ cold for swimming.

a) enough

b) too

22. She didn't have __________ money to tướng buy the dress.

a) too

b) enough

23. The movie was __________ long, and I fell asleep.

a) too

b) enough

24. They didn't study __________ for the exam, so sánh they failed.

a) too

b) enough

25. The coffee isn't __________ hot to tướng drink.

a) too

b) enough

26. He is __________ short to tướng reach the top shelf.

a) too

b) enough

27. We have __________ food for everyone at the buổi tiệc ngọt.

a) enough

b) too

28. The book was __________ easy that I finished it quickly.

a) too

b) enough

29. She didn't have __________ experience to tướng get the job.

a) too

b) enough

30. The xế hộp was __________ fast to tướng control on the icy road.

a) too

b) enough

Đáp án bài xích tập3:

1. b) enough

2. b) enough/ to

3. a) too

4. a) too

5. b) enough

6. b) old enough/ to

7. d) enough/ to

8. b) enough

9. d) to

10. a) too/ to

11. a) too

12. b) not enough

13. a) too

14. a) too

15. b) so

16. b) deep enough

17. b) enough

18. a) not old enough

19. b) enough

20. a) too

21. b) too

22. b) enough

23. a) too

24. b) enough

25. a) too

26. a) too

27. a) enough

28. a) too

29. b) enough

30. a) too

null

Bài tập luyện áp dụng sở hữu đáp án

Bài tập luyện 4: Sử dụng Enough hoặc Too nhằm điền nhập khu vực trống trải sao mang đến phù phù hợp với câu mang đến trước

1. The water in the swimming pool is not __________ for diving.

2. The coffee is __________ hot to tướng drink right now.

3. The baby is not __________ to tướng ride the xe đạp alone.

4. The suitcase was __________ heavy for her to tướng carry.

5. He didn't have __________ time to tướng finish the project.

6. The movie was __________ scary for bu to tướng watch till the over.

7. The cake was __________ delicious that everyone loved it.

8. She isn't __________ to tướng handle the responsibility.

9. The xế hộp was traveling __________ fast to tướng stop in time.

10. The store didn't have __________ fresh fruits and vegetables for sale.

Đáp án bài xích tập luyện 4:

1. enough

2. too

3. old enough

4. too

5. enough

6. too

7. so

8. capable enough

9. too

10. enough

Bài tập luyện 5: Sử dụng cấu tạo của Enough hoặc Too nhằm viết lách lại câu

1. The child is not old to tướng start school.

2. The music was so sánh loud that I couldn't hear anything else.

3. She didn't study sufficiently for the test, so sánh she failed.

4. The book is very difficult to tướng understand.

5. The room is not warm for the winter.

6. He's not tall to tướng reach the top shelf.

7. The movie was very scary for the young audience.

8. The xế hộp was traveling so sánh fast to tướng stop in time.

9. We didn't have sufficient time to tướng catch the train.

10. The water in the pool is not deep to tướng dive.

Đáp án bài xích tập luyện 5:

1. The child is not old enough to tướng start school.

2. The music was too loud that I couldn't hear anything else.

3. She didn't study enough for the test, so sánh she failed.

4. The book is too difficult to tướng understand.

5. The room is not warm enough for the winter.

6. He's not tall enough to tướng reach the top shelf.

7. The movie was too scary for the young audience.

8. The xế hộp was traveling too fast to tướng stop in time.

9. We didn't have enough time to tướng catch the train.

10. The water in the pool is not deep enough to tướng dive.

null

Bài tập luyện áp dụng sở hữu đáp án

Bài tập luyện 6: Viết lại câu với câu mang đến sẵn sao mang đến nghĩa ko đổi

1. The suitcase is too heavy for bu to tướng carry.

=> The suitcase _____________________ for bu to tướng carry.

2. She is too young to tướng watch that movie.

=> She _____________________ to tướng watch that movie.

3. There isn't enough milk for the recipe.

=> There _____________________ milk for the recipe.

4. The book was too expensive for bu to tướng buy.

=> The book _____________________ for bu to tướng buy.

5. They didn't study enough for the test, so sánh they failed.

=> They _____________________ for the test, so sánh they failed.

6. The coffee is too hot to tướng drink right now.

=> The coffee _____________________ to tướng drink right now.

7. He didn't have enough money to tướng pay for the concert tickets.

=> He _____________________ to tướng pay for the concert tickets.

8. The roller coaster was too scary for the children.

=> The roller coaster _____________________ for the children.

9. The restaurant didn't have enough tables for all the guests.

=> The restaurant _____________________ for all the guests.

10. The movie was too boring, so sánh we left early.

=> The movie _____________________, so sánh we left early.

Đáp án bài xích tập luyện 6:

1. The suitcase is heavy enough for bu to tướng carry.

2. She is not old enough to tướng watch that movie.

3. There isn't sufficient milk for the recipe.

4. The book was too costly for bu to tướng buy.

5. They didn't study sufficiently for the test, so sánh they failed.

6. The coffee is hot enough to tướng drink right now.

7. He didn't have sufficient money to tướng pay for the concert tickets.

8. The roller coaster was frightening enough for the children.

9. The restaurant didn't have sufficient tables for all the guests.

10. The movie was not interesting enough, so sánh we left early.

Xem thêm:

Xem thêm: da lo yeu em nhieu loi

=> TỔNG HỢP BÀI TẬP GIỚI TỪ HAY NHẤT CÓ ĐÁP ÁN

=> TỔNG HỢP ĐẦY ĐỦ BÀI TẬP VỀ DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN

Qua nội dung bài viết bên trên, có lẽ rằng chúng ta rèn luyện nhiều thêm thắt về bài tập luyện enough và too kể từ ê được thêm nhiều kĩ năng thực hiện bài xích. Hy vọng với những kiến thức và kỹ năng share bên trên sẽ hỗ trợ ích cho mình nhập quy trình học tập bản thân. Quý khách hàng học tập hoàn toàn có thể đánh giá chuyên môn giờ Anh của mình bên trên đây. Đăng ký ngay lập tức những khoá học tập của Langmaster để sở hữu thêm thắt kiến thức và kỹ năng nhé!