Bài Tập Viết Lại Câu Tiếng Anh

     

Trong nội dung bài viết này, KISS English vẫn gửi đến các bạn tổng hợp bài bác tập viết lại câu giờ đồng hồ Anh lớp 10 rất hay. Cùng theo dõi nhé!


Tại chương trình tiếng Anh 10, các bạn sẽ được học các công thức, câu trúc câu mới. Do đó, dạng bài tập viết lại câu giờ đồng hồ Anh lớp 10 sẽ đa dạng và phong phú hơn với độ cực nhọc cũng tăng lên. Nội dung bài viết dưới đây, KISS English sẽ trình làng đến bạn công thức và những bài tập nằm trong dạng này một phương pháp chi tiết, đầy đủ. Hãy quan sát và theo dõi nhé! 


Công Thức Viết Lại Câu giờ đồng hồ Anh Lớp 10

*
*
*
Bài Tập Viết Lại Câu tiếng Anh Lớp 10 có Đáp Án

Bài Tập

Viết lại các câu sau làm sao cho nghĩa ko đổi

Ex1.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu tiếng anh

1. “ Why don’t you put a better lock on the door, Barbara”? said John

=> John suggested………………

2. Although his both legs were broken in the crash, he managed khổng lồ get out of the oto before it exploded.

=> Despite his………………

3. I haven’t eaten this kind of food before.

=> This is the first…………………

4. The architect has drawn plans for an extension lớn the house.

=> Plans……………………………

5. It isn’t necessary for you to finish by Saturday

=> You……………………

6. “ How many survivors are there?”, asked the journalist.

=> The journalist wanted to lớn know…………

7. It was such rotten meat that it had lớn be thrown away.

=> The meat was…………………

8. It is essential that Professor Van Helsing is met at the airport.

=> Professor Van Helsing…………………

9. You can’t visit the USA unless you have a visa.

=> If you……………………

10. “ Can I borrow your typewriter, Janet”? asked Peter.

=> Peter asked if……………

Đáp án

1. John suggested that Barry should put a better lock on the door.

2. Despite his both broken legs, he managed to………………. .

3.This is the first time I have eaten this kind of food.

4. Plans for an extension khổng lồ the house have been drawn by the architect./ Plans have been drawn for an extension by the architect.

5. You don’t have lớn finish by Saturday.

6. The journalist wanted lớn know how many survivors there were./ The number of the survivors there were.

7. The meat was so rotten that it had to be thrown away.

8. …….must be met at the airport.

9. ..don’t have a visa you can’t …………

10. ……..if he could borrow Janet’s typewriter.

Ex2.

1. I’m afraid I haven’t got time lớn listen to you.

=> I wish ……………………………………………………………….

2. The police have just released John.

=> John ………………………………………………………………..

3. I couldn’t hear them because they were speaking too softly.

=> They were speaking ………………………………………………..

4. We spent 5 hours getting to London.

Xem thêm: Cách Chặt Dừa, Tuyệt Chiêu Bổ Dừa Nhanh Đẹp Đơn Giản Vô Cùng

=> It took ………………………………………………………………

5. I get lớn work in đôi mươi minutes.

=> It …………………………………………………………………….

6. It is necessary that this work be finished by Monday.

=> This work ………………………………………………………….

7. It’s a pity I didn’t take my doctor’s advice.

=> I wish ……………………………………………………………….

8. The bread is so tale we can’t eat it.

=> The bread isn’t ……………………………………………………..

9. Who does this bag belong to?

=> Whose……………………………………………………………….

10. My boyfriend is very short-tempered.

=> My boyfriend loses …………………………………………………

11. You can use it as long as you like, & it won’t wear out.

=> No matter …………………………………………………………..

12. If the work is finished by lunchtime you can go home.

=> Get …………………………………………………………………

13. How have you been getting on with your enquiries?

=> How much …………………………………………………………

14. I gave Ted the massage, but he already knew about it.

=> I needn’t ……………………………………………………………

15. The trains couldn’t run because of the snow.

=> The snow …………………………………………………………

Đáp án

1. I wish I had (got) time lớn listen to lớn you.

2. John has just been released by the police.

3. They were speaking too softly for me to lớn hear./so softly that I couldn’t hear them.

4. It took us 5 hours lớn get to London.

5. It takes me trăng tròn minutes lớn get lớn work.

6. This work must be finished by Monday.

7. I wish I had taken my doctor’s advice.

8. The bread isn’t fresh enough to eat.

40. Whose bag is this?/is this bag?

9. My boyfriend loses his temper very easily

10. No matter how long you use it, it won’t wear out

11. Get the work finished by lunchtime & you can go home

12. How much progress have you made with your inquiries?

13. I needn’t have given Ted the massage, because he already knew about it.

14. The snow prevented the trains from running.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lắp Máy Lọc Nước Gia Đình Và Những Lưu Ý Khi Lắp Đặt

15. I wasn’t early enough to see him.

Download bài Tập

Hãy luyện tập thêm các bài tập tiếp sau đây để thạo dạng bài viết lại câu giờ đồng hồ Anh lớp 10 bạn nhé!

Link download:

https://drive.google.com/file/d/17MCIoxlwAS_9_pAXuDKBfdeIQP516yJu/view

Link download:

https://docs.google.com/document/d/1IfTqCPP2Z9ob9SgX_bgzKNoLSn5QRLnO/edit?usp=sharing&ouid=102754377044569908509&rtpof=true&sd=true

Lời kết:

Hy vọng tổng hợp bài tập viết lại câu giờ đồng hồ Anh lớp 10 trên sẽ giúp bạn gồm nguồn tài liệu đa dạng chủng loại để ôn tập và tổng phù hợp dạng bài xích này! Chúc bạn học tốt!