bai thuc hanh tin 12 so 10Tin học tập 12 Bài tập luyện và thực hành thực tế 10 - Hệ hạ tầng tài liệu quan tiền hệ

Xem thêm: Lý thuyết Hệ hạ tầng tài liệu quan tiền hệ

Bạn đang xem: bai thuc hanh tin 12 so 10

Để học tập đảm bảo chất lượng Tin học tập lớp 12, nội dung bài học kinh nghiệm là vấn đáp thắc mắc, giải bài xích tập luyện Tin học tập 12 Bài tập luyện và thực hành thực tế 10 - Hệ hạ tầng tài liệu mối liên hệ hoặc nhất, cộc gọn gàng. Bên cạnh này là tóm lược lý thuyết cộc gọn gàng và cỗ thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích Bài tập luyện và thực hành thực tế 10 đem đáp án.

1. Mục đích, yêu thương cầu

Quảng cáo

- Biết lựa chọn khóa cho những bảng tài liệu nhập một việc thân thuộc.

- Biết cơ hội xác lập link trong những bảng trải qua khóa nhằm rất có thể tìm ra những vấn đề tương quan cho tới một thành viên được quản ngại lí.

2. Nội dung

Câu 1: (sgk trang 88 Tin 12): Em hãy lựa chọn khóa cho từng bảng nhập hạ tầng tài liệu bên trên và lý giải lí tự lựa lựa chọn bại liệt.

Trả lời:

Quảng cáo

- Bảng THI_SINH: SBD là khóa chủ yếu. Số báo danh của những sỹ tử đòi hỏi nên không giống nhau.

- Bảng DANH PHACH: SBD hoặc phách đều thỏa mãn nhu cầu rất có thể là khóa chủ yếu. Vì một SBD chỉ mang đến đích thị một phách, một phách cũng chỉ tiến công đích thị mang đến một vài báo danh.

- Bảng DIEM THI: Phách là khóa chủ yếu. Điểm rất có thể xuất hiện tại rất nhiều lần nhập bảng. Tuy nhiên từng phách chỉ ứng với cùng một điểm (không thể đem tình huống một bài xích đem nhị điểm).

Câu 2: (sgk trang 88 Tin 12): Em hãy chỉ ra rằng những ông tơ link quan trọng thân thiết tía bảng để sở hữu được thành quả thi đua thông tin mang đến sỹ tử.

Quảng cáo

Trả lời:

- Bảng THI_SINH link với bảng DANH_PHACH qua chuyện ngôi trường SBD.

- Bảng DANH_PHACH link với bảng DIEM_THI qua chuyện ngôi trường phách.

- Bảng THI_SINH link bắc cầu với bảng DIEM trải qua bảng DANH_PHACH.

- Liên kết thân thiết THI_SINH và DANH_PHACH là link đơn.

- Liên kết thân thiết DANH_PHACH và DIEM là link đơn.

- Để thông tin thành quả thi đua tao dùng ngôi trường STT, SBD, Họ thương hiệu sỹ tử, Ngày sinh, Trường của bảng THI_SINH, ngôi trường phách của bảng DANH_PHACH, ngôi trường điểm thi đua của bảng DIEM_THI.

Câu 3: (sgk trang 88 Tin 12): Hãy sử dụng hệ quản ngại trị CSDL Access nhằm thực hiện những việc sau:

- Tạo lập hạ tầng tài liệu phát biểu trên: bao gồm tía bảng (mỗi bảng với khóa vẫn chọn), thiết bịa đặt những ông tơ link quan trọng, nhập tài liệu giả thiết (ít nhất là 10 thí sinh).

- Đưa rời khỏi thành quả nhằm thông tin mang đến sỹ tử.

- Đưa rời khỏi thành quả thi đua theo gót ngôi trường.

- Đưa rời khỏi thành quả thi đua của toàn tỉnh theo gót trật tự tăng dần dần của điểm thi đua.

Trả lời:

a) Tạo lập hạ tầng tài liệu phát biểu trên

- Tạo bảng THI_SINH:

Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack

- Tạo bảng DANH_PHACH:

Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack

- Tạo bảng DIEM_THI:

Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack

- Thiết lập liên kết: Nhấn Database Tools lựa chọn Relationships.

Xem thêm: tieng viet lop 4 bai 16a tro choi

Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack

- Chọn bảng sẽ tạo ông tơ quan tiền hệ:

Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack

- Nhập liệu:

Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack

b) Đưa rời khỏi thành quả thi đua thông tin mang đến sỹ tử.

- Chọn Create rồi nhấn Query Design:

Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack

- Lần lượt lựa chọn những bảng THI_SINH, DANH_PHACH, DIEM_THI:

Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack

- Điền nhập những ĐK như hình bên dưới đây:

Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack

- Nhấn Run nhằm thực thi đua Query:

Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack

- Kết quả:

Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack

c) Đưa rời khỏi thành quả thi đua theo gót ngôi trường.

- Dựa nhập thành quả của Query vừa phải chạy tao tiếp tục xuất rời khỏi report.

Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack

- Nhấn nhập Create lựa chọn Report Wizard.

Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack

- Nhấn vệt >> để mang toàn cỗ những ngôi trường nhập report.

Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack

- Nhấn Next -> Next. Sau này sẽ xuất hiện tại bảng nhằm tao lựa chọn tính chất gộp group. Tại phía trên tao tiếp tục lựa chọn ngôi trường trương rồi nhấn mũi thương hiệu >.

Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack

- Nhấn Finish nhằm kết cổ động quy trình tạo ra report.

Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack

- Trường Ngày sinh bị hiện thị lên vệt ##### tự phỏng nhiều năm ngôi trường ko đầy đủ nhằm hiện tại thi đua. Để rất có thể hiển thị đúng đắn tao rất có thể chỉnh lại report nhập Design View.

Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack

- Dê loài chuột nhập ngôi trường Ngày sinh và tổ chức kéo quý phái phải:

Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack

- Trờ lại Report View .

Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack

d) Đưa rời khỏi thành quả thi đua của toàn tỉnh thoe trật tự hạn chế dần dần của điểm thi đua.

- Dựa nhập thành quả của Query thể hiện điểm thi đua của toàn tỉnh.

Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack

- Để bố trí theo gót trật tự hạn chế dần dần của điểm thi đua tao nhấn nhập ngôi trường điểm thi đua rồi ấn nút chuẩn bị xêp Z -> A.

Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack

- Kết quả:

Giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 | Giải bài xích tập luyện Tin 12 hoặc nhất bên trên VietJack

Xem thêm thắt những bài xích giải bài xích tập luyện Tin học tập lớp 12 hoặc, cụ thể khác:

  • Bài 10: Thương hiệu tài liệu quan tiền hệ
  • Bài 11: Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan tiền hệ
  • Bài 12: Các loại bản vẽ xây dựng của hệ hạ tầng dữ liệu
  • Bài 13: Báo mật vấn đề trong những hệ hạ tầng dữ liệu
  • Bài tập luyện và thực hành thực tế 11 - Báo mật hạ tầng dữ liệu

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Xem thêm: cach kiem tinh hoa lam mua 8