bai viet ve cong nghe bang tieng anh

Bài ghi chép ngày hôm nay, KISS English tiếp tục trình làng cho tới chúng ta kiểu mẫu những bài bác phát biểu giờ đồng hồ Anh về chủ thể technology cực kỳ hoặc. Cùng theo dõi dõi nhé!

Bạn đang xem: bai viet ve cong nghe bang tieng anh

Xem video clip KISS English share tuyệt kỹ thuyết trình hoặc từng chủ thể. Bấm nút Play nhằm coi ngay:

Ngày ni, technology xuất hiện tại vào cụ thể từng nghành nghề của cuộc sống. Công nghệ với tầm quan trọng vô nằm trong cần thiết so với tất cả chúng ta. Vậy, nếu như cần thiết nói tới chủ thể technology bởi giờ đồng hồ Anh, chúng ta tiếp tục thỏa sức tự tin nhằm thể hiện tại ý kiến của tôi ko. Bài ghi chép sau đây, KISS English tiếp tục chỉ dẫn chúng ta cơ hội sẵn sàng bài phát biểu giờ đồng hồ Anh về chủ thể technology chi tiết. Cùng theo dõi dõi nhé!

Cấu Trúc Bài Nói Tiếng Anh Chủ Đề Technology

Cấu Trúc Bài Nói Tiếng Anh Chủ Đề Technology
Cấu Trúc Bài Nói Tiếng Anh Chủ Đề Technology

Sau đó là khêu gợi ý cấu hình bài bác phát biểu giờ đồng hồ Anh chủ thể công nghệ:

Cấu trúc

Chào chất vấn, trình làng công ty đề

Phân tích cơ hội vấn đề

 • Luận điểm 1. Phân tích, lý giải, biện luận…
 • Luận điểm 2
 • .….

Tổng hợp ý vấn đề

 • Có thể đưa ra hoặc nhận những thắc mắc nhằm người nghe nằm trong thảo luận. Lưu ý: Phần kết bài bác cũng ko được thể hiện tăng vấn đề.

Để nội dung bài viết trở thành sống động, nhớ rằng tìm hiểu thêm những kể từ vựng, kiểu mẫu câu về chủ thể technology chúng ta nhé

Từ vựng

Từ vựngPhiên âmNghĩa 
Device/dɪˈvaɪs/Thiết bị
Computer/kəmˈpjutər/Máy tính
Laptop/ˈlæpˌtɑp/Máy tính xách tay
Smartphone/ˈsmɑːtfəʊn/ Điện thoại thông minh
Application/ˌæpləˈkeɪʃənỨng dụng
Feature/ˈfiʧər/Tính năng
Hardware/ˈhɑːdweə/Phần cứng 
Software/ˈsɒftweə/Phần mềm
Information Technology/ˌɪnfəˈmeɪʃən tɛkˈnɒləʤi/ Công nghệ thông tin
Advancements/ədˈvænsmənts/Sự tiến thủ bộ 
Advanced/ədˈvænst/Tiên tiến 
Flexible /ˈflɛksəbl/ Linh động 
Breakthrough/ˈbreɪkˌθru/Sự đột phá
Online banking/ˈɒnˌlaɪn ˈbæŋkɪŋ/ Ngân sản phẩm trực tuyến 
Online shopping/ˈɒnˌlaɪn ˈʃɒpɪŋ/ Mua buôn trực tuyến 
Maintenance/ˈmeɪntənəns/Bảo trì 
Social networking/ˈsəʊʃəl ˈnɛtwɜːkɪŋ/Mạng xã hội 
Online meetings/ˈɒnˌlaɪn ˈmiːtɪŋz/Họp trực tuyến 
Digital /ˈdɪʤɪtlSố, thuộc sở hữu số 
Internet security/ˈɪntəˌnɛt sɪˈkjʊərɪti/ An ninh mạng 
Convenience /kənˈviːniəns/Thuận tiện 
Inconvenience /ˌɪnkənˈviːniəns/  Bất tiện 

Một số cụm kể từ chủ thể technology

To go onlineSử dụng mạng 
Speed up the pace of somethingTăng vận tốc của đồ vật gi đó 
Breakdown in the systemHỏng hóc hệ thống 
Undergo enormous changesTrải qua chuyện thay cho thay đổi xứng đáng kể 
Require someone to tát be technically skilledYêu cầu ai ê nên với chuyên môn kỹ thuật

Mẫu Bài Nói Tiếng Anh Chủ Đề Technology

Mẫu Bài Nói Tiếng Anh Chủ Đề Technology
Mẫu Bài Nói Tiếng Anh Chủ Đề Technology

Trước tiên, tất cả chúng ta nằm trong liếc qua một trong những đề bài bác phát biểu giờ đồng hồ Anh chủ thể công nghệ:

 • Technology makes lives easier – Công nghệ thực hiện cuộc sống đời thường đơn giản rộng lớn.
 • Technology plays an important role in our life – Công nghệ nhập vai trò cần thiết vô cuộc sống đời thường tất cả chúng ta.
 • The impact of technology – Tác động của technology.
 • The positives and negatives of social truyền thông media – Mặt tích cực kỳ và xấu đi của social.
 • The breakthrough in artificial intelligence – Sự đột phá huỷ vô trí tuệ tự tạo.
 • Talk about a technology innovation – Nói về 1 ý tưởng sáng tạo technology.

Dưới đó là kiểu mẫu bài bác phát biểu giờ đồng hồ Anh về chủ thể công nghệ

Đề 1: Mặt tích cực kỳ và giới hạn của sắm sửa online

The positives and the negatives of online shopping
Nowadays, with the explosion of technology, online shopping has become popular. Online shopping brings many benefits, but there are also certain inconveniences and risks. Here, I will present my personal opinion on this issue.

There are distinct advantages of online shopping: First, online shopping saves time. When you cửa hàng online, you don’t have to tát go out to tát the store, move and bring the goods trang chính. In addition, it also helps us to tát be flexible when shopping. In comparison to tát a brick-and-mortar store with fixed hours, online shopping venues are available any time, day or night. Second, you can easily find the item at an affordable price. When shopping online, you can compare prices, varieties of many items you plan to tát cửa hàng easily and conveniently. Third, you have easy access to tát consumer reviews, which makes your purchase more informed. Another benefit of shopping online is that you can pay using a variety of online methods. Currently, many stores still only use cash payment, sometimes causing some inconvenience for buyers.

Besides the convenience, online shopping has disadvantages. Here are a few disadvantages of online shopping that might deter you: first, you cannot see and try on the items you are interested in, especially shoes and clothes. Next, you have to tát wait for the delivery. Depending on the item or online store you cửa hàng at, the time varies from 1 day to tát 1 month. Some products are very far away from you, so sánh the shipping time is very long. Another problem that online shoppers don’t lượt thích is having to tát pay for shipping. Sometimes, too high shipping costs are also a factor that makes buyers consider buying online or buying in-store.

In short, online shopping brings many conveniences but also many inconveniences. In the future, I hope that online stores will continue to tát improve to tát provide a better experience for shoppers. The above are all my views on the advantages and disadvantages of shopping online.

Dịch

Hiện ni với việc nở rộ của technology, sắm sửa online tiếp tục trở thành thịnh hành. Mua buôn online mang đến nhiều tiện lợi, song cũng đều có những phiền phức, khủng hoảng rủi ro chắc chắn. Sau trên đây, tôi tiếp tục trình diễn ý kiến cá thể về yếu tố này.

Có những ưu thế khác lạ của sắm sửa trực tuyến: Trước hết, sắm sửa online canh ty tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn. Khi mua sắm trực tuyến, chúng ta không cần thiết phải ra bên ngoài cửa hàng, dịch chuyển và đem sản phẩm & hàng hóa về căn nhà. Thêm vô ê, nó còn làm tất cả chúng ta vui nhộn thời hạn sắm sửa. So với cùng một cửa hàng truyền thống cuội nguồn với giờ thắt chặt và cố định, những vị trí sắm sửa trực tuyến luôn luôn sẵn sàng đáp ứng bất kể khi này, ngày hoặc tối.
Thứ nhì, chúng ta cũng có thể đơn giản lần đi ra món đồ với ngân sách hợp lý. Khi sắm sửa online, chúng ta cũng có thể đối chiếu ngân sách, mẫu mã thật nhiều món đồ chúng ta ý định sắm sửa đơn giản và thuận tiện. Thứ tía, chúng ta cũng có thể đơn giản tiếp cận những Đánh Giá của những người chi tiêu và sử dụng, điều này hỗ trợ cho việc mua sắm của người sử dụng thông minh rộng lớn. Một quyền lợi không giống của sắm sửa trực tuyến là chúng ta cũng có thể giao dịch bởi nhiều cách thức trực tuyến không giống nhau. Hiện ni, ở nhiều cửa hàng vẫn chỉ dùng giao dịch chi phí mặt mũi, thỉnh thoảng tạo nên một trong những phiền phức cho những người mua sắm.

Bên cạnh những thuận tiện thì sắm sửa online với những phiền phức. Dưới đó là một trong những điểm yếu kém của sắm sửa qua chuyện trực tuyến rất có thể ngăn trở bạn: Trước hết, chúng ta ko thể coi tận đôi mắt, test những khoản sản phẩm chúng ta hào hứng, nhất là món đồ giầy dép, ăn mặc quần áo. Tiếp theo dõi, chúng ta nên chờ đón sẽ được ship hàng. Tùy vô món đồ, cửa hàng online chúng ta sắm sửa nhưng mà thời hạn xấp xỉ từ là 1 ngày cho tới 1 mon. Có những thành phầm xa tít chúng ta, vậy nên, thời hạn vận fake kéo cực kỳ lâu năm. Một yếu tố nữa nhưng mà người mua sắm trực tuyến ko quí này đó là nên trả phí vận fake. Thông thường, phí vận fake vượt lên trước cao cũng là 1 trong những nhân tố thực hiện người tiêu dùng đắn đo suy xét thân ái mua sắm online hoặc mua sắm bên trên cửa hàng.
Tóm lại, sắm sửa trực tuyến mang đến nhiều thuận tiện tuy nhiên cũng quá nhiều phiền phức. Trong sau này, ước rằng những cửa hàng trực tuyến tiếp tục càng ngày càng nâng cấp nhằm mang lại hưởng thụ đảm bảo chất lượng rộng lớn cho những người sắm sửa. Trên đó là toàn bộ ý kiến của tôi về thuận tiện và bất lợi khi sắm sửa trực tuyến.

Đề 2: Vai trò của technology vô cuộc sống

The role of technology in life

Xem thêm: cach long nhac vao video

Over the years, technology has revolutionized our world and daily lives. Technology has appeared in all areas of life, from education to tát health, art, entertainment, economy,… Technology makes everything smarter, more convenient.

First, technology makes social connections more convenient. As long as the smart device connects to tát wifi, we can easily text, Gọi, video clip Gọi, online meeting, … without having to tát travel as far as before. Second, technology helps to tát absorb people’s knowledge more diversely, more and faster. Just sitting at trang chính, you can also learn anything online that interests you. A lot of knowledge has been shared on the mạng internet. Next, for huge amounts of information data, the development of digital technology will make it possible for everything to tát be easily stored in many devices, such as laptops, mobile phones, computers. desktop or tablet. The data stored online will be accessed quickly and easily through any device that can connect to tát the mạng internet.

Another area where technology clearly plays a role is entertainment. Today, we have many forms of entertainment such as playing games, listening to tát music, watching movies, reading newspapers online, which is extremely convenient. In the economic field, thanks to tát technology, many new business forms have appeared such as online sales, online teaching, financial services, advertising, …

In conclusion, technology plays an extremely important role in our lives. We should know how to tát apply technology to tát make life more convenient.

Dịch:

Besides the convenience, online shopping has disadvantages. Here are a few disadvantages of online shopping that might deter you: first, you cannot see and try on the items you are interested in, especially shoes and clothes. Next, you have to tát wait for the delivery. Depending on the item or online store you cửa hàng at, the time varies from 1 day to tát 1 month. Some products are very far away from you, so sánh the shipping time is very long. Another problem that online shoppers don’t lượt thích is having to tát pay for shipping. Sometimes, too high shipping costs are also a factor that makes buyers consider buying online or buying in-store.

In short, online shopping brings many conveniences but also many inconveniences. In the future, I hope that online stores will continue to tát improve to tát provide a better experience for shoppers. The above are all my views on the advantages and disadvantages of shopping online.

Dịch:

Trong trong năm qua chuyện, technology tiếp tục cách mệnh hóa trái đất và cuộc sống đời thường từng ngày của tất cả chúng ta. Công nghệ tiếp tục xuất hiện tại vào cụ thể từng nghành nghề của cuộc sống đời thường, kể từ dạy dỗ cho tới hắn tế, thẩm mỹ và nghệ thuật, vui chơi, tài chính,… Công nghệ canh ty tất cả trở thành lanh lợi rộng lớn, tiện lợi rộng lớn.
Đầu tiên, technology canh ty việc liên kết xã hội thuận tiện rộng lớn. Chỉ quan trọng bị lanh lợi liên kết với wifi, tất cả chúng ta rất có thể đơn giản nhắn tin yêu, gọi năng lượng điện, gọi video clip, họp trực tuyến,… nhưng mà ko cần thiết dịch chuyển xa thẳm xôi như lúc trước ê. Thứ nhì, technology hỗ trợ cho việc thu nhận kiến thức và kỹ năng của thế giới trở thành phong phú rộng lớn, nhiều hơn thế nữa và thời gian nhanh rộng lớn. Chỉ cần thiết ngồi tận nơi, chúng ta cũng rất có thể học tập bất kể cái gì bên trên mạng nhưng mà chúng ta quan hoài. Vô vàn kiến thức và kỹ năng và đã được share bên trên mạng internet.

Tiếp theo dõi, so với những tài liệu vấn đề kếch xù thì sự cải tiến và phát triển của technology số sẽ khởi tạo ĐK nhằm toàn cỗ tất cả rất có thể được tàng trữ đơn giản trong không ít vũ khí, ví như máy tính xách tay, điện thoại thông minh địa hình, PC nhằm bàn hoặc Tablet. Những tài liệu được tàng trữ trực tuyến sẽ tiến hành truy vấn nhanh gọn và đơn giản trải qua bất kể vũ khí này rất có thể liên kết mạng internet.
Một nghành nghề nữa nhưng mà technology thể hiện tại rất rõ ràng tầm quan trọng này đó là vui chơi. Ngày ni, tất cả chúng ta có khá nhiều mẫu mã vui chơi như chơi trò chơi, nghe nhạc, coi phim, lướt web đọc báo online vô nằm trong thuận tiện. Tại nghành nghề tài chính, nhờ technology nhưng mà thật nhiều mẫu mã marketing mới mẻ xuất hiện tại như bán sản phẩm online, dạy dỗ học tập online, cty tài chủ yếu, lăng xê,…
Kết luận lại, technology với tầm quan trọng vô nằm trong cần thiết vô cuộc sống đời thường của tất cả chúng ta. Chúng tớ nên biết phương pháp phần mềm technology nhằm cuộc sống đời thường trở thành thuận tiện rộng lớn.

Cách Luyện Nói Tiếng Anh Về Chủ Đề Technology Cuốn Hút

Cách Luyện Nói Tiếng Anh Về Chủ Đề Technology Cuốn Hút
Cách Luyện Nói Tiếng Anh Về Chủ Đề Technology Cuốn Hút

Sau khi tiếp tục hoàn thành xong nội dung bài bác phát biểu, bạn phải rèn luyện nhằm sao mang đến bài bác phát biểu được hoặc và hấp dẫn. Một điều ko thể vứt thông qua đó là cần thiết sẵn sàng và rèn luyện thiệt đảm bảo chất lượng. Dưới đó là một trong những khêu gợi ý giúp đỡ bạn luyện tập:

Luyện tập luyện trị âm đích thị. Đối với những kể từ chúng ta ko rõ rệt cơ hội trị âm, hãy tra tự vị và rèn luyện rất nhiều lần nhằm thuần thục nhé. Đừng quên luyện hiểu đích thị trọng âm, nhấn nhá. Việc trị âm chuẩn chỉnh đã và đang thực hiện bài bác thuyết trình của người sử dụng trở thành lôi cuốn rộng lớn thật nhiều rồi ê.

Chuẩn bị phần khai mạc và kết thúc đẩy rõ rệt. Ngoài việc rèn luyện phần chủ yếu của bài bác thuyết trình thì bạn phải rèn luyện phần khai mạc và kết thúc đẩy bài bác. Một số kiểu mẫu câu tìm hiểu thêm phần banh đầu:

Chào hỏi:

 • Good morning/afternoon everyone/ladies and gentlemen. (Chào buổi sáng/buổi chiều từng người/quý vị và những bạn)
 • Hi, everyone. I’m Sam Hayward. Good to tát see you all. (Chào quý khách. Tôi là Sam Hayward. Rất mừng được bắt gặp toàn bộ những bạn)
 • Let mạ introduce myself; my name is …, (Tôi van trình làng một ít về bạn dạng thân ái, thương hiệu của tôi là…)

Giới thiệu công ty đề:

 • Today I am here to tát present to tát you about [topic]….(Tôi ở trên đây ngày hôm nay nhằm trình diễn với chúng ta về…)
 • As you all know, today I am going to tát talk to tát you about [topic]….(Như chúng ta đều đã biết, ngày hôm nay tôi tiếp tục trao thay đổi với chúng ta về…)

Kết thúc:

 • That’s all I want to tát say about… (Đó là toàn bộ những gì tôi ham muốn phát biểu về…)
 • To sum up/conclude. (Để tóm lược, kết luận)
 • I’d lượt thích to tát kết thúc by emphasizing the main points. (Tôi ham muốn kết thúc đẩy bằng phương pháp nhấn mạnh vấn đề những điểm chính)
 • I’d lượt thích to tát kết thúc with a summary of the main points. (Tôi ham muốn kết thúc đẩy với cùng một bạn dạng tóm lược những điểm chính)

Gửi câu nói. cảm ơn:

 • I’d lượt thích to tát thank you for taking time out to tát listen to tát my presentation. (Tôi cảm ơn chúng ta vì thế tiếp tục dành riêng thời hạn lắng tai bài bác thuyết trình của tôi.)
 • Thank you for listening/your attention. (Cảm ơn vì thế sự lắng nghe/sự lưu ý của bạn)
 • Many thanks for coming. (Cảm ơn thật nhiều vì thế tiếp tục đến)
 • Thank you for listening / for your attention. (Cảm ơn chúng ta tiếp tục lắng nghe/ tập luyện trung)

Ngoài sẵn sàng nội dung, rèn luyện phát biểu, chúng ta cũng cần phải lưu ý cho tới âu phục thích hợp, đường nét mặt mũi, tư thế thỏa sức tự tin nhằm khiến cho sự tuyệt vời với những người theo dõi dõi nhé!

Lời Kết
Như vậy, tất cả chúng ta tiếp tục lần hiểu đoạn phương pháp để sẵn sàng, ghi chép bài bác tương đương cơ hội trình diễn bài bác phát biểu giờ đồng hồ Anh chủ thể technology. Hãy rèn luyện trau dồi chủ thể này tương đương nhiều chủ thể không giống nhằm vốn liếng giờ đồng hồ Anh của người sử dụng càng ngày càng đảm bảo chất lượng rộng lớn nhé! Chúc bạn làm việc tốt!

Xem thêm: cach bo hoa baby