be careful or you ll hurt yourself

Câu hỏi:

09/07/2020 12,341

Bạn đang xem: be careful or you ll hurt yourself

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án: If you are not careful, you’ll hurt yourself.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Don’t read in bed, …………. you’ll harm your eyes.

A. or

B. if

C. but

D. yet

Câu 2:

They didn’t go camping yesterday because it rained heavily.

Because of ...........................................................................

Câu 3:

Before moving đồ sộ Ha Noi, my parents ……………in Ha Nam.

A. have lived

B. have been living

C. lived 

D. live

Câu 4:

If you want đồ sộ live long, you………….eat much red meat.

Xem thêm: mot vat co khoi luong 4200g va khoi luong rieng

A. should

B. needn’t

C. have to

D. shouldn’t

Câu 5:

He bought …………. books and then left for home page.

A. much more

B. a few

C. a lot

D. a little

Câu 6:

The doctor says my father will become ill ……………. he stops smoking.

A. until

B. when

C. unless

D. if

TÀI LIỆU VIP VIETJACK