BIỂU DIỄN THẬP PHÂN CỦA SỐ HEXA 1A LÀ

     

Bạn đã xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và tải ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (232.35 KB, 8 trang )




Bạn đang xem: Biểu diễn thập phân của số hexa 1a là

bài xích Kiểm tra 1 ngày tiết Môn tin học 10 Cam dũng mạnh Dần Câu 1 : Sách giáo khoa thường chúa tin tức dưới dạng: A_ văn bản B_ hình ảnh C_ âm thanh D_ cả 2 câu A_, B_ phần lớn đúng X Câu 2 : trong số hệ đếm dưới đây, hệ đếm nào được sử dụng trong Tin học: A_ hệ đếm cơ số 16 B_ hệ đếm cơ số thập phân C_ hệ đếm cơ số nhị phân D_ Cả A_, B_ , C_ gần như đúng X Câu 3 : nên chọn lựa phương án ghép đúng độc nhất . Số kí tự chuẩn của cỗ mã ASCII là: A_ 256 X B_ 128 C_ 512 D_ 255 Câu 4 : 1 byte bằng bao nhiêu bit? A_ 2 bit B_ 10 bit C_ 8 bit X D_ 16 bit Câu 5 : dãy bit nào dưới đấy là biểu diễn nhị phân của số “ 31 “ vào hệ thập phân? A_ 1101010 B_ 1010010 C_ 0011111 X D_ 1100110
Câu 6 : hàng bit như thế nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số “ 65 “ vào hệ thập phân? A_ 11010111 B_ 01000001 X C_ 10010110 D_ 10101110 Câu 7 : hàng 10101 (trong hệ nhị phânt) biểu diễn số nào trong hệ thập phân A_ 21 X B_ 98 C_ 39 D_ 15 Câu 8 : dãy bit làm sao dưới đó là biểu diễn nhị phân của số “2 ” vào hệ thập phân? A_ 00 B_ 01 C_ 10 X D_ 11 Câu 9 : màn biểu diễn thập phân của số Hexa “1EA ” là: (có tức là cEA có giá trị bằng bao nhiêu) A_ 250 B_ 700 C_ 490 X D_ 506 Câu 10 : màn trình diễn thập phân của số HEXA “2BC ” là: (có tức thị cBC có mức giá trị bằng bao nhiêu) A_ 250 B_ 490


Xem thêm: Kể Về Ước Mơ Của Em Làm Bác Sĩ ❤️️ 15 Bài Văn Hay Nhất ), Kể Về Ước Mơ Của Em (19 Mẫu)

C_ 506 D_ 700 X Câu 11 : chọn phát biểu đúng trong số câu sau: A_ bộ nhớ ngoài là những đĩa cứng, đĩa mềm, Ram, ROM, . B_ bộ nhớ ngoài là những đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, sản phẩm Flash. X C_ bộ lưu trữ trong là các đĩa cứng, đĩa mềm . D_ bộ nhớ ngoài gồm ROM cùng RAM . Câu 12 : Lệnh máy tính xách tay không chứa những thành phần nào sau đây? A_ Mã của thao tác làm việc cần thực hiện B_ Địa chỉ của ô ghi nhớ toán hạng C_ Địa chỉ của chủ yếu lệnh vật dụng X D_ Địa chỉ của ô nhớ công dụng Câu 13 : nên chọn phương án ghép đúng . Trong máy tính, ổ đĩa cứng là sản phẩm A_ siêng dùng để gia công thiết bị vào B_ chuyên dùng để triển khai thiết bị ra C_ Cả A_, B_, C_ phần nhiều sai X D_ Cả A_, B_đều đúng Câu 14 : nên chọn phương án ghép đúng duy nhất . Chuột máy vi tính là lắp thêm ngoại vi dùng để làm A_ vẽ hình với các phần mềm đồ họa B_ áp dụng với hệ điều hành quản lý Windows (chọn lệnh với biểu tượng) . C_ nhập tài liệu X D_ Cả A_, B_ Câu 15 : phát biểu như thế nào sau đấy là hợp lí độc nhất về RAM? A_ dùng để lưu trữ dữ liệu và lịch trình trong thời gian máy thao tác X
B_ dùng để làm lưu trữ ứ chương trình trong thời hạn máy thao tác C_ dùng để làm lưu trữ dữ liệu lâu hơn D_ Cả B_ với C_ Câu 16 : nên chọn phương án ghép đúng: vào tin học tập sơ đồ dùng khối là A_ ngữ điệu lập trình bậc cao B_ Sơ đồ diễn đạt thuật toán X C_ Sơ vật dụng về cấu tạo máy tính D_ Sơ đồ thi công vi điện tử Câu 17 : lựa chọn phát biểu đúng trong các câu sau: A_ trong phạm vi Tin học, ta rất có thể quan niệm câu hỏi là bài toán nào này mà ta muốn máy tính thực hiện . B_ Thuật toán (giải thuật g) nhằm giải một bài toán là một dãy hữu hạn các thao tác được thu xếp theo một trình tự xác minh sao cho sau khoản thời gian thực hiện tại dãy thao tác đó, từ input đầu vào của việc này, ta cảm nhận Output nên tìm . C_ Sơ trang bị khối là sơ đồ biểu đạt thuật toán . D_ Cả ba câu trên đông đảo đúng . X Câu 18 : nên chọn lựa phương án ghép đúng . Công tác dịch là chương trình: A_ biến hóa ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình bậc cao B_ biến hóa chương trình viết bởi hợp ngữ hoặc ngữ điệu lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy X C_ đổi khác hợp ngữ sang ngôn ngữ lập trình bậc cao D_ chuyển đổi ngôn ngữ thiết bị sang hòa hợp ngữ . Câu 19 : nên chọn lựa phương án ghép đúng . Chương trình dịch là chương trình: A_ biến hóa các ngữ điệu lập trình khác sang ngôn từ máy . X B_ thay đổi ngôn ngữ thiết bị sang ngữ điệu bậc cao C_ chuyển đổi hợp ngữ sang ngữ điệu lập trình bậc cao


Xem thêm: Cách Bỏ Chặn Quảng Cáo Trên Chrome Trên Một Số Trang, Cách Bỏ Chặn Quảng Cáo Mặc Định Trên Chrome

D_ Cả A_, B_, C_ hầu như đúng Câu đôi mươi : ngôn ngữ máy là gì? A_ là bất kể ngôn ngữ lập trình như thế nào mà có thể mô tả thuật toán để giao cho máy tính thực hiện B_ là ngôn từ duy nhất cơ mà máy tính hoàn toàn có thể hiểu và triển khai được X C_ là ngữ điệu gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính tự do cao và không dựa vào vào các loại đồ vật D_ cả hai câu B_, C_ mọi đúng Câu 21 : nên lựa chọn phương án ghép phải chăng nhất . Hợp ngữ là ngữ điệu A_ nhưng máy tính rất có thể thực hiện được trực tiếp không cần dịch B_ sử dụng một vài từ để tiến hành các lệnh trên thanh ghi. . Để triển khai được phải dịch ra ngôn từ máy . X C_ mà các lệnh không viết trực tiếp bởi mã nhị phân D_ ko viết bằng mã nhị phân, có thiết kế cho một vài loại máy có thể hiểu và triển khai trực tiếp các câu lệnh dưới dạng kí từ bỏ Câu 22 : trong số phát biểu sau, phân phát biểu như thế nào đúng duy nhất về ngữ điệu bậc cao? A_ là loại ngôn ngữ mô tả thuật toán bên dưới dạng văn phiên bản theo những quy mong nào đó và trọn vẹn không nhờ vào vào những máy tính rõ ràng B_ là loại ngôn ngữ mà máy tính xách tay không thực hiện trực tiếp được . Trước khi thực hiện phải dịch ra ngôn ngữ máy . C_ là ngôn từ gần với ngôn từ tự nhiên, bao gồm tính hòa bình cao cùng không phụ thuộc vào vào những loại máy. X