C8H8O2 Có Bao Nhiêu Công Thức Cấu Tạo

     

Este X tất cả chứa vòng benzen gồm công thức phân tử là C8H8O2. Hãy cho thấy thêm X tất cả bao nhiêu phương pháp cấu tạo?


Bước 1: Tính tổng số liên kết π cùng vòng vào phân tử của CxHyOzNtXa(X là halogen)

(k = dfrac2x + 2 - y + t + a2)

Bước 2: Biện luận xác minh X


(k = dfrac2.,8 + 2, - 82 = 5) => trong X cất 5 (π + vòng)

Trong đó, X cất 1 link π trong gốc este; 3 link π + 1 vòng của vòng benzen

=> không còn liên kết π trong cội hiđrocacbon

=> các công thức thỏa mãn là: HCOO – C6H4 – CH3 (3 địa điểm o, m, p); HCOO – CH2 – C6H5; CH3COOC6H5; C6H5COOCH3.

Bạn đang xem: C8h8o2 có bao nhiêu công thức cấu tạo

Có 6 CT


*
*
*
*
*
*
*
*

Các hóa học sau hóa học nào là este:

(1) CH3CHO

(2) CH3CH2OH

(3) CH3COOCH3

(4) CH3COOH

(5) CH3COOCH=CH2

(6) C6H5 - COOCH3

(7) CH3OOCC2H5


Cho một axit không no mạch hở chứa 1 links đôi C=C, đơn chức chức năng với 1 rượu no solo chức chiếm được este X bao gồm công thức bao quát là:


Este X mạch hở tất cả công thức phân tử C5H8O2, được tạo vì một axit Y và một ancol Z. Vậy Y không thể là


Este X bao gồm chứa vòng benzen gồm công thức phân tử là C8H8O2. Hãy cho biết X tất cả bao nhiêu bí quyết cấu tạo?


Trong phân tử este no, đơn chức, mạch hở X tất cả chứa 36,36 % oxi về khối lượng. Số công thức kết cấu thoả mãn công thức phân tử của este X là:


A (mạch hở) là este của một axit hữu cơ no 1-1 chức với 1 ancol no đối chọi chức. Tỉ khối khá của A đối với H2 là 44. A bao gồm công thức phân tử là:


Trong nguyên tố nước dứa bao gồm este tạo bởi ancol isoamylic và axit isovaleric. Công thức cấu tạo của este là:


Cho vào 2 ống nghiệm, từng ống nghiệm 2 ml etyl axetat, tiếp đến thêm vào ống trước tiên 1 ml dung dịch H2SO4 20% và ống sản phẩm công nghệ hai 1 ml dung dịch NaOH 30% dư. Tiếp nối lắc đều cả hai ống nghiệm, đính ống sinh hàn mặt khác đun bí quyết thủy trong khoảng 5 phút. Hiện tượng trong 2 ống nghiệm là


Khi làm bay hơi 8,14 gam một este đơn chức X thu được nhân tiện tích đúng bởi 3,52 gam O2 đo sinh hoạt cùng đk nhiệt độ cùng áp suất. Cách làm phân tử của X là


Este X tất cả công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X nhận được ancol Y. đến Y tác dụng với CuO nung lạnh thu được chất hữu cơ Z. Biết X và Z đều sở hữu phản ứng tráng bạc. Y là


Chất giặt rửa là gần như chất khi dùng cùng với nước thì có chức năng làm sạch những chất bẩn bám trên các vật rắn mà không gây ra bội phản ứng chất hóa học với những chất đó. Bao gồm hai nhiều loại chất giặt rửa:

+ Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit khủng (như C17H35COONa, C17H35COOK) và chất phụ gia.

+ chất giặt cọ tổng thích hợp là muối hạt natri ankyl sunfat RO-SO3Na, natri ankansunfonat R-SO3Na, natri ankylbenzensunfonat R-C6H4-SO3Na, … Ví dụ: C11H23-CH2-C6H4-SO3Na (natri đođexylbenzen sunfonat).

Xem thêm: Cách Đổi Url Cho Fanpage - Thay Đổi Đường Link Url Cho Fanpage Facebook

Xà chống và hóa học giặt cọ tổng hợp đều có tính chất chuyển động bề mặt. Chúng có tác dụng làm giảm sức căng mặt phẳng giữa chất không sạch và vật bắt buộc giặt rửa, tăng năng lực thấm nước bề mặt chất bẩn. Đó là do phân tử xà phòng cũng tương tự chất giặt cọ tổng hợp đầy đủ cấu thành từ nhị phần: phần kị nước là nơi bắt đầu hiđrocacbon (như C17H35-, C17H33-, C15H31-, C12H25-, C12H25-C6H4-, …) với phần ưa nước (như -COO(-), SO3(-), -OSO3(-), …).

Xem thêm: Cân Bằng Phương Trình Đốt Cháy Chất Béo, Phản Ứng Đốt Cháy Chất Béo Có Lời Giải

*

"Phần kị nước" cực nhọc tan trong nước, tuy nhiên dễ rã trong dầu mỡ; trái lại "phần ưa nước" lại dễ dàng tan vào nước. Lúc ta giặt rửa, các vết dơ (dầu mỡ, …) bị chia thái thành những hạt rất bé dại (do chà xát thủ công hoặc bằng máy) với không còn kĩ năng bám kết dính vật đề nghị giặt rửa với bị phân tán vào nước, do phần kiêng nước thâm nhập vào các hạt dầu còn phần ưa nước thì sinh hoạt trên mặt phẳng hạt đó và thâm nhập vào nước. Nhờ vậy những hạt chất bẩn bị cuốn trôi đi một cách dễ dàng.