CẢ 3 LỚP 4A 4B 4C TRỒNG ĐƯỢC 120 CÂY

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Cả 3 lớp 4a 4b 4c trồng được 120 cây

*

Cả 3 lớp 4A, 4B, 4C trồng được 120 cây. Lớp 4 B trồng được không ít hơn lớp 4A 5 cây nhưng lại lại kém lớp 4C 8 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?


*

Cả 3 lớp 4A, 4B, 4C trồng được 120 cây. Lớp 4B trồng được không ít hơn lớp 4A 5 cây mà lại lại hèn lớp 4C 8 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được từng nào cây?


*

Theo bài xích ra ta gồm sơ đồ

*

Theo sơ thứ ta thấy 3 lần số lượng kilomet lớp 4A trồng là

120 –(5+5+8) = 102 (cây)

Số cây lớp 4A trồng được là

102 : 3 = 34 (cây)

Số cây lớp 4B trồng được là

34 + 5 = 39 (cây)

Số cây lớp 4C trồng được là

39 + 8 = 47 (cây)

Đáp số : 4A: 34 cây, 4B: 39 cây, 4C: 47 cây


Câu 2. (3 điểm) Cả 3 lớp 4A, 4B, 4C trồng được 120 cây. Lớp 4B trồng được không ít hơn lớp 4A 5 cây nhưng mà lại nhát lớp 4C 8 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được từng nào cây?


A + B + C = 120 (1)

B - A = 5 => A = B - 5 (2)

C - B = 8 => C = 8 + B (3)

(1) => B - 5 + B + 8 + B = 120

=> 3B = 120 - 8 +5

=> B = 39

(2) => A = 34

(3) => C = 47


tham khảo

 

 

Theo bài ra ta tất cả sơ đồ

*

Theo sơ đồ vật ta thấy 3 lần số km lớp 4A trồng là

120 –(5+5+8) = 102 (cây)

Số cây lớp 4A trồng được là

102 : 3 = 34 (cây)

Số cây lớp 4B trồng được là

34 + 5 = 39 (cây)

Số cây lớp 4C trồng được là

39 + 8 = 47 (cây)

Đáp số : 4A: 34 cây, 4B: 39 cây, 4C: 47 cây


:)

A + B + C = 120 (1)

B - A = 5 => A = B - 5 (2)

C - B = 8 => C = 8 + B (3)

(1) => B - 5 + B + 8 + B = 120

=> 3B = 120 - 8 +5

=> B = 39

(2) => A = 34

(3) => C = 47


1. Cả 3 lớp 4A,4B,4C trồng được 120 cây. Lớp 4B trồng được nhiều hơn lớp 4A, 5 cây tuy nhiên lại nhát lớp 4C 8 cây. Hỏi từng lớp trồng được bao nhiêu cây?


Theo sơ trang bị ta thấy 3 lần lớp 4A là : 

120 - 5 - 5 - 8 = 102 ( cây )

Số cây của lớp 4A là :

102 : 3 = 34 ( cây )

Số cây của lớp 4B là :

34 + 5 = 39 ( cây )

Số cây của lớp 4C là : 

120 - 39 - 34 = 47 ( cây )

Đáp số : 4B : 39 cây ;

4C : 47 cây ;

4A : 34 cây


bạn nguyễn Vũ phương linh bản thân cung ten là linh bạn phải lời mời kết bạn bởi vì mình sử dụng hết tần số rồi


Cả ba lớp 4A, 4B, 4C trồng được 120 cây. Lớp 4B trồng được nhiều hơn lớp 4A 5 cây cơ mà lại nhát lớp 4C 8 cây . Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây?
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nén File Giảm Dung Lượng Bằng Winrar Đơn Giản Mà

Lớp 4A trồng được số lượng kilomet là : (120-5-5-8):3=34(cây)

Lớp 4B trồng được số kilomet là : 34+5=39(cây)

Lớp 4C trồng được số km là : 39+8=47(cây)

Đáp số : Lớp 4A : 34 cây , Lớp 4B : 39 cây , Lớp 4C : 47 cây


Lớp 4A trồng được số cây là:

(120-5-5-8):3=34(cây)

Lớp 4B trồng được số km là:

34+5=39(cây)

Lớp 4C trồng được số lượng km là:

39+8=47(cây)

Đáp số:4A:34 cây

4B:39 cây

4C:47 cây


Lớp 4A trồng được số lượng kilomet là : 

( 120 - 5 - 5 - 8 ) : 3 = 34 ( cây ) 

Lớp 4B trồng được số cây là : 

34 + 5 = 39 ( cây ) 

Lớp 4C trồng được số cây là : 

39 + 8 = 47 ( cây ) 

đáp số : .....


Cả 3 lớp 4A, 4B, 4C trồng được 120 cây. Lớp 5B trồng được rất nhiều hơn lớp 4A 5 cây tuy nhiên lại hèn lớp 4C 8 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?


Cả 3 lớp 4A, 4B, 4C trồng được 120 cây. Lớp 5B trồng được không ít hơn lớp 4A 5 cây nhưng lại lại hèn lớp 4C 8 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?


Lớp 4A |-------------------|

Lớp 4B |--------------------------|

Lớp 4C |-------------------------------|

Theo sơ vật ta thấy 3 lần số cây lớp 4A trồng là

120 –(5+5+8) = 102 (cây)

Số cây lớp 4A trồng được là

102 : 3 = 34 (cây)

Số cây lớp 4B trồng được là

34 + 5 = 39 (cây)

Số cây lớp 4C trồng được là

39 + 8 = 47 (cây)

Đáp số : 4A: 34 cây, 4B: 39 cây, 4C: 47 cây

HT


3 lần số kilomet của lớp 4A là :

120 - ( 5 + 5 + 8 ) = 102 ( cây )

Số cây trồng được của lớp 4A là :

102 : 3 = 34 ( cây )

Số cây cỏ được của lớp 4B là :

34 + 5 = 39 ( cây )

Số cây cối được của lớp 4C là :

39 + 8 = 47 ( cây )

HT


cả cha lớp 4A 4B 4C trong được 120 cây lớp 4B trồng được không ít hơn lớp 4A 5 cây tuy vậy lại kém lớp 4C 8 cây Hỏi mỗi lớp trồng được từng nào cây


nguyễn văn an

Lớp 4A trồng được số km là : (120-5-5-8):3=34(cây)

Lớp 4B trồng được số km là : 34+5=39(cây)

Lớp 4C trồng được số lượng kilomet là : 39+8=47(cây)

Đáp số : Lớp 4A : 34 cây , Lớp 4B : 39 cây , Lớp 4C : 47 cây


Lớp 4A trồng được số lượng km là:

(120-5-5-8):3=34(cây)

Lớp 4B trồng được số lượng kilomet là:

34+5=39(cây)

Lớp 4C trồng được số lượng km là:

39+8=47(cây)

Đáp số:4A:34 cây

4B:39 cây

4C:47 cây


cả tía lớp 4A 4B 4C trong được 120 cây lớp 4B trồng được rất nhiều hơn lớp 4A 5 cây nhưng lại kém lớp 4C 8 cây Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây

 


Lớp 4A trồng được số km là : (120-5-5-8):3=34(cây)

Lớp 4B trồng được số kilomet là : 34+5=39(cây)

Lớp 4C trồng được số lượng km là : 39+8=47(cây)

Đáp số : Lớp 4A : 34 cây , Lớp 4B : 39 cây , Lớp 4C : 47 cây


Lớp 4A trồng được số km là:

(120-5-5-8):3=34(cây)

Lớp 4B trồng được số lượng km là:

34+5=39(cây)

Lớp 4C trồng được số cây là:

39+8=47(cây)

Đáp số:4A:34 cây

4B:39 cây

4C:47 cây
Xem thêm: Cách Ướp Sườn Rán Thơm Ngon Cả Nhà Đều Thích, Cách Làm Món Sườn Rán Thơm Ngon Cả Nhà Đều Thích

mình cũng đồng ý với ý loài kiến của Songoku Sky Fc11 nhưng bạn nguyễn văn an đâu yêu cầu ra nhiều câu hỏi giống nhau như zậy nên ko nếu đúng thì k cho Songoku Sky Fc11 nhé


cả 3 lớp 4a,4b,4c trồng được 120 cây. Lớp 4b trồng được không ít hơn lớp 4a 5 cây tuy vậy lại hèn lớp 4c 8 cây. Hỏi mỗi lớp trồng từng nào cây?