cach bam may tinh tich co huong

Trong hình giải tích lịch trình toán 12,v iệc tính tích được bố trí theo hướng là sự thực hiện thông thường xuyên và cần thiết vô quá tình giải giải toán. Để giới hạn sơ sót trong những việc tính tích được bố trí theo hướng, tao rất có thể sử dụng PC tiếp thu. Nội dung nội dung bài viết phù phù hợp với những dòng sản phẩm máy CASIO fx 570VN Plus, CASIO fx 570 Es Plus –VINACAL 570 ES Plus 2 hoặc tương tự

Bạn đang xem: cach bam may tinh tich co huong

Bước 1: Nhấn mode 8: màn hình hiển thị hiện thị những vec tơ:

1: VctA                       2:  VctB

3: VctC                                      
 

Bước 2: Nhấn số 1: màn hình hiển thị hiện tại ra

VctA (m)         m?

1:3                   2:2

Nếu nhấn số một là lựa chọn đo lường vec tơ vô không khí 3 chiều Oxyz

Nếu nhấn số 2 là lựa chọn đo lường vec tơ vô không khí 2 chiều Oxy
 

Bước 3: Ở phía trên tao tiếp tục nhấn số 1,  màn hình hiện tại ra

A

[      0          0          0]
 

Bước 4: Nhập số mang lại hoành phỏng x, rồi nhấn lốt vày.

Tương tự động mang lại tung phỏng nó và cao phỏng z

Ta tiếp tục xong xuôi bước nhập tài liệu mang lại vec tơ A. Qua bước 5
 

Bước 5 : Nhấn Shift, nhấn 5, nhấn 1. Màn hình con quay về 

Xem thêm: dang nhap facebook phien ban cu

1: VctA  2:  VctB

3: VctC 

Ta nhấn số 2, nhấn số 1 rồi nhập tài liệu mang lại vec tơ B, như phương thức mang lại vec tơ A

Nhập tài liệu mang lại vec tơ B xong xuôi, tao tiếp bước 6
 

Bước 6:  Nhấn AC, nhấn shift 5, nhấn 3 để  lựa chọn vec tơ A.

Tiếp tục nhấn shift 5, nhấn 4 để lựa chọn vec tơ B

Màn hình tiếp tục sinh ra thành phẩm của tích được bố trí theo hướng theo gót tọa phỏng [x, nó, z] 

Ngoài việc tích được tích được bố trí theo hướng, tao cũng rất có thể tích được cả tích vô phía như sau:

5 bước thứ nhất như bên trên.

Bước 6: Nhấn AC, nhấn shift 5, nhấn 3 để  lựa chọn vec tơ A.

nhấn shift 5, nhấn 7 để lựa chọn tính tích vô hướng

nhấn shift 5, nhấn 4 để lựa chọn vectơ B

Nhấn = ta được thành phẩm tích vô hướng

(Mod Toán)

Xem thêm: Nike Air Force 1 Shadow Rep 1:1 giống hàng Real tới 99,9%