Cách Cài Lại Win Xp Không Cần Đĩa Và Usb

     
Tình hình là bạn muốn cài lại win tự động mình ko gồm ổ đĩa CD