CÁCH ĐIỀN MẪU 02/QTT-TNCN

     

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá thể - chủng loại số 02/QTT-TNCN mới nhất năm 2022. Mua về chủng loại tờ khai quyết toán thuế TNCN, gợi ý khai mẫu số 02/QTT-TNCN chuẩn chỉnh nhất 2022.

Bạn đang xem: Cách điền mẫu 02/qtt-tncn


Thuế thu nhập cá thể (TNCN) là khoản tiền mà người có mức thu nhập phải trích nộp 1 phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập cá nhân khác vào giá cả nhà nước. Quyết toán thuế TNCN là công việc bắt buộc phải làm đối với cá nhân có gây ra nhiều thu nhập nhập chịu đựng thuế (nếu một mối cung cấp thì tổ chức triển khai đã làm cho thay) cùng doanh nghiệp có hoặc không phát sinh thu nhập chịu thuế của nhân viên cấp dưới công ty.

*
*

Luật sư bốn vấn các quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân: 1900.6568

Dưới đây, công ty Luật Dương Gia gởi đến chúng ta Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN (Mẫu 02/QTT-TNCN), giải pháp viết tờ khai mẫu 02/QTT-TNCN và thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân cá nhân.


Mục lục bài bác viết


1. Chủng loại tờ khai quyết toán thuế TNCN:

Tải về tờ khai quyết toán thuế TNCN

Mẫu số: 02/QTT-TNCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng cho cá thể cư trú có thu nhập từ chi phí lương, tiền công)

<01> Kỳ tính thuế: Năm ……. (từ mon …/… mang lại tháng…/….)

<02> Lần đầu: <03> Bổ sung lần thứ:

<04> Tên tín đồ nộp thuế:

<05> Mã số thuế:

<07> Quận/huyện: ……… <08> Tỉnh/thành phố: …….

<12> Số tài khoản bank (nếu có):……<12a> Mở tại: …

<13> Tên đại lý phân phối thuế (nếu có):…..

<14> Mã số thuế:

<16> Quận/huyện: …. <17> Tỉnh/thành phố: ….

<21> vừa lòng đồng đại lý phân phối thuế: Số: ……..Ngày:…..

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Đơn vị tính Số tiền/Số người
1 Tổng thu nhập cá nhân chịu thuế (TNCT) trong kỳ <22>=<23>+<26> <22> VNĐ
a Tổng TNCT tạo ra tại Việt Nam <23> VNĐ
Trong đó: Tổng TNCT làm căn cứ tính sút thuế <24> VNĐ
Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định <25> VNĐ
b Tổng TNCT vạc sinh ngoài Việt Nam <26> VNĐ
2 Số bạn phụ thuộc <27> Người
3 Các khoản sút trừ <28>=<29>+<30>+<31>+<32>+<33> <28> VNĐ  
a Cho bạn dạng thân cá nhân <29> VNĐ
b Cho những người dựa vào được bớt trừ <30> VNĐ
c Từ thiện, nhân đạo, khuyến học <31> VNĐ
d Các khoản đóng bảo hiểm được trừ <32> VNĐ
e Khoản đóng góp quỹ hưu trí từ bỏ nguyện được trừ <33> VNĐ
4 Tổng thu nhập cá nhân tính thuế <34>=<22>-<25>-<28> <34> VNĐ
5 Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳ <35> VNĐ
6 Tổng số thuế đang tạm nộp, vẫn khấu trừ, đã nộp vào kỳ <36>=<37>+<38>+<39> + <40> <36> VNĐ
a Đã khấu trừ <37> VNĐ
b Đã lâm thời nộp <38> VNĐ
c Đã nộp ở quốc tế được sút trừ (nếu có) <39> VNĐ
d Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng bởi vì quyết toán thế năm <40> VNĐ
7 Tổng số thuế TNCN được bớt trong kỳ <41>=<42>+<43> <41> VNĐ  
a Tổng số thuế TNCN được sút do thao tác làm việc trong khu kinh tế <42> VNĐ
b Tổng số thuế TNCN được giảm khác <43> VNĐ
8 Tổng số thuế còn đề xuất nộp trong kỳ

<44>=<35>-<36>-<41> >= 0

<44> VNĐ  
9 Tổng số thuế nộp quá trong kỳ

<45> = <35>-<36>-<41>

Tôi khẳng định số liệu khai bên trên là đúng và chịu trách nhiệm trước luật pháp về gần như số liệu vẫn khai./.

…,ngày ……tháng ……..năm …….

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

Họ cùng tên: ………………….. ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Chứng chỉ hành nghề số:…… (Ký, ghi rõ họ tên; phục vụ và đóng lốt (nếu có))

2. Giải pháp viết tờ khai chủng loại 02/QTT-TNCN:

<1>: Kì tính thuế: Ghi theo năm của kì thực hiện khai thuế. Trường hợp cá thể quyết toán không tròn năm dương kế hoạch thì ghi trường đoản cú tháng…..đến tháng của kì khai quyết toán thuế.

<2>: ví như khai thuế lần đầu tiên thì khắc ghi X vào ô vuông

<3>: trường hợp khai sau lần đầu tiên thì được xác minh là khai bổ sung cập nhật và đánh chu kỳ kahi bổ sung vào ô vuông

<4>: Ghi rõ rang bọn họ tên của fan nộp thuế

<5>: Mã số thuế

<6> <7> <8>: Địa chỉ thường trú của cá thể đã đăng kí với ban ngành thuế

<9> <10> <11>: nếu không tồn tại thì ko ghi

<12>: Ghi rõ rang khá đầy đủ số tài khoản và ngân hang mở tài khoản

<13>: Nếu cá nhân ủy quyền mang lại Đại lý thuế thì ghi rõ tên đại lý phân phối thuế theo Giấy chứng nhận đăng ký marketing hoặc ra quyết định thành lập

<14>: mã số thuế của Đại lý thuế

<15> <16> <17>: Địa chỉ của Đại lý thuế theo Quyết định thành lập hoặc Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh

<18> <19> <20>: Nếu không tồn tại thì không ghi

<21>: thích hợp đồng đại lý thuế, ghi rõ rang số, ngày của vừa lòng đồng giữa cá thể với Đại lý thuế

<22>: Tổng thu nhập chịu thuế vào kì

<23>: Tổng TNCT gây ra tại Việt Nam: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ chi phí lương, tiền công và các khoản thu nhập cá nhân chịu thuế không giống có đặc điểm tiền lương cùng tiền công mà cá thể có được trong khu ghê tế, bao gồm thu nhập được miễn theo hiệp nghị tránh tiến công thuế gấp đôi (nếu có).

<24>: Tổng TNCT làm địa thế căn cứ tính giảm thuế: Là tổng những khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế không giống có đặc điểm tiền lương và tiền công mà cá thể có được trong khu ghê tế, không bao gồm thu nhập được miễn sút theo hiệp định tránh đánh thuế 2 lần (nếu có).

Xem thêm: Cô Gái Thả Rông Đi Du Lịch Khắp Nơi Facebook, Người Phụ Nữ Ở Sài Gòn Để Bộ Ngực Trần Đưa Gia

<25>: Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định: Là tổng các khoản thu nhập cá nhân chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản các khoản thu nhập chịu thuế không giống có tính chất tiền lương cùng tiền công mà công nhận nhận ra thuộc diện miễn thuế theo hiệp định tránh tấn công thuế 2 lần

<26>: Tổng TNCT vạc sinh ngoại trừ Việt Nam: Là tổng những khoản các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và những khoản thu nhập chịu thuế không giống có đặc thù tiền lương với tiền công phân phát sinh ngoài Việt Nam

<27>: Số người phụ thuộc: toàn bô người nhờ vào của bạn nộp thuế trong thời hạn tính giảm trừ gia đạo trong kì tính thuế

<28>: các khoản bớt trừ

<29>: Cho bạn dạng thân cá nhân: 9 triệu đ x 12 tháng. Riêng cá thể cứ trú là người nước ngoài có yêu cầu quyết toán thuế thân năm thì thời gian tính từ thời điểm tháng 01 đến thời điểm người đó ra khỏi Việt Nam

<30>: cho người phụ ở trong được sút trừ: 3.6 triệu đồng/người x số tháng phạt sinh nhiệm vụ nuôi dưỡng nếu bạn đó tất cả đăng kí giảm trừ gia cảnh

<31>: trường đoản cú thiện, nhân đạo, khuyến học: Là các khoản chi góp phần vào các tổ chức, cơ sở quan tâm nuôi dưỡng trẻ em, người tàn tật, fan già…, những khaorn chi đón góp vào các quỹ khuyến học, tố chức từ bỏ thiện, nhân đạo được thành lập và hoạt động và vận động theo hình thức của ban ngành nhà nước.

<32>: những khoản đóng bảo hiểm được trừ: là bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo đảm thất nghiệp, bảo hiểm trọng trách nghề nghiệp so với một số ngành nghê đề nghị tham gia bảo đảm bắt buộc.

<33>: Khoản đóng góp quỹ hưu trí từ bỏ nguyện: Là tổng những khoản đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện trên thực tiễn phát sinh không quá 01 triệu đồng/tháng

<34>: Tổng thu nhập tính thuế

<35>: tổng số thuế TNCN gây ra trong kỳ

<36>: tổng thể thuế sẽ tạm nộp, đã khấu trừ, vẫn nộp sinh sống nước vào kỳ

<37>: Đã khấu trừ: Là toàn bô thuế nhưng mà cá nhân, tổ chức trả thu nhập cá nhân đã khấu trừ từ chi phí lương, tiền công của cá nhân theo thuế suất Biểu thuế lũy tiến từng phần nằm trong kì và tổng số thuế ma cá nhân, tổ chức triển khai trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế suất theo 10% vào kì, căn cứ vào triệu chứng từ khấu trừ thuế của tố chức, cá thể trong kỳ

<38>: Đã nhất thời nộp là số thuế cá nhân đã thẳng kê khai cùng đã lâm thời nôp trên Việt Nam, địa thế căn cứ vào hội chứng từ nộp thuế vào giá thành nhà nước

<39>: Đã nộp ở nước ngoài được bớt trừ (nếu có): là số thuế ở nước ngoài được xác minh tối đa bằng số thuế đề xuất nộp tương xứng với phần trăm thu nhập nhận ra ở nước ngoài so cùng với tổng các khoản thu nhập nhưng không vượt thừa số thuế <35> x <26>/(<22>-<25>) x 100%

<40>: Đã khấu trừ hoặc trợ thì nộp hoặc tạm nộp trùng vày quyết toán văt năm: Là số thuế vẫn khấu trừ, đang nộp thực tiễn phát sinh trên chứng từ đã kê khai bên trên Tờ khai quyết toán thuế năm trước.

<41>: tổng số thuế TNCT được giảm trong kì

<42>: tổng số thuế TNCN được bớt dio thao tác trong khu tởm tế: <42> = <35> x <24>/(<22>-<25>) x 50%

<43>: toàn bô thuế TNCN được sút khác: Là số thuế được giảm vày đã tính ngơi nghỉ kỳ thuế trước. Trường hợp năm kia quyết toán số thuế theo 12 liên tục kể từ thời điểm đến Việt Nam, năm nay quyết toán thuế theo năm dương lịch thì được trừ số thuế tính trùng đã được xem năm trước.

<44>: toàn bô thuế ohair nộp trong kì

<45>: tổng số thuế nộp thừ trong kì

<46>: tổng thể thuế đề xuất hoàn

<47>: Số thuế hoàn lại vào thông tin tài khoản người nộp thuế: cá nhân có số thuế nộp thừa và đề xuất hoàn vào thông tin tài khoản thì ghi vào đây.

<48>: Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác: cá nhân có số thuế nộp thừa và kiến nghị bù trừ cho những khoản nộp túi tiền nhà nước khác (bao gồm những khoản nợ ngân sách, khoản phân phát sinh yêu cầu nộp của các loại thuế khác như giá trị gia tang, môn bài, tiêu thụ đặc biệt…) thì ghi vào đây

<49> tổng thể thuề bù trừ cho các phát sinh của kì sau.

3. Giấy tờ thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân cá nhân:

Bạn hoàn toàn có thể quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng.

Để triển khai quyết toán thuế thu nhập cá thể qua mạng, bạn cần tải phần mềm cung ứng quyết toán thuế V3.3.1 hoặc phần mềm HTKK 3.8.1.

Bước 1: Lập tờ khai

Sau khi thiết đặt phần mềm, chọn tờ khai 02/QTT-TNCN – tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá thể đối với cá thể tự quyết toán (Xem hướng dẫn điền tờ khai tại:Mẫu 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá thể )

Sau lúc điền hoàn thành các câu chữ trong tờ khai 02/QTT-TNCN, triển khai chọn mục “Kiểm tra” , sau đó bấm “Kết xuất” (Phần mượt QTTNCN V3.3.1) hoặc “Kết xuất XML” (Phần mượt HTKK 3.8.1)

Bước 2: giữ hộ tờ khai qua mạng

– bạn vào trang: canhan.gdt.gov.vn , đăng nhập và chọn mục “Quyết toán thuế”

– kế tiếp màn hình đưa sang tác dụng gửi tệp tin dữ liệu, các bạn điền thông tin không hề thiếu và chọn File tờ khai 02/QTT-TNCN mà chúng ta đã kết xuất XML, sau đó nhập mã xác thực và bấm gửi.

Bước 3: Nộp hồ sơ giấy tại phòng ban thuế

Sau khi đang nộp tờ khai xong, bạn sẵn sàng hồ sơ giấy để nộp đến cơ quan tiền thuế, bao gồm:

– Tờ khai quyết toán thuế chủng loại số 02/QTT-TNCN

– Bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN

– triệu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Khi đi các bạn mang theo chứng tỏ nhân dân nhằm xuất trình tại cơ sở thuế.

Xem thêm: Cách Làm Hành Tây Không Hăng Mà Vẫn Giòn Ngon Tại Nhà, Cách Làm Hành Tây Không Hăng

Sau khi hoàn tất, nếu như khách hàng có số thuế cần nộp thêm, bạn thực hiện nộp thuế tại kho bội nghĩa hoặc ngân hàng kết hợp thu. Nếu như bạn có số thuế kiến nghị hoàn, bạn đợi phòng ban thuế thông báo hiệu quả theo quy định.