cach doc ky hieu toan hoc

Bảng vần âm Hy Lạp và cơ hội hiểu, cach doc cac chu cai Hi Lap, phien am chu cai Hy Lap

Bạn đang xem: cach doc ky hieu toan hoc

(www.MATHVN.com) - Trong Toán học tập, những

chữ hình mẫu Hy Lạp

thông thường xuất hiện trong những công thức, kí hiệu. Bài viết lách này tiếp tục ra mắt không thiếu 24 vần âm (in hoa, in thường) của bảng vần âm Hy Lạp cùng theo với

cách hiểu (phiên âm giờ Việt)

nhằm những người dân ko quen thuộc hoàn toàn có thể xem thêm.

Bảng vần âm Hy Lạp và cơ hội đọc
Bảng vần âm Hy Lạp và cơ hội đọc

Trong bảng sau đây, chữ viết lách thứ nhất là viết lách hoa, chữ viết lách tức thì sau là viết lách thông thường. Ví dụ: A(hoa)α(thường).

Chữ cái

Tiếng Anh

Phiên âm giờ Việt

Chữ cái

Tiếng Anh

Phiên âm giờ Việt

Αα

Alpha

An-pha

Νν

Nu

Nuy

Ββ

Beta

Bê-ta

Ξξ

Xi

Xi

Γγ

Gamma

Gam-ma

Οο

Omicron

Ô-mic-rôn

Δδ

Delta

Đen-ta

Ππ

Pi

Pi

Εε

Epsilon

Ép-si-lon

Ρρ

Rho

Ζζ

Zeta

Xem thêm: khi co2 chiem 0 03 the tich khong khi

Dê-ta

Σσς

Sigma

Xích-ma

Ηη

Eta

Ê-ta

Ττ

Tau

Θθ

Theta

Tê-ta

Υυ

Upsilon

Úp-si-lon

Ιι

Iota

I-ô-ta

Φφ

Phi

Phi

Κκ

Kappa

Kap-pa

Χχ

Chi

Si

Λλ

Lamda

Lam-đa

Ψψ

Psi

Pờ-si

Μμ

Mu

Muy

Ωω

Omega

Ô-mê-ga

Xem thêm: Cách gõ kí hiệu Toán học tập bên trên Facebook.

Xem thêm: ngay 14 thang 7 la ngay gi