Cách dùng that

     

That là đại từ quan hệ thường gặp trong tiếng Anh. Vậy khi nào dùng “that” và dùng trong những trường hợp nào.

Bạn đang xem: Cách dùng that


Cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp trong tiếng Anh

Các cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh

Điểm danh những danh từ không chia số nhiều trong tiếng Anh

Cách dùng của đại từ That trong tiếng Anh

Mệnh đề quan hệ là chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh quan trọng trong tiếng Anh. Trong mệnh đề quan hệ chúng ta thường dùng phổ biến nhất là that và which. Vậy khi nào dùng that mà không phải là which. Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về cách sử dụng.

*

That trong tiếng Anh dùng trong trường hợp nào?

- Dùng that trước “all, little, much, few, everything, none”

Ex:

There are a few books that you can read in this book store. (Có một vài cuốn sách mà bạn có thể đọc ở tiệm sách này).

- Dùng trước các từ the only, the very, the same, the right

Ex: It is the only book that he bought himself. (Đó là cuốn sách duy nhất mà anh ta đã tự mình mua).

Xem thêm: A Di Đà Phật Tổ Như Lai Và Phật A Di Đà Và Phật Thích Ca Khác Nhau Như Thế Nào?

- Dùng thay thế khi vừa có người vừa có vật

Ex: He asked about the factories and workers that he had visited. (Ông ấy hỏi về những công ty và công nhân mà ông ấy đã đến thăm)

- Dùng trong câu cấp so sánh hơn nhất

Ex: This is the best book that I have ever read. (Đây là cuốn sách hay nhất mà tôi từng đọc).

*

Ghi chép lại các tình huống sử dụng that trong tiếng Anh

- Dùng that khi trước đó là số thứ tự

Ex: The first sight that was caught at the Great Wall has made a lasting impression on him. (Cảnh tượng đầu tiên về Vạn lý trường thành đã để lại trong anh ấy một ấn tượng khó phai.)

- Dùng trong câu hỏi mở đầu bằng “which”

Ex: Which of the books that had pictures was worth reading? (Những cuốn sách có tranh ảnh thì đáng đọc đúng không?)

- Dùng trong cấu trúc “It is … that …”

Ex: It is in this room that he was born twenty years ago. (Cách đây hai mươi năm chính trong căn phòng này anh ấy đã được sinh ra).

Xem thêm: ✅ Công Thức Tính Đáy Lớn Đáy Bé Của Hình Thang : Thường, Vuông, Cân

Trên đây là những cách dùng của đại từ That trong tiếng Anh thông dụng và thường gặp trong bài tập. Các bạn nên lưu lại để ghi nhớ và áp dụng khi học tiếng Anh cũng như trong giao tiếp hàng ngày nhé.