cach ghi lai cuoc hop tren zoom

Cập nhật ngay gần nhất:

Tính năng ghi lại bên trên đám mây nhập Zoom Rooms được chấp nhận chúng ta ghi lại đoạn Clip và tiếng động buổi họp bên trên Zoom Cloud, kể từ trên đây hoàn toàn có thể vận tải xuống và/hoặc trị thẳng tệp ghi bên trên trình duyệt của khách hàng. Khi buổi họp kết đôn đốc, hoàn toàn có thể gửi một links của bạn dạng ghi cho tới địa điểm gmail của một người tiêu dùng, kể từ cơ hoàn toàn có thể coi hoặc vận tải xuống bạn dạng ghi. Cũng hoàn toàn có thể truy vấn bạn dạng ghi bên trên Zoom trang web portal.

Bạn đang xem: cach ghi lai cuoc hop tren zoom

Bài viết lách này nhắc đến:

 • Cách nhảy bạn dạng ghi đám mây cho những buổi họp và được lên lịch nhập Zoom Rooms
  • Bật cho tới toàn cỗ tài khoản
  • Bật cho 1 Zoom Room cụ thể
 • Cách nhảy bạn dạng ghi đám mây cho những buổi họp tức thời nhập Zoom Rooms
 • Cách nhảy công dụng ghi lại bên trên đám mây tự động hóa cho tới Zoom Rooms
  • Bật cho tới toàn cỗ tài khoản
  • Bật cho 1 Zoom Room cụ thể
 • Cách ghi một buổi họp Zoom Room lên đám mây
 • Cách coi một bạn dạng ghi đám mây với tầm quan trọng người thân trì cuộc họp
  • Xem bạn dạng ghi đám mây cho những buổi họp và được lên lịch
  • Xem bạn dạng ghi đám mây cho những buổi họp tức thì
 • Cách coi một bạn dạng ghi đám mây với tầm quan trọng quản lí trị viên

Yêu cầu thiết đặt cho tới công dụng ghi lại bên trên đám mây nhập Zoom Rooms

 • Giấy quy tắc Kinh doanh hoặc giáo dục và đào tạo của Zoom
 • Giấy quy tắc Zoom Rooms
 • Zoom Rooms phiên bạn dạng 5.0.5 trở lên
 • Zoom Rooms phiên bạn dạng 5.0.5 trở lên

Cách nhảy bạn dạng ghi đám mây cho những buổi họp và được lên lịch nhập Zoom Rooms

Bật cho tới toàn cỗ tài khoản

 1. Đăng nhập nhập Zoom trang web portal.
 2. Nhấn nhập Account Management [Quản lý tài khoản] tiếp sau đó nhấn Account Settings [Cài đặt điều tài khoản].
 3. Nhấn nhập thẻ Recording [Bản ghi] và lần tùy lựa chọn Cloud Recording [Ghi lại bên trên đám mây].
 4. Xác nhận thiết đặt này và được nhảy. Nút bật/tắt tiếp tục hiển thị như vậy này .
 5. Nếu thiết đặt vẫn tắt, nhấn nhập nút bật/tắt . Chọn những thiết đặt không giống tuy nhiên mình thích vận dụng cho tới bạn dạng ghi bên trên đám mây.
 6. (Tùy chọn) Nếu mình thích thiết đặt này là nên cho vớ khắp cơ thể sử dụng nhập thông tin tài khoản của tôi, nhấn nhập hình tượng khóa và tiếp sau đó nhấn nhập Lock [Khóa] nhằm xác nhận thiết đặt.

Bật cho 1 Zoom Room cụ thể

 1. Đăng nhập nhập Zoom trang web portal.
 2. Nhấn nhập Room Management [Quản lý phòng] tiếp sau đó nhấn nhập Zoom Rooms
 3. Nhấn nhập Edit [Chỉnh sửa] bên cạnh chống tuy nhiên mình thích nhảy thiết đặt này.
 4. Nhấn nhập thẻ Meeting [Cuộc họp] tiếp sau đó nhấn Recording [Bản ghi]
 5. Tìm tùy lựa chọn Cloud Recording [Ghi lại bên trên đám mây]và xác minh rằng thiết đặt và được nhảy.Nút bật/tắt nên hiển thị như vậy này .
 6. Nếu thiết đặt vẫn tắt, nhấn nhập nút bật/tắt . Nhấn Enable [Bật] trên đối thoại xác minh.

Cách nhảy bạn dạng ghi đám mây cho những buổi họp tức thời nhập Zoom Rooms

 1. Đăng nhập nhập Zoom trang web portal.
 2. Nhấn nhập Room Management [Quản lý phòng] tiếp sau đó nhấn nhập Zoom Rooms
 3. Bạn hoàn toàn có thể dùng phân cấp cho địa điểm nhằm nhảy thiết đặt này cho tới riêng rẽ những chống hoặc cho tới toàn cỗ thông tin tài khoản. Để nhảy thiết đặt cho tới toàn cỗ thông tin tài khoản, nhấn nhập Account Settings [Cài đặt điều tài khoản].
 4. Nhấn nhập thẻ Meeting [Cuộc họp].
 5. Tìm tùy lựa chọn Cloud Recording for instant meetings [Ghi lại bên trên đám mây cho tới buổi họp tức thời] và xác minh rằng thiết đặt này và được nhảy.Nút bật/tắt nên hiển thị như vậy này .
 6. Nếu thiết đặt vẫn tắt, nhấn nhập nút bật/tắt . Nhấn Enable [Bật] trên đối thoại xác minh.
 7. (Tùy chọn) Nếu mình thích thiết đặt này là nên cho vớ khắp cơ thể sử dụng nhập thông tin tài khoản của tôi, nhấn nhập hình tượng khóa và tiếp sau đó nhấn nhập Lock [Khóa] nhằm xác nhận thiết đặt.

Cách nhảy công dụng ghi lại bên trên đám mây tự động hóa cho tới Zoom Rooms

Bật cho tới toàn cỗ tài khoản

 1. Đăng nhập nhập Zoom trang web portal.
 2. Nhấn nhập Account Management [Quản lý tài khoản] tiếp sau đó nhấn Account Settings [Cài đặt điều tài khoản].
 3. Nhấn nhập thẻ Recording [Bản ghi] và lần tùy lựa chọn Automatic Recording [Ghi tự động động] .
 4. Xác nhận thiết đặt này và được nhảy. Nút bật/tắt tiếp tục hiển thị như vậy này .
 5. Nếu thiết đặt vẫn tắt, nhấn nhập nút bật/tắt . Chọn những thiết đặt không giống tuy nhiên mình thích vận dụng cho tới bạn dạng ghi bên trên đám mây.
 6. (Tùy chọn) Nếu mình thích thiết đặt này là nên cho vớ khắp cơ thể sử dụng nhập thông tin tài khoản của tôi, nhấn nhập hình tượng khóa và tiếp sau đó nhấn nhập Lock [Khóa] nhằm xác nhận thiết đặt.

Bật cho 1 Zoom Room cụ thể

 1. Đăng nhập nhập Zoom trang web portal.
 2. Nhấn nhập Room Management [Quản lý phòng] tiếp sau đó nhấn nhập Zoom Rooms
 3. Nhấn nhập Edit [Chỉnh sửa] bên cạnh chống tuy nhiên mình thích nhảy thiết đặt này.
 4. Nhấn nhập thẻ Meeting [Cuộc họp] tiếp sau đó nhấn Recording [Bản ghi]
 5. Tìm tùy lựa chọn Automatic Recording [Ghi tự động động]và xác minh rằng thiết đặt này và được nhảy.Nút bật/tắt nên hiển thị như vậy này .
 6. Nếu thiết đặt vẫn tắt, nhấn nhập nút bật/tắt . Nhấn Enable [Bật] trên đối thoại xác minh.

Cách ghi một buổi họp Zoom Room lên đám mây

 1. Trên trình tinh chỉnh Zoom Rooms, nhấn nhập Meet Now [Gặp gỡ ngay] để chính thức buổi họp tức thời, hoặc nhấn nhập Start [Bắt đầu] nhằm chính thức buổi họp và được lên lịch.
 2. Nhấn nhập Start Recording [Bắt đầu ghi] bên trên trình tinh chỉnh Zoom Room của bạn:
  • Nếu chúng ta đang được nhập một buổi họp tức thời, các bạn sẽ được đòi hỏi nhập địa điểm email; links bạn dạng ghi đám mây sẽ tiến hành gửi cho tới địa điểm này.
  • Nếu chúng ta đang được nhập một buổi họp và được lên lịch, links bạn dạng ghi đám mây sẽ tiến hành gửi cho tới địa điểm gmail của những người ngôi nhà trì vẫn lên lịch cho tới buổi họp.
 3. Để ngừng ghi, nhấn nhập Stop Recording [Dừng ghi] hoặc tách buổi họp và nhấn End meeting for all [Kết đôn đốc buổi họp cho tới vớ cả].

Cách coi một bạn dạng ghi đám mây với tầm quan trọng người thân trì cuộc họp

Xem bạn dạng ghi đám mây cho những buổi họp và được lên lịch

 1. Đăng nhập nhập Zoom trang web portal.
 2. Nhấn nhập Recordings [Bản ghi].
 3. Nhấn nhập chủ thể buổi họp nhằm coi tệp bạn dạng ghi đám mây.

Ghi chú: Người ngôi nhà trì tiếp tục nhận thông tin qua quýt gmail khi tệp bạn dạng ghi vẫn sẵn sàng nhằm coi hoặc vận tải xuống.

Xem thêm: cach chan tin nhan nguoi la tren facebook

Xem thêm: cach tai anh dong len facebook

Xem bạn dạng ghi đám mây cho những buổi họp tức thì

Liên kết cho tới bạn dạng ghi đám mây sẽ tiến hành gửi cho tới địa điểm gmail và được nhập khi chính thức bạn dạng ghi. Thư điện tử này tiếp tục bao gồm một đường đi nhằm coi hoặc vận tải xuống tệp bạn dạng ghi.

Cách coi một bạn dạng ghi đám mây với tầm quan trọng quản lí trị viên

 1. Đăng nhập nhập Zoom trang web portal.
 2. Nhấn nhập Account Management [Quản lý tài khoản] tiếp sau đó nhấn nhập Recording Management [Quản lý bạn dạng ghi].
 3. Nhấn nhập Topic [Chủ đề] buổi họp nhằm coi tệp bạn dạng ghi đám mây. Quý Khách cũng hoàn toàn có thể triển khai những thao tác vận hành bạn dạng ghi không giống kể từ trang này. 

Ghi chú: Sẽ sở hữu một lời nhắn Processing Recording... [Đang xử lý bạn dạng ghi...] hiện trên list nếu như bạn dạng ghi vẫn đang rất được quy đổi. Bản ghi cần hoàn thành xong xử lý trước lúc được truy vấn.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom nằm trong 250K member khác! Đăng nhập vày vấn đề singin thông tin tài khoản Zoom và bên nhau hợp tác.