Cách Mệnh Pháp Cũng Như Cách Mệnh Mỹ

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đoạn trích sau về reviews của hồ nước Chí Minh đối với Cách mạng Pháp cuối cầm cố kỉ XVIII: “Cách mệnh Pháp là …….cách mệnh bốn bản,………tiếng là cộng hòa với dân chủ, kì thực trong thì nó tước đoạt lục công nông, bên cạnh thì nó áp bức trực thuộc địa. Cách mệnh vẫn 4 lần rồi, mà nay công nông Pháp hẵng còn yêu cầu mưu biện pháp mệnh đợt tiếp nhữa mới hòng thoát khỏi vòng áp bức”.

Bạn đang xem: Cách mệnh pháp cũng như cách mệnh mỹ

Nội dung đoạn trích hội chứng tỏ

A. Biện pháp mạng bốn sản Pháp cuối cụ kỉ XVIII chưa thành công

B. Giảm bớt của bí quyết mạng bốn sản Pháp cuối núm kỉ XVIII

C. Khía cạnh trái của nhà nghĩa tứ bản

D. Gồm tất cả các ý trên


Lớp 10 lịch sử dân tộc
1
0
*

Đáp án: B


Đúng 0
comment (0)
*

Cho mình hỏi ý nghĩa sâu sắc câu nói của bác hồ" phương pháp mệnh pháp tương tự như cách mệnh mĩ....ngoài thì áp bức ở trong đia " là gì vậy 

 


Lớp 8 lịch sử Bài 2. Biện pháp mạng tư sản Pháp (1789 - 1794)
0
0
Gửi diệt

đien tu : giải pháp mệnh , tứ bản, công nông , nằm trong địa , cùng hòa, giai cấp

cah mệnh pháp cũng là biện pháp mệnh Mỹ nghĩa là cách mệnh ..........,cách mệnh ko đến nổi,tiếng là .........và dân chủ , kì thực trong thì nó tước giành .........., ngoài ra áp bức...........


Lớp 9 lịch sử Bài 14 : Ôn tập lịch sử hào hùng thế giới cận kim (từ giữa...
1
0
gởi Hủy

cách mệnh pháp cũng là biện pháp mệnh Mỹ nghĩa là giải pháp mệnh tư phiên bản ,cách mệnh ko cho nơi,tiếng là cùng hòa với dân chủ , kì thực trong thì nó tước chiếm thuộc địa , bên cạnh đó áp bức công nông


Đúng 0

bình luận (0)

Câu 1

" cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mĩ, nghĩa là giải pháp mệnh TB, cách mệnh chưa đến nơi, giờ đồng hồ là cộng hòa và dân chủ, kì thực trong thì nó tước đoạt lục ( tức tước chiếm ) công nông, kế bên thì áp bức nằm trong địa" (HCM)

Đoạn trích trên nói lên điều gì ?

Câu 2

a. Hiệp ước nào lưu lại triều đình phong kiến đơn vị Nguyễn bằng lòng sụp đổ cùng với tư biện pháp là một non sông độc lập?

b. Phân tích tại sao dẫn đến việt nam trở thành nằm trong địa của thực dân Pháp ?


Lớp 8 lịch sử vẻ vang Ôn tập lịch sử lớp 8
0
0
Gửi diệt

"Cách mệnh Pháp cũng tương tự cách mạng Mỹ, nghĩa là cách mệnh không tới nơi..."( hồ nước Chí Minh). Em tất cả nhận xét gì về các cuộc bí quyết mạng Mỹ với Pháp trong cố gắng kỉ XVIII ?


Lớp 8 lịch sử vẻ vang
1
0
gởi Hủy

- Đều là cuộc bí quyết mạng không triệt để.

- Chỉ có thống trị tư sản là được hưởng lợi.

- ước vọng của quần chúng lao động không được đáp ứng.


Đúng 1

comment (0)

"cách mạng pháp cũng giống như cách mạng mĩ, nghĩa là biện pháp mạng tứ bản, phương pháp mạng ko mang đến nơi, tiếng là cộng hòa với dân chủ, kì thực trong thì tất cả tước lục(tức là tước đoạt) công nông, kế bên thì áp bức trực thuộc địa". đoạn trích trên đã nói lên điều gì?

HELP ME!!


Lớp 8 lịch sử dân tộc Ôn tập lịch sử lớp 8
0
0
Gửi diệt

điền vào địa điểm trống : lời nói của CT hồ Chí Minh

+cách mạng , tư phiên bản , công nông , thuột địa , cộng hòa

Cách mạng Tư phiên bản Công nông trực thuộc địa cùng hoà thống trị “Cách mạng Pháp cũng là cách mạng Mỹ, nghĩa là giải pháp mạng (1)……………………., cách mạng chưa tới nơi, mang tiếng (2)……………………. Với dân chủ, kì thực trong thì nó tước lục (tức tước đoạt đoạt(3) ……………………., bên cạnh thì áp bức (4)…………………….”


Lớp 8 lịch sử hào hùng Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thay kỉ XIX...
1
0
gởi Hủy

(1)tư bản

(2)cộng hòa

(3)thuộc địa

(4)công nông


Đúng 0

comment (0)

1.Báo bạn teen và thành quả Đường kách mệnh vẫn trang bị giải thích nào được cho cán bộ?

A. Bí quyết mạng vô sản.

B. Công ty nghĩa Mác – Lênin.

C. Giải pháp mạng dân tộc bản địa dân chủ.

D. Giải pháp mạng hóa giải dân tộc.

2.Nội dung nào không phải là nhiệm vụ được khẳng định trong cương lĩnh thiết yếu trị trước tiên của Đảng?

(1 Point)

A. Thành lập và hoạt động chính phủ việt nam dân công ty cộng hoà.

B. Đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến, tứ sản phản cách mạng.

C. Thành lập và hoạt động chính lấp công nông binh, tổ chức triển khai quân nhóm công nông.

D. Trưng thu ruộng đất của bầy đế quốc, bọn phản phương pháp mạng chia cho dân cày nghèo.

3.Cơ quan tiền ngôn luận của Đông Dương cộng sản đảng là tờ báo

(1 Point)

A. Đỏ.

B. Búa liềm.

C. Thanh niên.

D. An nam trẻ.

4.Phong trào “Vô sản hoá” từ thời điểm cuối năm 1928 bao gồm vai trò

(1 Point)

A. Góp phần huấn luyện, nâng cấp chất lượng đội ngũ cán bộ.

B. Tổ chức triển khai quần bọn chúng nhân dân tập tành đấu tranh cách mạng.

C. Gửi cán bộ, hội viên sang Quảng Châu-Trung Quốc học tập tập.

D. Tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức chính trị đến công nhân.

5.Cương lĩnh thiết yếu trị trước tiên của Đảng cộng sản nước ta là

(1 Point)

A. Sự vận dụng sáng chế tư tưởng dân chủ cộng hoà vào thực trạng thực tế Việt Nam.

B. Sự vận dụng sáng chế tư tưởng công ty nghĩa Mác – Lênin vào trong thực tiễn Việt Nam.

C. Sự vận dụng linh hoạt tư tưởng dân chủ tứ sản vào hoàn cảnh thực tế Việt Nam.

D. Sự vận dụng nguyên vẹn nhà nghĩa Mác – Lênin vào thực trạng thực tế Việt Nam.

6.Sự kiện khắc ghi thất bại trọn vẹn của định hướng tư sản trước xu thế vô sản là

(1 Point)

A. Sự thành lập và hoạt động của Đảng cùng sản.

B. Sự đại bại của khởi nghĩa yên ổn Bái.

C. Sự mở ra của ba tổ chức cộng sản.

D. Sự phân hoá lành mạnh và tích cực của Đảng Tân Việt.

7.Hoạt động vượt trội nhất của nước ta Quốc dân Đảng là

(1 Point)

A. Khởi nghĩa im Bái.

B. Bất bắt tay hợp tác với Pháp.

C. Giết hại trùm mộ phu Badanh.

D. Vận động nô lệ khởi nghĩa.

8.Yếu tố làm sao không đề xuất là nguyên nhân thất bại của khởi nghĩa im Bái?

(1 Point)

A. Thực dân Pháp còn mạnh, đang ráo riết phệ bố.

B. Sự thành lập và hoạt động của Hội việt nam cách mạng thanh niên.

C. Thiếu thống trị tiến tiến và con đường lối lãnh đạo đúng đắn.

D. Nổ ra không đúng thời cơ, chưa xuất hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

9.Ba tổ chức Cộng sản thành lập và hoạt động năm 1929 triệu chứng tỏ

(1 Point)

A. Sự chiếm ưu ráng của xu thế tư sản.

B. Sự cách tân và phát triển của xu hướng cách mạng tư sản.

Xem thêm: Lỡ Mai Anh Chết Em Có Buồn Không, Lời Bài Hát Nếu Mai Anh Chết

C. Sự chiến hạ thế trọn vẹn của xu hướng cách mạng vô sản.

D. Sự chiến thắng thế những bước đầu của định hướng cách mạng vô sản.

10.Cho bảng dữ liệu:I) thời hạn II) Sự kiện1) 3/1929 a) chi bộ cộng sản trước tiên được thành lập.2) 6/1929 b) Đông Dương cộng sản liên đoàn ra đời.3) 8/1929 c) An Nam cộng sản đảng được thành lập.4) 9/1929 d) Đông Dương cùng sản đảng ra đời.Hãy lựa lựa chọn một đáp án đúng về côn trùng quan hệ thời hạn giữa cột I với việc kiện làm việc cột II

(1 Point)

A. 1-b, 2-a, 3-c, 4-d.

B. 1-c, 2-b, 3-a, 4- d.

C. 1-a, 2-d, 3-c, 4-b.

D. 1-d, 2-c, 3-b, 4-a.

11. Tháng 6-1925, trên Quảng Châu-Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức

(1 Point)

A. Cùng sản đoàn.

B. Hội liên minh thuộc địa.

C. Hội nước ta cách mạng thanh niên.

D. Hội Liên hiệp những dân tộc bị áp bức ở Á Đông.

12.Phương pháp cách mạng vn Quốc dân đảng chủ trương triển khai là

(1 Point)

A. Hoà bình.

B. Bất hợp tác.

C. Bãi công.

D. Bạo lực.

13.Nhân tố mang tính tất yếu đầu tiên sẵn sàng cho những thắng lợi về sau của bí quyết mạng vn là

(1 Point)

A. Sự giúp sức của các lực lượng dân chủ núm giới.

B. Tinh thần đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân.

C. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cùng sản Việt Nam.

D. Sự vạc triển mạnh bạo của nước nhà về ghê tế, bao gồm trị.

14.Hội việt nam cách mạng tuổi teen là tổ chức cách mạng theo khuynh hướng

(1 Point)

A. Vô sản.

B. Cải lương.

C. Dân chủ bốn sản.

D. Cộng hoà tư sản.

15.Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa sâu sắc của sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?

(1 Point)

A. Là bước ngoặt béo phì trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

B. Ngừng sự rủi ro khủng hoảng về con đường lối, ách thống trị lãnh đạo.

C. Là sự chuẩn bị tất yếu bao gồm tính đưa ra quyết định những chiến thắng sau này.

D. Phong trào công nhân bước đầu chuyển thành trào lưu tự giác.

16.Tư tưởng cơ bản trong cưng cửng lĩnh chủ yếu trị đầu tiên của Đảng cộng sản nước ta là

(1 Point)

A. Chủ quyền và từ do.

B. Hòa bình và trường đoản cú chủ.

C. Dân tộc bản địa và dân chủ.

D. Thống trị và ruộng đất.

17.Việt phái mạnh Quốc dân đảng là bao gồm đảng của

(1 Point)

A. Vô sản.

B. Tiểu tư sản.

C. Bốn sản dân tộc.

D. Tư sản mại bản.

18.Giai cấp lãnh đạo bí quyết mạng việt nam được xác định trong cưng cửng lĩnh chủ yếu trị đầu tiên của Đảng là

(1 Point)

A. Giai cấp nông dân.

B. ách thống trị công nhân.

C. Giai cấp tiểu bốn sản.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cắt Ngôi Sao Bằng Giấy Cực Đơn Giản, Hướng Dẫn Cắt Ngôi Sao 5 Cánh

D. ách thống trị tư sản dân tộc.

19.Lực lượng phương pháp mạng như thế nào không được xác định trong cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng?