CÁCH QUẠT CHẢ

     

Quạt chả là cách gọi “bình dân” của các bạn mới học đàn nói về việc đệm đàn một bài hát nào đó theo phong cách tay phải đánh phím xuống – lên. Đệm đàn là công việc chiếm 80 – 90% thời gian chơi nhạc của bạn cho nên hãy tập thật kỹ nhé

Khó khăn ban đầu chính là việc bạn không giữ đúng nhịp khi đánh, nói cách khác là đánh tay phải không đều, lúc nhanh lúc chậm lung tung