Cách Sử Dụng Any

     

Bài học tổng hợp về mạo từ, mạo từ là gì.

Bạn đang xem: Cách sử dụng any

Cách sử dụng mạo từ a,an, some, anycó hướng dẫn đi kèm giúp bạn học 1 lần, nhớ cực lâu sử dụng hiệu quả và chính xá. Không cần học đi học lại.

I. Mạo từ là gì?

Mạo từ là từ trước danh từ nhằmcho biết danh từ đó nói đến một đối tượng xác định hay không xác định.

•Mạo từ “The” dùng để chỉ đối tượng xác định .

Mạo từ “A/An” được dùng nói đến một đối tượng chưa xác định được.

Mạo từ không phải một loại từ riêng biệt, chúng có thể được xem là một bộ phận của tính từ dùng bổ nghĩa cho danh từ.

II. Các loại mạo từ

Mạo từ trong tiếng anh gồm 2 loại bao gồm:

• Mạo từ xác định (Denfinite article): the•Mạo từ bất định (Indefinite article): a, an

Mạo từ xác định

Dùng mạo từ xác định “the” trong các trường hợp sau:

•Sự vật, sự việc kể đến hai lầnI live in an apartment. The apartment is very big.My sisterhas two kids: a daughter and a son. The daughter is15 years old and the son is 3 years old•Chỉ các yếu tố duy nhất: the sun, the earth, the moon, the sea…

•Đứng trước tính từ: The poor: những người nghèo The young: những người trẻ tuổi The old : những người già The rich: những người giàu có

•Trước từ chỉ tên riêngVí dụ: the Nile, the Bach Dang hotel, the Mekong river, the Himalaya, the Buc Tuong….

•Chỉ quốc tịch: the Chinese , the Vietnamese, ……..

•Trước tên của tổ chức, nhiều bang: the United Nations, the United States the Asian.

Xem thêm: #1 Đánh Giá Trường Thpt Quang Trung Đống Đa Có Tốt Không, Trường Thpt Quang Trung

III. Cách dùng của từng loại mạo từ

1. Cách dùng mạo từ “A”

•Dùng trước danh từ bắt đầu bằng phụ âm.•Trước danh từ bắt đầu với “uni”. VD :a university.•Dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định.E.g: a lot of, a couple, v.v...•Trước “half” khi nó theo sau một đơn vị nguyên vẹn. VD :Note: ½ kg = half a kilo•Dùng trước “half” khi nó đi với một danh từ tạo thành danh từ ghép. VD:E.g: a half-holiday, a half-block, v.v...•Dùng trước các tỉ số 1/n. VD :E.g: a third(1/3), a quarter (1/4)•Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ. VD : two times a day, ten dollars a kilo.•Trước danh từ số ít đếm được trong câu cảm thán. VD : What a lovely girl!•Đặt trước Mr/Mrs/ Miss + Surname với ngụ ý ám chỉ đây là người lạ mà mình không quen biết. VD :a Mr Poster (người đàn ông được gọi là Poster)

2.Cách dùng mạo từ “An”

•Trước một danh từ số ít bắt đầu bằng 4 nguyên âm (e, o, a, i)•Trước 2 bán nguyên âm u,y.•Trước các danh từ bắt đầu bằng âm “h” câm. VD: an hour.•Trước các danh từ viết tắt được đọc như nguyên âm. VD :an SOS, an MV.

Các trường hợp không dùng a/an

Trước danh từ không đếm được.Ví dụ:My mother gave me good advice (Mẹ của tôi đã đưa cho tôi những lời khuyên hay).

Trước tên gọi các bữa ăn, trừ khi có tính từ đứng trước các tên gọi đó.Ví dụ:

•I have dinner at 7 p.m (tôi ăn cơm trưa lúc 7 giờ tối)•You gave me an appetizing dinner (bạn đã cho tôi một bữa ăn tối thật ngon miệng).

Tuy nhiên, nếu là bữa ăn đặc biệt nhân dịp nào đó, người ta vẫn dùng mạo từ bất định.Ví dụ:I was invited to breakfast (bữa điểm tâm bình thường)

3. Cách dùng mạo từ The

Mạo từ là từ đứng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định.Mạo từ xác định “The” đề cập tới đối tượng mà cả người nói lẫn người nghe đều biết.

The + N chỉ đối tượng được coi là duy nhất.VD: The mon, the sun, v.v.... The + từ chỉ thứ tự.VD :the first, the last, v.v... . The + Liên Bang, Hợp chúng quốc, quần đảo.VD : the US, the UK, etc. The + N chỉ chức vụ hay tước hiệu mà KHÔNG có tên riêng đi kèm.VD: the Queen, the King, v.v... . The + Adj chỉ tính cách đặc điểm khi nói tới nhóm ngườiE.g: the mean, the old, v.v.... The + Tên nhạc cụ.VD : the piano, the guitar, etc. The + N chỉ tên riêng của dãy núi, đại dương, hồ, sông… mà KHÔNG có N chỉ các đối tượng đi kèmVD:London is on the Themse. The + N số ít khi nói đến cả một thể loạiVD :the rose = roses. The + N chỉ phương hướngVD: the West, the East, etc. Dùng “the” trước các N chỉ địa điểm công cộng mà hành đọng đến đó không phải vì mục đích chínhVD: I go to school to study Math subject ( Tôi đến trường học toán).I go to the school to pick my girl friend up ( Tôi đến trường để đón bạn gái => hành động đón bạn gái không phải mục đích toong thường của việc tới trường). The + N chỉ ngôn ngữ = Dân tộc nói ngôn ngữ đóE.g: the bristish = Người Anh

Bạn bị mất gốc tiếng Anh đã lâu? Bạn ôn thi TOEIC, luyện thi TOEIC rất chăm chỉ nhưng chưa hiệu quả? Tham khảo ngay các khóa học TOEIC để luyện thi TOEIC một cách hiệu quả tại đây:

4. Phân biệt Some / Any

•Some được sử dụng cho các danh từ số nhiều đếm được.VDSome cats,Some oceans

•Đôi khi some cũng được dùng cho các danh từ không đếm được: some milk.

•Trong câu hỏi và câu phủ định thì dung "any" thay cho "some".VD : There wasn"t any milk.

•Tuy nhiên, khi chúng ta muốn đề nghị hay yêu cầu một cái gì đó thì sẽ dùng "some" thay thế cho "any".VD : Would you like some coffee?Is there some ham in the fridge, mum? I"m very hungry.

• "Some", "any" và "the" không cần thiết khi diễn tả với mục đích chỉ tổng thểE.g: I love bananasMilk is very good for children.

Xem thêm: Tiết Lộ Cách Ăn Dâu Tây Đà Lạt Đảm Bảo Dinh Dưỡng 100%, 4 Cách Ăn Dâu Tây Chấm Gì

•Cách luyện thi TOEIC cấp tốc hiệu quả nhất

•Khóa học toeiccam kết đầu ra 500+

Bài giảng chi tiết về mạo từ và bài tập áp dụng.

IV. Các bài tập về a/an/the/some/any

Bài 1:Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống (chú ý: ký hiệu “x” có nghĩa là không cần mạo từ):

We are looking for _______ place to spend ________ night.A. the/theB. a/theC. a/aD. the/a Please turn off ________ lights when you leave ________ room.A. the/theB. a/aC. the/aD. a/the We are looking for people with ________experience.A. theB. aC. anD. x Would you pass me ________ salt, please?A. aB. theC. anD. x Can you show me ________way to ________station?A. the/theB. a/aC. the/aD. a/the She has read ________interesting book.A. aB. anC. theD. x You’ll get ________shock if you touch ________ live wire with that screwdriver.A. an/theB. x/theC. a/aD. an/the Mr. Smith is ________ old customer and ________ honest man.A. An/theB. the/anC. an/anD. the/the Mr. Smith is ________ old customer and ________ honest man.A. An/theB. the/anC. an/anD. the/the ________ youngest boy has just started going to ________ school.A. a/xB. x/theC. an/xD. the/x Do you go to ________ prison to visit him?A. theB. a/theC. xD. an

2. Bài 2:Câu chuyện sau được chia thành các câu nhỏ, hãy đọc và điền mạo từ thích hợp “a/an/ the hoặc x (không cần mạo từ)” vào chỗ trống

There was ________knock on ________door. I opened it and found ________small dark man in ________blue overcoat and _______woolen cap. He said he was ________employee of ________gas company and had come to read ________meter. But I had ________suspicion that he wasn"t speaking ________truth because ________meter readers usually wear ________peaked caps. However, I took him to ________ meter, which is in ________dark corner under ________ stairs. I asked if he had ________ torch; he said he disliked torches and always read ________ meters by ________light of ________match. I remarked that if there was ________leak in ________ gas pipe there might be ________ explosion while he was reading ________meter. He said, “As ________matter of ________fact, there was ________explosion in ________last house I visited; and Mr. Smith, ________owner of ________house, was burnt in ________face.” “Mr. Smith was holding ________lighted match at ________time of ________explosion.” To prevent ________possible repetition of this accident, I lent him ________torch. He switched on ________torch, read ________meter and wrote ________ reading down on ________back of ________envelope.

3. Bài 3: Điền đúng cách danh từ riêng trong ngoặc đơn có ""the"" hoặc không có ""the""

...(Danube)..... is Austria"s longest river. Our uncle lives on ...(Philippines). ...(Jamaica)..... belongs to the Carribean islands. ...(Statue of Liberty)..... was dedicated in 1886. ...(Taj Mahal)..... is one of India"s most popular attractions. ...(Dead Sea)..... lies below sea level. ...(Everglades National Park)..... is in Florida. Aconcagua is ...(highest mountain)..... outside Asia. ...(Mount Fuji)..... is one of Japan"s Three Holy Mountains. ...(Lake Superior)..... is ...(largest)..... of ...(Great Lakes).....

4. Bài 4: Putinsomeorany

Wedidn"t buyanyflowers. This evening I"m goingoutwith....friends of mine. A:Haveyou seen....good films recently?B:No,I haven"t been to the cinema for ages. I didn"t have....money,so I had to borrow. CanI have....milkinmycoffee,please? I was too tired todo....work. Youcan cash these traveller"s cheques at .... bank. Can you give me .... information about places of interest in the town? With the special tourist train ticket you can travel on .... train you like. If there are .... words you don"t understandusea dictionary.

Bạn bị mất gốc tiếng Anh đã lâu? Bạn ôn thi TOEIC, luyện thi TOEIC rất chăm chỉ nhưng chưa hiệu quả? Tham khảo ngay các khóa học TOEIC để luyện thi TOEIC một cách hiệu quả tại đây:

5. Bài 5:Completethe sentenceswithsome–orany-+-body/-thing/-where

I was too surprised to sayanything. There"s .... at the door. Can you go and see who is it. Does .... mind if I open the window? I wan"t feeling hungry,so I didn"t eat .... You must be hungry. Would you like .... to eat? Quick, let"s go!There"s .... coming and I don"t want....to see us. Sarahwas upset about....andfriendto talk to.... Thismachineisvery easy to me.....can learn touseit very quickly. Therewas hardly....on the beach.Itwas almost deserted. "Do you like .... near job?""No, he lives in another past of town." "Whre shall we go on holiday?""Let"s go .... warm and sunny." Theystay at home all the time.Theynever seem to go.... I"m going out now. If .... phones while I"mout,can you tell them I"ll be back at 11.30? Why are you looking under the bed? Have you lost ....? The police have asked that .... who saw the accident should contact them. "Can I ask you .... ?" "Sure What do you want to ask." Sue is very secretive. She never tells .... . (2 words)