Cách sử dụng modal verb

     

Modal Verb hay có cách gọi khác là động tự khiếm khuyết. Phát âm được chân thành và ý nghĩa và cách áp dụng modal verb các bạn sẽ hiểu được vì sao mà động từ khiếm khuyết chỉ dùng để té nghĩa mang đến động từ bao gồm mà không những hành động rõ ràng nào cả.

Bạn đang xem: Cách sử dụng modal verb

Nào bọn họ cùng ban đầu nhé!

> Mạo tự và biện pháp dùng mạo từ trong giờ anh

1. Modal verb là gì?

Để các bạn dễ lưu giữ nhất và dễ tưởng tượng được modal verb là gì, Ms Hoa bao hàm ý chủ yếu để các bạn cũng có thể hiểu nhanh, nhớ lâu về modal verb như sau:

Động từ khiếm khuyết (Modal verbs) là động từ nhưng lại không chỉ hành động mà nó chỉ giúp ngã nghĩa cho động từ chính.Động từ bỏ không phải chia sống ngôi lắp thêm 3 số ít: I can, She can, He can, It canKhông có hình thức nguyên thể hay phân từ bỏ hai giống như các động từ hay khác. Động từ thiết yếu đứng phía sau không chia, sinh hoạt dạng nguyên thể (có hoặc ko có “to” )Không cần trợ hễ từ vào câu hỏi, câu bao phủ định, câu hỏi đuôi…

*

2. Những loại Modal Verb:

Trong giờ đồng hồ anh có những loại modal verb như sau: 

CanCould (quá khứ của “Can”)MustHave toMayMight (quá khứ của “May”)WillWouldShallShouldOught to

Chi tiết hơn về phong thái dùng, tính năng và cách thực hiện động từ khuyết thiếu trong giờ anh, các bạn cũng có thể xem bảng sau đây nhé.

Modal Verbs

Chức năng

Ví dụ

Chú ý

Can

Diễn tả tài năng hiện tại hoặc tương lai là 1 trong người rất có thể làm được gì, hoặc một sự việc có thể xảy ra

You can speak Spainish.

It can rain.

– Can cùng Could còn được dùng trong thắc mắc đề nghị, xin phép, yêu cầu.Ví dụ:Could you please wait a moment?Can I ask you a question?

-Có thể cần sử dụng “be able to” nuốm cho “can hoặc could”

Could (quá khứ của “Can”)

Diễn tả kỹ năng xảy ra trong vượt khứ

My brother could speak English when he was five.

Must

Diễn đạt sự đề xuất thiết, bắt buộc ở hiện tại hoặc tương lai

Đưa ra lời đoán

You must get up early in the morning.

You must be here before 8 a.m

You must be hungry after working hard.

Mustn’t – chỉ sự cấm đoán

Khi giới thiệu lời bỏng đoán cho chuyển động xảy ra trong thừa khứ sinh hoạt thể bao phủ định, yêu cầu dùng can’t have V3

I was with him the whole day. He can’t have gone khổng lồ the movies.

Have to

Diễn tả sự quan trọng phải làm gì nhưng là vì khách quan liêu (nội quy, quy định…)

I have to stop smoking. My doctor said that.

Don’t have to= Don’t need to lớn (chỉ sự không đề xuất thiết)

May

Diễn tả điều gì hoàn toàn có thể xảy ra ở hiện tại tại

May I gọi her?

-May và might dùng để làm xin phép. Tuy nhiên might ít được dùng trong văn nói, chủ yếu trong câu loại gián tiếp:

May I turn on TV?

I wonder if he might go there alone.

-Might được dùng không phải là vượt khứ của May

Where is John? I don’t know. He may/might go out with his friends.

Might (quá khứ của “May”)

Diễn tả điều gì có thể xảy ra sống quá khứ

She might not be his house.

Will

Diễn đạt, dự đoán sự việc xẩy ra trong tương lai

Đưa ra một quyết định tại thời gian nói

Tomorrow will be sunny.

Did you buy sugar? Oh, sorry. I’ll go now.

Dùng Will giỏi Would vào câu đề nghị, yêu thương cầu, lời mời

Will you have a cup of coffee?

Would you like a cake?

Would

Diễn tả một trả định xảy ra hoặc dự đoán sự việc hoàn toàn có thể xảy ra trong thừa khứ

She was a child. She would be upset when hear this bad news.

Shall

Dùng nhằm xin ý kiến,lời khuyên. “Will” được áp dụng nhiều hơn

Where shall we eat tonight?

 

Should

Chỉ sự Chỉ sự yêu cầu ở tại mức trịnh trọng nhưng tại mức độ nhẹ hơn “Must”

Đưa ra lời khuyên, ý kiến

Dùng nhằm suy đoán

You should send this report by September 8th .

You should hotline her.

She worked hard, she should get the best result.

 

 

Ought to

Chỉ sự bắt buộc. Bạo gan hơn “Should” nhưng chưa bằng “Must”

You ought not to eat candy at night.

 

 

 

3. Cách sử dụng modal Verb trong tiếng anh

 

Modal Verb

Ý nghĩa

Ví dụ

must

Nghĩa vụ yêu cầu tuân thủ

You must stop when the traffic lights turn red.

Kết quả xúc tích / có thể chắn

He must be very tired. He’s been working all day long.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Bánh Chè Lam Dẻo Ngọt Chuẩn Vị Truyền Thống

must not

Ngăn cấm

You must not smoke in the hospital.

can

Có khả năng

I can swim.

Sự cho phép

Can I use your phone please?

Khả năng

Smoking can cause cancer.

could

Có kỹ năng trong quá khứ

When I was younger I could run fast.

Cho phép một cách lịch sự

Excuse me, could I just say something?

Khả năng

It could rain tomorrow!

may

Sự mang đến phép

May I use your phone please?

Có kĩ năng năng xảy ra

It may rain tomorrow!

might

Cho phép một giải pháp lịch sự

Might I suggest an idea?

Có kĩ năng xảy ra

I might go on holiday to nước australia next year.

need not

Không yêu cầu thiết/không tương quan đến nghĩa vụ

I need not buy tomatoes. There are plenty of tomatoes in the fridge.

should/ought to

Một phần nghĩa vụ

I should / ought to see a doctor. I have a terrible headache.

Lời khuyên

You should / ought to lớn revise your lessons

Kết trái logic

He should / ought to be very tired. He’s been working all day long.

had better

Lời khuyên

You’d better revise your lessons

4. Bài xích tập về modal verb (có đáp án)

I. Choose the best option for each sentence:

1) Young people ______ obey their parents.

a. Must b. May c. Will d. Ought to

2) Laura, you và the kids just have dinner without waiting for me. I ______ work very hard today.

a. Can b. May c. Should d. Would

3) I ______ be delighted to lớn show you round the factory.

a. Ought khổng lồ b. Would c. Might d. Can

4) Leave early so that you ______ miss the bus.

a. Didn’t b. Won’t c. Shouldn’t d. Mustn’t

5) Jenny"s engagement ring is enormous! It ______ have cost a fortune

a. Must b. Might c. Will d. Should

6) You ______ to write them today.

a. Should b. Must c. Had d. Ought

7) I hope I ______ find it.

a. Will b. Shall c. Could d. Must

8) Unless he runs he______ catch the train.

a. Will b. Mustn’t c. Wouldn’t d. Won’t

9) ______ you be in Rome tonight.

a. Will b. May c. Might d. Maybe

10) We ______ have time to lớn help you tomorrow.

 

II. Rewrite the sentence in the same meaning:

1) Perhaps Susan know the address. (may)

Susan ........................................................................................................

2) It"s possible that Joanna didn"t receive my message. (might)

Joanna ......................................................................................................

3) The report must be on my desk tomorrow. (has)

The report .................................................................................................

4) I managed khổng lồ finish all my work. (able)

I ................................................................................................................

Xem thêm: Ý Nghĩa Cuộc Khởi Nghĩa Bà Triệu ? Nguyên Nhân

5) It was not necessary for Nancy to lớn clean the flat. (didn"t)

Nancy ......................................................................................................

 

Đáp án:

I.

a cbbac bba c

 

II. 

Susan may know the addressJoanna mightn"t have received my messageThe report has khổng lồ be on my desk tomorrowI was able to lớn finish all my workNancy didn"t need to lớn clean the flat