Cách Tính Điểm Tích Lũy Theo Tín Chỉ

     

Bạn bối rối về cách tính điểm cho từng môn học? Số lượng khóa học đã thông qua và số lượng khóa học thất bại.

Bạn đang xem: Cách tính điểm tích lũy theo tín chỉ

Nắm bắt được điều đó, trong bài viết tiếp theo, Dữ liệu lớn sẽ giới thiệu cách tính điểm cho từng môn học theo điểm lớp.

*

Ở đó

“A” là điểm trung bình chung của từng môn học trong mỗi học kỳ và A cũng có thể là điểm trung bình tích lũy.“I” là số thứ tự của một môn học trong chương trình học.“Ai” là điểm trung bình của môn “i”.“Ni” đại diện cho số lượng tín chỉ cho khóa học “i” đó.“N” là tổng của tất cả các khóa học đã học hoặc tổng của tất cả các khóa học tích lũy đã thực hiện trong học kỳ đó.

4. Cách quy đổi điểm lớp 4 và tất cả các môn

Nói chung, nếu điểm tích lũy của sinh viên dưới 4,0 trên thang điểm 10, khóa học sẽ được học lại hoặc học lại. Nhà trường quyết định học sinh sẽ học lại một khóa học bao nhiêu lần hay không.

4,0 đến dưới 5,0 sẽ được chuyển đổi thành D và hệ số 4 sẽ là 1,0.Từ 5,0 đến dưới 5,5, điểm nhân vật là D + và hệ số 4 là 1,5.Từ 5,5 đến dưới 6,5 điểm chữ C và hệ số 4 là 2,0.Từ 6,5 đến dưới 7,0, điểm nhân vật là C + và hệ số 4 là 2,5.Từ 7,0 đến dưới 8,0, các chữ cái B và 4 có đối số là 3,0.Từ 8,0 đến dưới 8,5, điểm ký tự B + và 4 có hệ số 3,5.Từ 8,5 đến dưới 9,0, chữ A, 4 có hệ số 3,7.Từ 9.0 trở đi, đối số của chữ A + và 4 là 4.0.

(Mỗi trường có thêm điểm C +, B +, A +, nhưng hầu hết các trường đều quy đổi điểm khi chúng tôi đưa ra.)

– Sau khi hoàn thành đủ số tín chỉ vào cuối mỗi học kỳ, học lực được xếp loại như sau theo điểm tích lũy.

Xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00;Xuất sắc: Điểm trung bình tích lũy từ 3,20 đến 3,59;Tốt: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19;Trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49;Yếu: Điểm trung bình chung tích lũy dưới 2,00 nhưng chưa bị đuổi học.

Trong phép tính đó, tôi có một bảng cụ thể như sau:

đăng lạiThang điểm 104 . tỉ lệ
điểm nhân vậtchỉ ra
Vẫn tồn tại (tích lũy)tốt8,5 → 10một4.0
xem7,8 → 8,4tôi +3.5
7,0 → 7,7cục tẩy3.0
ở giữa6,3 → 6,9C +2,5
5,5 → 6,22.0
trung bình yếu4,8 → 5,4D +1,5
4,0 → 4,7dễ dàng1,0
không đạtÍt nhất3.0 → 3.9đến +0,5
0,0 → 2,9F0,0

Theo hệ thống thang điểm ký tự A, B +, B, C +, C, D +, D và F của một số trường đại học ở nước ta, cách quy đổi hiện nay rất hợp lý. Phương pháp chuyển đổi này có hai điểm. Nếu thang điểm theo Quy tắc 43 được áp dụng thì không phản ánh đúng năng lực học tập của học sinh.

Đúng, Trên thang điểm không phân chia, hai học sinh (một 7,0 / 10 và một 8,4 / 10) cùng nhận điểm B, mặc dù điểm mạnh học tập của hai học sinh rất khác nhau.

Thang điểm nhân vật đa cấp cho phép sinh viên được hưởng lợi nhiều hơn. Ngoài việc phân loại thành tích học tập một cách khách quan, biện pháp này giúp nhiều sinh viên tránh được nguy cơ buộc thôi học hoặc bị từ chối tốt nghiệp.

Đúng, sinh viên trong quá trình học, 50% môn học nhận điểm D và 50% môn học nhận điểm C. Theo Thang điểm bảng chữ cái chưa được phân loại, sinh viên này sẽ không thể tốt nghiệp vì điểm của mình. Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học chỉ là 1,5. Tuy nhiên, việc áp dụng thang điểm nhân vật đa cấp có nghĩa là 50% số khóa học sẽ nhận được điểm D + và 50% số khóa học được điểm C +, cho phép sinh viên tốt nghiệp vì điểm trung bình tích lũy cho toàn khóa học là 2,0.

5. Thang điểm 4 là thang đánh giá công bằng.

Đánh giá đối tượng rèn luyện theo HTTC là đánh giá một khóa học bằng điểm kiểm tra môn học có thể chỉ chiếm 50% tỷ lệ điểm môn học. Điều này đòi hỏi học sinh phải học, kiểm tra, thực hành và thử nghiệm trong suốt học kỳ, và không nên mong đợi kết quả của các kỳ thi rủi ro có khả năng đậu mà không học. Do đó, bạn không phải làm bài kiểm tra cuối kỳ thứ hai mà là kiểm tra lại các môn bạn không nhận được tín chỉ và đánh giá và kiểm tra lại tất cả các điểm trong mỗi phần.

6. Thang điểm bốn là thang điểm đánh giá trong sạch.

Việc thay đổi từ thang điểm 10 sang thang điểm theo thứ tự bảng chữ cái (A, B, C, D, F) nhằm phân loại kết quả bài thi và xếp vào thang điểm đánh giá để xác định điểm đạt và điểm số. Thang bảng chữ cái này là thang đo trung bình. Tiếp theo, khi chúng ta chuyển từ thang điểm chữ cái sang thang điểm bốn, chúng ta nhận thấy thang điểm F. Trên thang điểm 10, thang điểm F có giá trị từ 0 đến 3,9, trong khi trên thang điểm bốn thì nó có giá trị giá trị bằng 0. Tuy nhiên, giá trị 0 vẫn là điểm trung bình của học kỳ. Nó liên quan đến các phép tính. Đây là một đặc tính đào tạo sạch của HTTC (nó không cho phép kết quả nhỏ hơn 4/10).

7. Quy định về điểm thi và bảo vệ luận văn trực tuyến

Khi áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến (thi trực tuyến) phải trung thực, công bằng, khách quan như đánh giá trực diện và không được chiếm quá 50% tổng điểm toàn khóa học.

Việc tổ chức chấm luận án và đánh giá đề tài sẽ tiến hành chấm luận văn theo hình thức trực tuyến có trọng số cao hơn khi có thêm các điều kiện sau.

Đánh giá được thực hiện bởi một hội đồng gồm ba chuyên gia trở lên.Hình thức bảo vệ và đánh giá trực tuyến do các thành viên hội đồng và người học thỏa thuận.

Học sinh thi trượt phải nhận điểm 0.

Sinh viên bị thi lại mà không có lý do chính đáng sau khi nghỉ học phải nhận 0 điểm lần đầu.

8. Từ ngày 03 tháng 5 năm 2021, cách tính điểm, xếp hạng giáo dục đại học.

1. Đánh giá điểm môn học

Điều 9 của Quy chế đào tạo đại học quy định việc đánh giá và tính điểm môn học như sau.

Điểm thành phần được tính theo thang điểm 10.

Đối với mỗi học phần, sinh viên được đánh giá thông qua tối thiểu hai điểm thành phần, và đối với các học phần dưới 02 tín chỉ, chỉ có thể có một điểm đánh giá. Điểm các thành phần được đánh giá trên thang điểm 10.

Xem thêm: Bài Tập 1: Người Ta Làm Một Cái Hộp Không Nắp Hình, Người Ta Làm Một Cái Hộp Không Nắp

Phương pháp đánh giá, hình thức đánh giá và trọng số của từng thành phần được quy định trong phần tổng quan chi tiết của từng mô-đun.

Quy định về điểm thi và bảo vệ luận văn trực tuyến

Khi áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến (thi trực tuyến) phải trung thực, công bằng, khách quan như đánh giá trực diện và không được chiếm quá 50% tổng điểm toàn khóa học.

Việc tổ chức chấm luận án và đánh giá đề tài sẽ tiến hành chấm luận văn theo hình thức trực tuyến có trọng số cao hơn khi có thêm các điều kiện sau.

– Việc đánh giá được thực hiện thông qua một hội đồng chuyên gia gồm 3 thành viên trở lên.

– Một hình thức bảo vệ và đánh giá trực tuyến được các thành viên ủy ban và người học đồng ý

– Diễn biến phiên bào chữa trực tuyến được ghi nhật ký, ghi chép và lưu trữ đầy đủ.

Học sinh thi trượt phải nhận điểm 0.

Sinh viên bị thi lại mà không có lý do chính đáng sau khi nghỉ học phải nhận 0 điểm lần đầu.

Cách tính và quy đổi điểm khóa học

Điểm của môn học được tính bằng cách nhân tổng điểm con với mỗi trọng số, làm tròn đến chữ số thập phân gần nhất và cho điểm theo chữ cái.

– Điểm kết quả học tập của từng lớp đối với một môn học, được tính là điểm trung bình học tập, bao gồm:

A: từ 8,5 đến 10,0;B: từ 7,0 đến 8,4;C: từ 5,5 đến 6,9;D: từ 4,0 đến 5,4.

– Các môn không có trong điểm trung bình hoặc chưa xếp loại phải có điểm P từ 5,0 trở lên.

– Điểm không đạt F: dưới 4,0.

– Một số trường hợp đặc biệt chữ cái được dùng để xếp hạng và không được tính vào điểm trung bình học tập:

I: Điểm chưa hoàn thành do kỳ thi hoặc cho phép hoãn thi.

X: Điểm không đầy đủ do không đủ dữ liệu;

R: Điểm khóa học được miễn và chấp nhận tín chỉ.

2. Cách tính và quy đổi điểm trung bình cả học kỳ và năm học.

Để tính điểm trung bình theo quy định tại Điều 10 Khoản 2 Quy chế thi ĐH, điểm môn văn được quy đổi thành điểm như sau.

– A được chuyển thành 4.– B được đổi thành 3.– C được đổi thành 2.– D đổi thành 1.– F chuyển thành 0.

Các ký tự không thuộc bất kỳ điểm nào ở trên sẽ không được tính vào điểm trung bình học kỳ, điểm số hoặc điểm trung bình tích lũy của bạn. Các môn học không theo yêu cầu của chương trình giáo dục không có trong tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.

vì thế, Trường hợp có trường quy đổi điểm trung bình của học sinh thành thang điểm 4 thì các điểm thành phần và điểm trung bình môn học được xét theo thang điểm 10 và chấm theo thang điểm tương ứng, quy đổi cho phù hợp. Mức trung bình của kỳ hạn và năm được tính bằng thang điểm 4.

Ngoài ra, Điều 10 (2) quy định rằng các cơ sở đào tạo có thể: đào tạo hàng năm Tính giá trị trung bình dựa trên điểm môn học trên thang điểm 10 bằng thang điểm 10, Không chuyển đổi các điểm chữ cái thành lưới.

3. Xếp hạng thành tích học tập của trường đại học

Theo Điều 10, Khoản 5 của Quy chế Đào tạo Đại học, sinh viên được xếp loại như sau theo điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình năm trước hoặc điểm trung bình chung tích lũy.

Thang điểm 4:

3,6 đến 4,0: Xuất sắcTừ 3,2 đến gần 3,6: tốt;Từ 2,5 đến gần 3,2: tốt;2,0 đến gần 2,5: Vừa phải;1,0 đến gần 2,0: yếu;Dưới 1,0: Kém.

Thang điểm 10:

9,0 đến 10,0: Xuất sắc;8,0 đến gần bằng 9,0: Xuất sắc7,0 đến gần 8,0: tốt;5,0 đến gần bằng 7,0: Trung bình;4.0 đến gần 5.0: Yếu;Dưới 4.0: Kém.

Xem thêm: Cách Tìm Từ Khóa Trên Facebook Bằng Từ Khóa Mới Nhất Hiện Nay

Thông tin thêm

Cách tính điểm từng môn học theo tín chỉ Hướng dẫn tính điểm học phần

Bạn đang bối rối về cách tính điểm cho từng môn học của mình? Có bao nhiêu môn đậu, bao nhiêu môn rớt. Hiểu được điều đó, trong bài viết dưới đây Thư Viện Hỏi Đáp sẽ giới thiệu đến các bạn Cách tính điểm từng môn theo tín chỉ.

Trong đào tạo theo học chế tín chỉ áp dụng thang điểm đánh giá kết quả học tập (gồm thang điểm 10, thang điểm chữ A, B, C, D, F và thang điểm 4). Đây là hệ thống chấm điểm rất khoa học, được các trường đại học hàng đầu trên thế giới áp dụng và đây cũng là tiêu chí đánh giá quá trình đào tạo theo hình thức tín chỉ.Cách tính điểm trung bình tích lũy của cả 4. hệ thống1. Tín dụng là gì?Là đại lượng quyết định khối lượng kiến ​​thức, kỹ năng mà sinh viên tích lũy được trong 15 giờ tín chỉ. Theo đó, tín chỉ là thước đo thời gian học tập của sinh viên, được phân thành ba loại theo hình thức dạy và học và được xác định như sau:Một giờ học tín chỉ tương đương với một tiết học trên lớp và hai tiết học tự họcMột giờ thực hành tín chỉ tương đương với 02 tiết thực hành và 01 tiết tự họcMột giờ tự học bắt buộc bằng một tín chỉ bằng ba tiết tự học bắt buộc nhưng được đánh giá.Học phí cho mỗi tín chỉ sẽ tùy thuộc vào từng trường đại học, một số trường thấp và một số trường cao.2. Điểm tích lũy là gì?Điểm tích lũy là điểm trung bình của tất cả các môn học trong toàn khóa học của bạn. Tôi thích gọi nó như vậy, nhưng nó giống với điểm trung bình cả năm của bạn khi bạn còn là sinh viên.3. Cách tính điểm trung bình tích lũy

#Cách #tính #điểm #từng #môn #học #theo #tín #chỉ #Hướng #dẫn #tính #điểm #học #phần

Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp#Cách #tính #điểm #từng #môn #học #theo #tín #chỉ #Hướng #dẫn #tính #điểm #học #phần

Trang chủ: giaoducphanthiet.edu.vn Danh mục bài: Tổng hợp