cach tinh dien tich hinh luc giac

Tải về phiên bản PDF

Bạn đang xem: cach tinh dien tich hinh luc giac

Tải về phiên bản PDF

Hình lục giác là 1 nhiều giác đem sáu mặt mày và sáu góc. Hình lục giác đều phải sở hữu sáu mặt mày và sáu góc đều nhau và bao hàm sáu tam giác đều. Có nhiều phương pháp để tính diện tích S hình lục giác bất kể này là hình lục giác đều hoặc hình lục giác không đồng đều. Nếu mình muốn biết phương pháp tính diện tích S hình lục giác, chỉ việc tuân theo công việc tại đây.

 1. 1

  Viết ra sức thức tính diện tích S hình lục giác lúc biết chiều lâu năm cạnh mặt mày. Vì hình lục giác đều bao hàm sáu tam giác đều nên công thức tính diện tích S của chính nó khởi nguồn từ công thức tính diện tích S tam giác đều. Công thức tính diện tích S hình lục giác đều là Diện tích = (3√3 s2)/ 2 nhập bại s là chừng lâu năm một cạnh.[1]

 2. 2

  Xác toan chừng lâu năm một cạnh. Nếu chúng ta tiếp tục biết chừng lâu năm một cạnh, đơn giản và giản dị chúng ta chỉ việc ghi chép nó ra; nhập tình huống này, chừng lâu năm cạnh mặt mày là 9 centimet. Nếu chúng ta ko biết chừng lâu năm của cạnh tuy nhiên biết chiều lâu năm chu vi hoặc đàng trung đoạn (chiều cao của đoạn vuông góc hạ kể từ tâm của lục giác xuống một cạnh), chúng ta vẫn rất có thể mò mẫm đi ra chiều lâu năm cạnh mặt mày của lục giác. Đây là cơ hội thực hiện:

  • Nếu chúng ta biết chu vi, chúng ta chỉ việc phân chia nó mang lại 6 và để được chừng lâu năm cạnh mặt mày. Ví dụ, nếu như chiều lâu năm chu vi là 54 centimet, hãy phân chia nó mang lại 6 và để được 9 centimet, đó là chiều lâu năm cạnh mặt mày.
  • Nếu chúng ta chỉ biết đàng trung đoạn, chúng ta có thể mò mẫm chiều lâu năm cạnh mặt mày bằng phương pháp thay cho độ quý hiếm đàng trung đoạn nhập vào công thức a = x√3 tiếp sau đó nhân đáp án với nhị. Lý bởi là đàng trung đoạn đó là cạnh x√3 của tam giác 30-60-90 nhưng mà nó tạo nên. Ví dụ, nếu như đàng trung đoạn là 10√3, thì x là 10 và chiều lâu năm cạnh mặt mày là 10 * 2, hoặc đôi mươi.
 3. 3

  Thay độ quý hiếm chiều lâu năm cạnh mặt mày nhập vào công thức. Vì chúng ta hiểu được chiều lâu năm một cạnh của tam giác là 9, chỉ việc thay cho 9 nhập công thức lúc đầu. Kết trái ngược như sau: Diện tích = (3√3 x 92)/2.

 4. 4

  Rút gọn gàng đáp án. Tìm độ quý hiếm của phương trình và ghi chép đáp án ngay số. Vì chúng ta đang được thưa cho tới diện tích S, chúng ta cần nhằm đáp án ở đơn vị chức năng vuông. Đây là cơ hội thực hiện:

  • (3√3 x 92)/2 =
  • (3√3 x 81)/2 =
  • (243√3)/2 =
  • 420.8/2 =
  • 210,4 cm2

  Quảng cáo

 1. 1

  Viết ra sức thức tính diện tích S lục giác đều lúc biết trung đoạn. Công thức đơn giản và giản dị là Diện tích = một nửa x chu vi x trung đoạn.[2]

 2. 2

  Viết đi ra chiều lâu năm trung đoạn. Giả sử trung đoạn là 5√3 centimet.

 3. 3

  Sử dụng trung đoạn nhằm mò mẫm chu vi. Vì trung đoạn vuông góc với cạnh mặt mày của lục giác, nó tạo ra trở thành một phía tam giác 30-60-90. Các mặt mày tam giác 30-60-90 đem tỷ trọng là x-x√3-2x, nhập bại chiều lâu năm cạnh cộc đối lập góc 30 chừng được đại diện thay mặt vì như thế x, chiều lâu năm cạnh lâu năm đối lập góc 60 chừng là x√3, và cạnh huyền là 2x.[3]

  • Trung đoạn là cạnh được đại diện thay mặt vì như thế x√3. Do bại, thay cho chiều lâu năm đàng trung đoạn nhập vào công thức a = x√3 và giải phương trình. Ví dụ, nếu như chiều lâu năm trung đoạn là 5√3, thay cho nó nhập vào công thức và được 5√3 centimet = x√3, hoặc x = 5 centimet.
  • Bằng cơ hội giải phương trình mò mẫm x, chúng ta tiếp tục tính được chiều lâu năm cạnh cộc của tam giác là 5. Vì nó vì như thế nửa chiều lâu năm một cạnh của hình lục giác, nhân nó với 2 và để được chiều lâu năm một cạnh. 5 centimet x 2 = 10 centimet.
  • Bây giờ chúng ta tiếp tục biết chiều lâu năm một cạnh là 10, chỉ việc nhân nó với 6 nhằm mò mẫm chu vi của hình lục giác. 10 centimet x 6 = 60 cm
 4. 4

  Thay toàn bộ những chỉ số tiếp tục biết nhập vào công thức. Phần khó khăn nhất là mò mẫm chu vi. Giờ toàn bộ việc chúng ta cần thực hiện là thay cho độ quý hiếm trung đoạn và chu vi nhập công thức và giải phương trình:

  • Diện tích = một nửa x chu vi x trung đoạn
  • Diện tích = một nửa x 60 centimet x 5√3 cm
 5. 5

  Rút gọn gàng đáp án. Rút gọn gàng biểu thức cho đến khi chúng ta vô hiệu hóa được lốt căn thoát khỏi phương trình. Hãy lưu giữ dùng đơn vị chức năng vuông ở thành phẩm ở đầu cuối.

  Xem thêm: dong long tat can bien dong

  • 1/2 x 60 centimet x 5√3 centimet =
  • 30 x 5√3 centimet =
  • 150√3 centimet =
  • 259,8 cm2

  Quảng cáo

 1. 1

  Liệt kê những tọa chừng x và hắn của toàn bộ những đỉnh. Nếu chúng ta biết những đỉnh của lục giác, điều trước tiên bạn phải thực hiện là tạo ra một biểu đồ dùng đem nhị cột và bảy mặt hàng. Mỗi mặt hàng tiếp tục ghi theo đòi thương hiệu của sáu điểm (Điểm A, Điểm B, Điểm C, v.v.) và từng cột tiếp tục ghi tọa chừng x và hắn của những điểm bại. Ghi tọa chừng x và hắn của Điểm A ở phía bên phải của điểm A, tọa chừng x và hắn của Điểm B ở phía bên phải của Điểm B, và cứ vì vậy. Ghi lại tọa chừng của điểm trước tiên ở bên dưới nằm trong của list. Giả sử chúng ta đem những điểm sau, ở format (x, y):[4]

  • A: (4, 10)
  • B: (9, 7)
  • C: (11, 2)
  • D: (2, 2)
  • E: (1, 5)
  • F: (4, 7)
  • A (lặp lại): (4, 10)
 2. 2

  Nhân tọa chừng x của từng điểm với tọa chừng hắn của điểm tiếp theo sau. Ghi thành phẩm nhập phía bên phải của biểu đồ dùng. Sau bại, với mọi thành phẩm lại.

  • 4 x 7 = 28
  • 9 x 2 = 18
  • 11 x 2 = 22
  • 2 x 5 = 10
  • 1 x 7 = 7
  • 4 x 10 = 40
  • 28 + 18 + 22 + 10 + 7 + 40 = 125
 3. 3

  Nhân tọa chừng hắn của từng điểm với tọa chừng x của điểm tiếp theo sau. Sau Khi nhân toàn bộ những tọa chừng này, các bạn hãy với mọi thành phẩm lại cùng nhau.

  • 10 x 9 = 90
  • 7 x 11 = 77
  • 2 x 2 = 4
  • 2 x 1 = 2
  • 5 x 4 = 20
  • 7 x 4 = 28
  • 90 + 77 + 4 + 2 + đôi mươi + 28 = 221
 4. 4

  Trừ tổng của group tọa chừng loại nhất mang lại tổng của group tọa chừng loại nhị. Chỉ cần thiết trừ 125 mang lại 221. 125-221 = -96. Bây giờ, lấy độ quý hiếm vô cùng của thành phẩm trên: 96. Diện tích chỉ rất có thể là số dương.

 5. 5

  Chia hiệu bên trên mang lại nhị. Chỉ cần thiết phân chia 96 mang lại 2 và các bạn sẽ đem diện tích S của hình lục giác. 96/2 = 48. Đừng quên ghi chép đáp án ở đơn vị chức năng vuông. Đáp án ở đầu cuối là 48 đơn vị chức năng vuông.

  Quảng cáo

 1. 1

  Tìm diện tích S của hình lục giác đều bị khuyết một tam giác. Nếu hình lục giác đều của người tiêu dùng bị khuyết một hoặc nhiều tam giác, thì điều trước tiên bạn phải thực hiện là mò mẫm diện tích S của toàn cỗ hình lục giác đều như thể nó chu toàn. Sau bại, đơn giản và giản dị là mò mẫm diện tích S của phần tam giác rỗng hoặc "bị khuyết", và trừ tổng diện tích S cả hình mang lại diện tích S của phần khuyết bại. Kết trái ngược tạo ra được xem là diện tích S của hình lục giác không đồng đều sót lại.

  • Ví dụ, nếu như bạn tính được rằng diện tích S của hình lục giác đều là 60 cm2 và diện tích S của tam giác khuyết là 10 cm2 , đơn giản và giản dị trừ tổng diện tích S của hình lục giác mang lại diện tích S của tam giác khuyết: 60 cm2 - 10 cm2 = 50 cm2.
  • Nếu chúng ta biết hình lục giác bị khuyết đúng là một tam giác, chúng ta cũng rất có thể tính diện tích S của hình lục giác bằng phương pháp nhân tổng diện tích S với 5/6, vì như thế hình lục giác này cướp 5 nhập 6 hình tam giác của chính nó. Nếu nó bị khuyết nhị hình tam giác, chúng ta có thể nhân tổng diện tích S với 4/6 (2/3), và cứ vì vậy.
 2. 2

  Chia hình lục giác không đồng đều trở thành những hình tam giác. quý khách rất có thể thấy rằng hình lục giác không đồng đều thực sự bao hàm tư hình tam giác đem hình dạng không giống nhau. Để mò mẫm diện tích S của toàn cỗ hình lục giác, bạn phải mò mẫm diện tích S của từng tam giác riêng rẽ lẻ tiếp sau đó nằm trong bọn chúng lại. Có nhiều phương pháp để mò mẫm diện tích S của một tam giác tùy nằm trong nhập vấn đề nhưng mà chúng ta đem.

 3. 3

  Tìm những hình dạng không giống nhập hình lục giác không đồng đều. Nếu chúng ta ko thể phân chia hình lục giác trở thành một vài ba tam giác, hãy coi xem chúng ta có thể phân chia nó trở thành những hình không giống ko -- rất có thể là hình tam giác, hình chữ nhật, và/hoặc hình vuông vắn. Khi chúng ta tiếp tục xác lập được những hình, chỉ việc mò mẫm diện tích S của bọn chúng và nằm trong bọn chúng lại cùng nhau và để được diện tích S của toàn cỗ lục giác.

  • Có một mô hình lục giác không đồng đều bao hàm nhị hình bình hành. Để tính diện tích S hình bình hành, chỉ việc nhân lòng với độ cao của bọn chúng, cũng tương tự tính diện tích S hình chữ nhật, và tiếp sau đó nằm trong thành phẩm lại cùng nhau.

  Quảng cáo

Về bài xích wikiHow này

Trang này đang được phát âm 222.466 phiên.

Xem thêm: cach load lisp cad

Bài ghi chép này đã hỗ trợ ích mang lại bạn?