CÁCH TÍNH LŨY THỪA

     

Bài tập Toán lớp 6: Lũy quá với số nón tự nhiên và những phép toán tổng hợp toàn cục kiến thức lý thuyết quan trọng, các dạng bài bác tập áp dụng và hàng loạt bài tập về nhà cho các em tham khảo công thức lũy thừa sau đây nhé.

Bạn đang xem: Cách tính lũy thừa

=>> Máy tính online giúp bạn dễ đọc hơn về lũy thừa

Nhờ đó, vắt thật chắc kiến thức dạng Toán tương quan đến lũy thừa, số mũ để ngày dần học tốt môn Toán 6. Năm 2021 – 2022, sẽ có 3 cuốn sách Toán 6 mới là Chân trời sáng sủa tạo, Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường và Cánh diều, các em hoàn toàn có thể xem trước 3 bộ sách để vào thời điểm năm học không còn bỡ ngỡ. Xem thêm cùng giaoducphanthiet.edu.vn thôi nào.

Video phía dẫn

Vì vậy trong nội dung bài viết này họ cùng tổng hợp những dạng toán về luỹ quá với số mũ tự nhiên, qua đó giúp những em cảm thấy bài toán giải các bài tập về luỹ thừa không phải là sự việc làm khó được chúng ta.

*

I. Kiến thức cần ghi nhớ về Luỹ thừa

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

– Lũy thừa bậc n của a là tích của n quá số bằng nhau, từng thừa số bởi a :

an = a.a…..a (n vượt số a) (n không giống 0)

– vào đó: a được gọi là cơ số.

n được call là số mũ.

2. Nhân nhị lũy thừa cùng cơ số

– lúc nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta thân nguyên cơ số và cộng các số mũ.

am. An = am+n

3. Phân chia hai lũy thừa cùng cơ số

– Khi phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ những số mũ mang đến nhau.

am: an = am-n (a ≠ 0, m ≥ 0)

4. Lũy vượt của lũy thừa.

(am)n = am.n

– lấy ví dụ : (22)4 = 22.4 = 28

5. Nhân nhì lũy thừa cùng số mũ, khác sơ số.

am . Bm = (a.b)m

– lấy ví dụ như : 33 . 23 = (3.2)3 = 63

6. Phân tách hai lũy thừa thuộc số mũ, không giống cơ số.

am : bm = (a : b)m

– lấy một ví dụ : 64 : 34 = (6 : 3)4 = 24

7. Một vài quy ước.

1n = 1; a0 = 1

– lấy một ví dụ : 12018 = 1 ; 20180 = 1

*

II. Những dạng toán về luỹ quá với số mũ tự nhiên

Dạng 1: Viết các công thức về lũy vượt với số mũ tự nhiên và thoải mái cho ví dụ

* Phương pháp: Áp dụng công thức: an = a.a…..a

Bài 1. (Bài 56 trang 27 SGK Toán 6): Viết gọn những tích sau bằng cách dùng lũy thừa :

a) 5.5.5 5.5.5 ; b) 6.6.6.3.2 ;

c) 2 2.2.3.3 ; d) 100.10.10.10.

* Lời giải:

a) 5.5.5.5.5.5 = 56

b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64 ;

c) 2.2.2.3.3 = 23.32 ;

d) 100.10.10.10 = 10.10.10.10.10 = 105 .

Bài 2. (Bài 57 trang 28 SGK Toán 6): Tính giá chỉ trị các lũy vượt sau :

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210 ;

b) 32, 33, 34, 35;

c) 42, 43, 44;

d) 52, 53, 54;

e) 62, 63, 64.

* Lời giải:

a) 23 = 2.2.2 = 8 ; 24 = 23.2 = 8.2 = 16.

– Làm tương tự như bên trên ta được :

25 = 32 , 26 = 64 , 27 = 128 , 28 = 256, 29 = 512 , 210 = 1024.

b) 32 = 9, 33 = 27 , 34 = 81, 35 = 243 .

c) 42 = 16, 43 = 64, 44 = 256 .

d) 52 = 25, 53 = 125, 54 = 625.

e) 62 = 36, 63 = 216, 64 = 1296.

Bài 3. (Bài 65 trang 29 SGK Toán 6): bằng phương pháp tính, em hãy cho thấy số nào to hơn trong nhị số sau?

a) 23 với 32 ; b) 24 với 42 ;

c)25 cùng 52; d) 210 cùng 100.

* Lời giải

a) 23 = 8, 32 = 9 . Do 8 52.

d) 210 = 1024 đề nghị 210 >100.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nén File Ảnh Để Gửi Mail Mới Nhất 2020, Hướng Dẫn Cách Nén File Để Gửi Mail

Bài 4 : Viết gọn các tích sau dưới dạng lũy thừa.

a) 4 . 4 . 4 . 4 . 4

b) 10 . 10 . 10 . 100

c) 2 . 4 . 8 . 8 . 8 . 8

d) x . X . X . X

Dạng 2. Viết 1 số ít dưới dạng luỹ thừa với số mũ lớn hơn 1

* Phương pháp: áp dụng công thức a.a…..a = an (n quá số a) (n khác 0)

Bài 1. (Bài 58b; 59b trang 28 SGK Toán 6)

58b) Viết từng số sau thành bình phương của một số trong những tự nhiên : 64 ; 169 ; 196.

59b) Viết mỗi số sau thành lập phương của một số trong những tự nhiên : 27 ; 125 ; 216.

* Lời giải

58b) 64 = 8.8 = 82;

169 = 13.13 = 132 ;

196 = 14.14 = 142.

59b) 27 = 3.3,3 = 33 ;

125 = 5.5.5 = 53 ;

216 = 6.6.6 = 63.

Bài 2. (Bài 61 trang 28 SGK Toán 6) trong số số sau, số nào là lũy quá của một số tự nhiên cùng với số mũ to hơn 1 (chú ý rằng bao hàm số có nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa) : 8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100.

* Lời giải:

8 = 23; 16 = 42 = 24 ;

27 = 33 ; 64 = 82 – 26 = 43;

81 = 92 = 34; 100 = 102.

Dạng 3. Nhân 2 luỹ thừa cùng cơ số

* Phương pháp: áp dụng công thức: am. An = am+n

Bài 1. (Bài 60 trang 28 SGK Toán 6): Viết công dụng phép tính sau dưới dạng một lũy quá :

a) 33.34 ; b) 52.57; c) 75.7.

* Lời giải:

a) 33.34 = 33+4 = 37 ;

b) 52.57 = 52+7 = 59 ;

c) 75.7 = 75+1 = 76

Bài 2. (Bài 64 trang 29 SGK Toán 6) Viết công dụng phép tính bên dưới dạng một lũy quá :

a) 23.22.24;

b) 102.103.105 ;

c) x . X5 ;

d) a3.a2.a5 ;

* Lời giải:

a) 23.22.24 = 23+2+4 = 29 ;

b) 102.103.105 = 102+3+5 = 1010;

c) x.x5 = x1+5 = x6;

d) a3.a2.a5 = a3+2+5 = 210 ;

Bài 3 : Viết các tích sau bên dưới dạng một lũy thừa.

a) 48 . 220 ; 912 . 275 . 814 ; 643 . 45 . 162

b) 2520 . 1254 ; x7 . X4 . X 3 ; 36 . 46

Dạng 4: phân chia 2 luỹ thừa thuộc cơ số

* Phương pháp: vận dụng công thức: am: an = am-n (a ≠ 0, m ≥ 0)

Bài 1 : Viết các công dụng sau bên dưới dạng một lũy thừa.

a) 1255 : 253 b) 276 : 93 c) 420 : 215

d) 24n : 22n e) 644 . 165 : 420 g)324 : 86

Bài 2 : Viết các thương sau bên dưới dạng một lũy thừa.

a) 49 : 44 ; 178 : 175 ; 210 : 82 ; 1810 : 310 ; 275 : 813

b) 106 : 100 ; 59 : 253 ; 410 : 643 ; 225 : 324 : 184 : 94

Dạng 5: một số dạng toán khác

* Phương pháp: vận dụng 7 tính chất ở trên biến hóa linh hoạt

Bài 1 : Tính giá chỉ trị của các biểu thức sau.

a) a4.a6

b) (a5)7

c) (a3)4 . A9

d) (23)5.(23)4

Bài 2 : Tính giá chỉ trị các lũy quá sau :

a) 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 210.

b) 32 , 33 , 34 , 35.

c) 42, 43, 44.

d) 52 , 53 , 54.

Bài 3 : Viết những tổng sau thành một bình phương.

a) 13 + 23

b) 13 + 23 + 33

c) 13 + 23 + 33 + 43

Bài 4 : Tìm x ∈ N, biết.

a) 3x . 3 = 243

b) 2x . 162 = 1024

c) 64.4x = 168

d) 2x = 16

Bài 5 : Thực hiện những phép tính sau bằng phương pháp hợp lý.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Điện Thoại Iphone, Hướng Dẫn Sử Dụng Iphone

a. (217 + 172).(915 – 315).(24 – 42)

b. (82017 – 82015) : (82104.8)

c. (13 + 23 + 34 + 45).(13 + 23 + 33 + 43).(38 – 812)

d. (28 + 83) : (25.23)

Bài 6: tìm x, biết.

a) 2x.4 = 128 b) (2x + 1)3 = 125

c) 2x – 26 = 6 d) 64.4x = 45

e) 27.3x = 243 g) 49.7x = 2401

h) 3x = 81 k) 34.3x = 37

n) 3x + 25 = 26.22 + 2.30

* Đáp án:

a) x = 5; b) x = 2; c) x = 5; d) x = 2

e) x = 2; g) x = 2; h) x = 4; k) x = 3; n) x = 4

Bài 7: So sánh

a) 26 với 82 ; 53 với 35 ; 32 và 23 ; 26 cùng 62

b) A = 2009.2011 cùng B = 20102

c) A = 2015.2017 với B = 2016.2016

d) 20170 và 12017

Bài 8: Cho A = 1 + 21 + 22 + 23 + … + 22007

a) Tính 2A

b) hội chứng minh: A = 22008 – 1

Bài 9: Cho A = 1 + 3 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37

a) Tính 2A

b) chứng tỏ A = (38 – 1) : 2

Bài 10: mang lại A = 1 + 3 + 32 + … + 32006

a) Tính 3A

b) chứng tỏ : A = (32007 – 1) : 2

Bài 11: Cho A = 1 + 4 + 42 + 43 + 45 + 46

a) Tính 4A

b) chứng minh : A = (47 – 1) : 3

Bài 12: Tính tổng

S = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 22017

Từ khóa kiếm tìm kiếm : công thức lũy thừa, các công thức lũy thừa, cách làm lũy quá lớp 6, bí quyết lũy vượt 12, cong thuc luy thua, phương pháp tính lũy thừa, bí quyết lũy thừa lớp 7, phương pháp mũ lũy thừa, bí quyết lũy vượt lớp 12, phương pháp hàm số lũy thừa, phương pháp tính tổng dãy số lũy thừa, công thức nhân hai lũy thừa thuộc cơ số, phương pháp lũy thừa của một lũy thừa, các công thức lũy quá lớp 7, bí quyết lũy vượt trong excel, cong thuc tinh luy thua, cách làm tính lũy quá trong excel, công thức về lũy quá với số nón tự nhiên, bí quyết về lũy thừa, viết cách làm nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số, phương pháp tính tổng chuỗi lũy thừa, các công thức về lũy thừa, những công thức lũy quá với số nón tự nhiên, bí quyết lũy thừa cùng logarit, viết phương pháp lũy vượt của một lũy thừa, những công thức của lũy thừa, bí quyết chia nhì lũy thừa cùng cơ số, phương pháp tính lũy vượt lớp 6, cong thuc nhan hai luy thất bại cung teo so, phương pháp lũy quá tầng, công thức biến hóa lũy thừa, công thức luỹ thừa, minh chứng công thức lũy thừa, cách làm hàm số lũy vượt hàm số mũ và hàm số logarit, cong thuc luy chiến bại 12, những công thức tính lũy thừa, bảng cách làm lũy thừa, phương pháp tính tổng lũy thừa, cách làm nhân 2 lũy thừa cùng cơ số, cac cong thuc luy thua, cách làm tính lũy thừa tầng, cách làm luỹ thừa số phức, công thức cộng lũy thừa, viết phương pháp lũy vượt của một tích, cách làm cộng 2 lũy thừa cùng cơ số, tong hop cong thuc luy thua, cong thuc luy thua cua mot tich, cách làm lũy vượt của lũy thừa, viet cong thuc nhan nhì luy thảm bại cung teo so, cách làm nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số