Cách Xác Định Nhóm Trong Bảng Tuần Hoàn

     

+ Nguyên tố s: đội IA (nhóm kim loại kiềm, trừ H) và nhóm IIA (kim một số loại kiềm thổ).

Bạn đang xem: Cách xác định nhóm trong bảng tuần hoàn

+ Nguyên tố p: đội IIIA mang lại VIIIA (trừ He).

- STT nhóm = Số e lớp ngoại trừ cùng = Số e hóa trị

+ cấu hình electron hóa trị tổng quát của tập thể nhóm A:

⟶nsanpb

⟶ ĐK:1 ≤ a ≤ 2; 0 ≤ b ≤ 6 

+ Số máy tự của nhóm A = a+b

⟶ Nếu a+b ≤ 3a+b ≤ 3 ⇒ Kim loại

⟶ Nếu 5 ≤ a+b ≤ 75 ≤ a+b ≤ 7 ⇒ Phi kim

⟶ Nếu a+b = 8a+b = 8 ⇒ Khí hiếm

+ Ví dụ:

⟶ Na(Z=11) : 1s22s22p63s1 ⇒ IA

⟶ O(Z=8) : 1s22s22p4 ⇒VIA

*Nhóm B:

- nhóm B bao gồm 8 team được đánh số từ IIIB mang đến VIIIB, rồi IB cùng IIB theo hướng từ trái sang cần trong bảng tuần hoàn.

- team B chỉ gồm những nguyên tố của những chu kỳ lớn.

- team B gồm những nguyên tố dd và nguyên tố f (thuộc 2 hàng cuối bảng).

- STT đội = Số e lớp ngoài cùng = Số e hóa trị (Ngoại lệ: Số e hóa trị = 9, 10 thuộc team VIIIB)

+ thông số kỹ thuật electron hóa trị của nguyên tố d:

⟶(n−1)

⟶ĐK: b = 2; 1≤ a ≤ 10

⟶ Nếu a+b 10a+b > 10 ⇒ STT nhóm = (a+b) − 10

Cùng đứng đầu lời giải tìm hiểu thêm Bảng tuần hoàn nguyên tố chất hóa học nhé.

I. Hiệ tượng sắp xếp những nguyên tố vào bảng tuần hoàn

+ các nguyên tố được bố trí theo chiều tăng đột biến của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.

+ các nguyên tố bao gồm cùng số lớp electron trong nguyên tử được thu xếp thành một mặt hàng (chu kì)

+ những nguyên tố gồm số electron hóa trị trong nguyên tử như nhau được xếp thành một cột (nhóm)

II. Cấu trúc bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 


1. Ô nguyên tố

- Số trang bị tự của ô yếu tắc đúng bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó (= số e = số phường = số đơn vị điện tích hạt nhân).

*

2. Chu kì cùng nhóm

a. Chu kì

- Chu kì là dãy những nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần.

- Số thiết bị tự của chu kì trùng với số lớp electron của nguyên tử những nguyên tố vào chu kì đó.

+ Chu kì nhỏ: tất cả chu kì 1, 2, 3.

Xem thêm: Cách Để Đo Độ Ph Của Đất Nhằm, Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Đo Độ Ph Của Đất

+ Chu kì lớn: tất cả chu kì 4, 5, 6, 7.

Ví dụ: 12Mg: 1s22s22p63s2

 => Mg trực thuộc chu kì 3 vì bao gồm 3 lớp electron.

b. đội nguyên tố

- nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có thông số kỹ thuật electron tương tự nhau, vì thế có đặc điểm hóa học gần giống nhau và được xếp thành một cột.

- Bảng tuần hoàn có 18 cột được tạo thành 8 team A viết số từ IA cho VIIIA với 8 team B khắc số từ IIIB mang đến VIIIB rồi IB và IIB theo chiều từ trái sang nên trong bảng tuần hoàn.

*

+ nhóm A: Bao gồm các nguyên tố s và p. Số lắp thêm tự team A bằng tổng số e phần ngoài cùng.

+ nhóm B: Bao gồm những nguyên tố d với f có thông số kỹ thuật e nguyên tử tận thuộc dạng (n – 1)dxnsy

*Nếu 3 ≤ (x + y) ≤ 7 thì nguyên tố đó thuộc team (x + y) B.

*Nếu 8 ≤ (x + y) ≤ 10 thì nguyên tố kia thuộc team VIIIB.

*Nếu (x + y) > 10 thì yếu tắc đó thuộc nhóm (x + y - 10) B.

Nguyên tử những nguyên tố vào cùng một đội có số electron hóa trị đều bằng nhau và bằng số thứ tự của tập thể nhóm (trừ hai cột cuối của tập thể nhóm VIIIB).

c. Khối nguyên tố

+ Khối những nguyên tố s gồm các nguyên tố thuộc team IA với IIA.

Xem thêm: Cách Nấu Cà Ri Gà Kiểu Thái Lan Đổi Vị, Cách Làm Món Cà Ri Gà Cốt Dừa Của Thái Lan

+ Khối những nguyên tố p gồm các nguyên tố thuộc team IIIA đến nhóm VIIIA (trừ He).