Cách Xem Phiên Bản Net Framework

     

Microsoft .NET Framework là 1 nền tảng phát triển phần mềm được cải tiến và phát triển bởi Microsoft. Mọi ứng dụng Phần mềm được cải cách và phát triển bằng .NET yêu mong .net Framework được thiết đặt trong khối hệ thống để chạy ứng dụng. Cùng khi bạn cài đặt một vận dụng mới được phát triển trên .Net trên máy tính xách tay / thứ chủ, nhiều khi bạn cần phải biết trước phiên bạn dạng và dịch vụ theo gói nào của .Net Framework đã được tải đặt. Windows 10 Phiên phiên bản 1903 có .NET Framework 4.7.2 được cài đặt theo khoác định, trên đây bí quyết kiểm tra phiên bản .NET Framework như thế nào được cài ném lên hệ thống Windows của bạn.

Bạn đang xem: Cách xem phiên bản net framework

Nội dung bài bác giaoducphanthiet.edu.vnết: -

Phiên bạn dạng Microsoft .NET Framework

Có một trong những phiên phiên bản .NET Framework gồm sẵn, một vài được bao hàm trong một trong những hệ quản lý Windows theo khoác định cùng tất cả đều phải có sẵn để download xuống tại trang web của Microsoft.

.NET Framework 1.0 (được thiết đặt sẵn vào Windows XP) .NET Framework 1.1 (được setup sẵn trong Windows server 2003) .NET Framework 2.0 (được thiết đặt sẵn trong Windows hệ thống 2003, 2003 R2, 2008 SP2 và 2008 R2 SP1) .NET Framework 3.0 (Có trong Windows giaoducphanthiet.edu.vnsta và Windows hệ thống 2008 SP2, 2008 R2 SP1) .NET Framework 3.5 (được cài đặt sẵn trong Windows 7, 8 / 8.1, Windows 10 với Windows hệ thống 2008 R2 SP1) .NET Framework 4.0 .NET Framework 4.5 (Theo mang định được cài đặt trong Windows 8 với Windows hệ thống 2012) .NET Framework 4.5.1 (được thiết lập sẵn trong Windows 8.1 và Windows server 2012 R2) .NET Framework 4.5.2 .NET Framework 4.6 (được setup trong Windows 10) .NET Framework 4.6.1 (được setup trong Windows 10 phiên bạn dạng 1511) .NET Framework 4.6.2 (được cài đặt trong Windows 10 phiên phiên bản 1607 và Windows hệ thống 2016) .NET Framework 4.7 (được setup trong Windows 10 phiên bản 1703) .NET Framework 4.7.1 (được cài đặt trong Windows 10 phiên bản 1709) .NET Framework 4.7.2 (được setup trong Windows 10 phiên bản 1803/1809) .NET Framework 4.8 được vạc hành vào ngày 18 tháng bốn năm 2019 và Windows 10 phiên bạn dạng 1903 new nhất, phiên bản cập nhật tháng 5 năm 2019 của hệ điều hành, đã bao gồm phiên bản 4.8 của .NET Framework.

Kiểm tra phiên bạn dạng .NET Framework

Tất cả những phiên bạn dạng .NET Framework số đông được cài đặt trong những thư mục:

% SystemRoot% Microsoft.NET Framework % SystemRoot% Microsoft.NET Framework64

Và để hiển thị danh sách các phiên bạn dạng đã setup .Net, hãy mở thư mục này Tại đây Mỗi phiên bạn dạng tương ứng với cùng một thư mục riêng biệt với v ký tự ở đầu cùng số phiên bạn dạng làm thương hiệu thư mục.

Xem thêm: Thì Hiện Tại Đơn Với Động Từ Thường Trong Tiếng Anh Được Sử Dụng Nhiều Nhất

Ngoài ra, chúng ta có thể mở vệt nhắc lệnh cùng với các đặc quyền quản trị với chạy lệnh sau, hiển thị các thư mục .NET Framework (phiên bản) đã cài đặt.

Xem thêm: Trong Máu Huyết Tương Chiếm Bao Nhiêu Về Thể Tích

dir% WINDIR% Microsoft.Net Framework v * / O: -N / B

*

Kiểm tra phiên phiên bản .NET Framework bằng trình chỉnh sửa sổ đăng ký

nhận Windows + R, nhập regedit và ok để mở trình sửa đổi sổ đăng ký. Sau đó điều tìm hiểu đường dẫn sau: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft NET Framework setup NDP Khi thực hiện khóa con NDP, các bạn sẽ thấy các khóa riêng lẻ cho từng phiên bạn dạng .NET Framework được thiết đặt trong hệ thống của mình.

*

để hiểu thêm về phiên phiên bản đã cài đặt đặt, hãy sử dụng ngẫu nhiên phiên phiên bản nào trong những đó, chẳng hạn như khi bạn sử dụng v4 và lựa chọn phiên phiên bản đầy đầy đủ hoặc vận dụng mà chúng ta tìm thấy các thông số đăng ký kết sau:

Tải về - cờ cài đặt phiên bạn dạng (nếu bởi 1 - phiên bản .Net này được cài đặt trên máy tính); Đường dẫn cài đặt đặt - thư mục khu vực phiên bạn dạng .Net này được sở hữu đặt; Giải phóng - .Net số xây đắp hiện tại; Phiên bản - số phiên bạn dạng đầy đủ của .Net Framework.

*

Đây Phiên bản .NET Framework và những giá trị DWORD desgin được links của chúng

Phiên bạn dạng Giá trị của DWORD chế tạo
.NET Framework 4.5 378389
.NET Framework 4.5.1 được thiết đặt với Windows 8.1 378675
.NET Framework 4.5.1 được cài bỏ trên Windows 8, Windows 7 SP1 hoặc Windows giaoducphanthiet.edu.vnsta SP2 378758
.NET Framework 4.5.2 379893
.NET Framework 4.6 được thiết đặt với Windows 10 393295
.NET Framework 4.6 được cài đặt trên tất cả những phiên bản hệ điều hành và quản lý Windows khác 393297
.NET Framework 4.6.1 được cài đặt lên Windows 10 394254
.NET Framework 4.6.1 được cài bỏ lên trên tất cả các phiên bản hệ quản lý điều hành Windows khác 394271
.NET Framework 4.6.2 được cài bỏ trên Windows 10 Anniversary Update cùng Windows hệ thống 2016 394802
.NET Framework 4.6.2 được cài ném lên tất cả các phiên bản hệ điều hành Windows khác 394806
.NET Framework 4.7 được cài bỏ trên Windows 10 Creators Update 460798
.NET Framework 4.7 được cài bỏ trên tất cả các phiên bản hệ điều hành và quản lý Windows khác 460805
.NET Framework 4.7.1 được cài đặt lên trên Windows 10 Fall Creators Update 461308
.NET Framework 4.7.1 được cài bỏ trên tất cả những phiên bản hệ điều hành Windows khác 461310
.NET Framework 4.7.2 được cài đặt trên bạn dạng cập nhật Windows 10 tháng 10 năm 2018 461814
.NET Framework 4.7.2 được thiết lập trên bạn dạng cập nhật Windows 10 tháng bốn năm 2018 461808
.NET Framework 4.7.2 được cài bỏ trên Windows 10 Fall Creators Update và các phiên bạn dạng hệ điều hành cũ hơn 461814

Ví dụ sau kiểm soát Giải phóng trong sổ đăng ký để xác minh xem .NET Framework 4.5 hoặc phiên phiên bản mới hơn của .NET Framework đã được cài đặt hay chưa.