Cách xét tính chẵn lẻ của hàm số

     

giaoducphanthiet.edu.vn reviews đến những em học sinh lớp 10 nội dung bài viết Xét tính chẵn lẻ của hàm số, nhằm mục đích giúp những em học tốt chương trình Toán 10.

*Bạn đang xem: Cách xét tính chẵn lẻ của hàm số

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung nội dung bài viết Xét tính chẵn lẻ của hàm số:Xét tính chẵn lẻ của hàm số. Phương pháp: Để xét tính chẵn lẻ của hàm số y = f(x) ta tiến hành quá trình như sau: tìm tập xác định D của hàm số và xét xem D gồm là tập đối xứng tốt không. Trường hợp D là tập đối xứng thì đối chiếu f(x) cùng với f(x) (x bất cứ thuộc D). Giả dụ f(-x) = f(x) f là hàm số chẵn. Trường hợp f(-x) = f(x), thì f là hàm số lẻ. Chú ý. Tập đối xứng là tập chấp nhận điều kiện: giả dụ D mà lại f(-x) = f(x) thì f là hàm số ko chắn không lẻ. Các ví dụ tập luyện kĩ năng. Lấy ví dụ 1. Xét tính chẵn lẻ của những hàm số sau: Hàm số f(x) = y tất cả TXĐ D = R bắt buộc hàm số lẻ. Hàm số f(x) = x – x gồm TXĐ D = R đề xuất f(-x)= f(x) đề nghị hàm số chẵn. Hàm số f(x) = x + x + 1có TXĐ D = R đề xuất hàm số ko chẵn ko lẻ. Hàm số f(x) tất cả TXĐ D = IR -1. Ta có hàm số ko chắn không lẻ.Ví dụ 4. Tìm điều kiện của m nhằm hàm số y = m(m – 1)x + x + mx + m là hàm số chẵn. Hàm y tất cả tập khẳng định là R nên hàm số chẵn. Lấy ví dụ như 5: tìm kiếm m thì hàm số f(x) = x là hàm số lẻ. Lời giải: Hàm số có tập xác định là D = R cho nên theo đề bài, ta có f(-x) = -f(x), nghĩa là điều này xảy ra khi m = 1. Bài xích tập trắc nghiệm. Câu 1. đến hàm số y = f(x) khẳng định trên tập D. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng? A. Nếu f(x) ko là hàm số lẻ thì f(x) là hàm số chẵn. B. Trường hợp f(-x) = -f(x), thì f(x) là hàm số lẻ. C. Đồ thị hàm số lẻ thừa nhận trục tung có tác dụng trục đối xứng. D. Nếu f(x) là hàm số lẻ thì f(-x) = -f(x). A không nên vì có những hàm số ko chẵn, không lẻ. B sai bởi vì f(x) = 0 thì f(-x) = -f(x) tuy vậy f(x) cũng chính là hàm số chẵn. C sai vày đồ thị hàm số lẻ nhận nơi bắt đầu tọa độ làm trung ương đối xứng.

Xem thêm: Làm Bài Tập Tiếng Anh Là Gì ? Một Số Bài Tập Tiếng Anh Hay Cơ Bản!


Xem thêm:


Mang đến đồ thị hàm số y = f(x) như hình vẽ. Kết luận nào trong các tóm lại sau là đúng?Câu 3. A. Đồng biến chuyển trên R. B. Hàm số chẵn. C. Hàm số lẻ. D. Cả ba đáp án mọi sai. Lời giải. Chọn B. Đồ thị hàm số đối xứng qua trục Oy cần hàm số đã chỉ ra rằng hàm số chẵn. Hàm số y = x – x + 3 là A. Hàm số vừa chẵn, vừa lẻ. B. Hàm số không chẵn, không lẻ. C. Hàm số lẻ. D. Hàm số chẵn. Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn. Hàm số nào sau đó là hàm số lẻ? mang lại hàm số y = f(x) = 3x – 4x + 3. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng? A. Y = f(x) là hàm số chẵn. B. Y = f(x) là hàm số lẻ. C. Hàm số không tồn tại tính chẵn lẻ. D. Y hàm số vừa chẵn vừa lẻ.