CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

     
You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.

Bạn đang xem: Cải cách tài chính công


*

*

*
Email
*
Bản in

Cùng với quá trình triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính, Sở Tài chính đã tham mưu tích cực, bám sát tình hình thu và các quy định tài chính ngân sách hiện hành, đảm bảo giữ vững cân đối ngân sách, ổn định an sinh xã hội trên địa bàn.

 

*

Các văn bản về cải cách tài chính công được đăng tải chi tiết trên Trang TTĐT Sở Tài chính

Xác định giaoducphanthiet.edu.vn là khâu then chốt quyết định chất lượng và tiến độ giải quyết công việc nội bộ cơ quan cũng như cho tổ chức, công dân, thời gian qua, Sở Tài chính luôn chú trọng đảm bảo giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Bộ phận một cửa là đầu mối thực hiện việc giao tiếp, hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đến phòng chuyên môn và trả kết quả giải quyết mọi thủ tục liên quan. Các phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tham mưu trình lãnh đạo Sở giải quyết hành chính theo thẩm quyền. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch, tất cả các TTHC được niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa ở vị trí dễ thấy, dễ xem; đăng tải trên Cổng TTĐT của Sở và phân công cán bộ trực tiếp phụ trách, giải quyết đúng quy định. Người đến giải quyết TTHC được đội ngũ công chức tiếp đón, hướng dẫn tận tình, đúng mực. Mọi thắc mắc của doanh nghiệp, người dân đều được giải đáp kịp thời.

Xem thêm: Hấp Thụ Hoàn Toàn 3.36 Lít Khí Co2 Vào 125Ml, Hấp Thụ Hoàn Toàn 3

Trong việc phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông, Sở đã phân công công chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông của Văn phòng UBND tỉnh theo quy định. Tổng hồ sơ đã tiếp nhận tại bộ phận một cửa liên thông tính đến hết tháng 11/2018 là 80 hồ sơ quyết toán dự án, trong đó đã hoàn thành thẩm tra trình phê duyệt quyết toán 71 dự án với tổng giá trị đề nghị quyết toán là 2.708 tỷ đồng, qua thẩm tra đã loại bỏ chi phí sai quy định, góp phần giảm chi cho ngân sách Nhà nước 18 tỷ đồng.

Xem thêm: Cách Giảm Sáng Màn Hình Laptop Đơn Giản, Dễ Thực Hiện, 5 Cách Tăng Độ Sáng Màn Hình Laptop Đơn Giản

Công tác tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật (triển khai Luật Ngân sách Nhà nước, các nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính) được Sở Tài chính triển khai khẩn trương, kịp thời; từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, địa phương có cơ sở triển khai thực hiện, sớm đưa các chế độ, chính sách tài chính ngân sách mới vào cuộc sống. Năm 2018, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua 06 văn bản quy phạm pháp luật là 06 Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý ngân sách. Qua quá trình triển khai thực hiện, các Nghị quyết phát huy hiệu quả, nguồn thu, nhiệm vụ chi được phân cấp rõ ràng, minh bạch, công khai giữa các cấp chính quyền địa phương, định mức phân bổ chi thường xuyên dễ vận dụng, đáp ứng được nguồn lực thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương trong tỉnh và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách các cấp.

Trong quản lý, điều hành ngân sách, để sử dụng ngân sách một cách hiệu quả nhất, Sở Tài chính đã thực hiện rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi, cắt giảm tối đa các khoản chi chưa thực sự cần thiết, tập trung vốn cho những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của tỉnh; không tham mưu bố trí kinh phí cho những nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết, cấp bách. Quản lý điều hành chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ theo đúng dự toán giao. Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Không tham mưu ban hành các chế độ chính sách mới làm tăng chi ngân sách Nhà nước khi chưa có nguồn đảm bảo. Tham mưu quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh; chủ động tham mưu dự phòng ngân sách cấp tỉnh để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh theo quy định. Kịp thời báo cáo Bộ Tài chính thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách tiền lương, chính sách tinh giản biên chế và các chính sách khác của địa phương mà tỉnh chưa đảm bảo đủ nguồn kinh phí triển khai thực hiện. Đồng thời đã thực hiện tốt công tác báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017, công tác phân bổ và giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và xây dựng kế hoạch tài chính 03 năm giai đoạn 2019 - 2021 cho các đơn vị, địa phương. Triển khai thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính và của tỉnh về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. Tham mưu cụ thể hoá một số quy định của trung ương nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Ngân sách năm 2015 và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước.

Thực hiện công tác cải cách tài chính công, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018; triển khai hướng dẫn đánh giá kết quả hực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên; hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; đôn đốc các địa phương, đơn vị xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2018 - 2020; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng với giá dịch vụ, sự nghiệp công đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đồng thời cho ý kiến vào phương án giao quyền tự chủ tài chính cho 15 đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2020. Cùng với đó, Sở còn phối hợp tốt với ngành KH&ĐT và các sở, ngành liên quan tham mưu cho tỉnh thực hiện phân bổ ngân sách theo định hướng; kết hợp hài hòa giữa giải quyết các vấn đề quan trọng, cấp bách với các vấn đề cơ bản, dài hạn của tỉnh, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giaoducphanthiet.edu.vn, trong thời gian tới, Sở Tài chính sẽ chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai kịp thời các văn bản về chế độ, chính sách tài chính theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương trong từng giai đoạn; chủ động đôn đốc, kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện ở các ngành, các cấp của địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về chế độ, chính sách tài chính và thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tài chính công cũng như sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất và thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh…