can them bao nhieu ml nuoc cat vao 10ml

Bạn đang xem: can them bao nhieu ml nuoc cat vao 10ml

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vị những Chuyên Viên, nghề giáo số 1 của Cửa Hàng chúng tôi.

icon

Giải mến công việc giải:

$C_{M_{HCl}} = [H^+] = 10^{-pH} = 10^{-3}M$

$\to n_{HCl} = 10^{-3}.0,01 = 10^{-5}(mol)$

Sau khi tăng nước :

$C_{M_{HCl}} = [H^+] = 10^{-pH} = 10^{-4}M$
Ta sở hữu : $C_M = \dfrac{n}{V} ⇔ V = \dfrac{n}{C_M}$

$\to V = \dfrac{10^{-5}}{10^{-4}} = 0,1\ lít = 100\ ml$
Suy đi ra :

$V_{nước} = V_{sau} - V_{trước} = 100 - 10 = 90\ ml$

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: hinh anh cac chom sao tren bau troi

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

2 vote

Xem thêm: cach boi sai nhanh nhat