cau bi dong thi hien tai tiep dien

Trong giờ đồng hồ Anh, câu thụ động là cấu tạo câu gắn sát với 12 thì căn bạn dạng. Hôm ni, ELSA Speak tiếp tục khiến cho bạn ôn tập dượt phần kỹ năng câu thụ động lúc này tiếp diễn tất nhiên bài xích tập dượt áp dụng cụ thể.

Thể thụ động (Passive voice) là gì?

Thể bị động là thể dùng để làm nhấn mạnh vấn đề đối tượng người dùng Chịu đựng tác dụng bởi vì hành vi. 

Bạn đang xem: cau bi dong thi hien tai tiep dien

Kiểm tra vạc âm với bài xích tập dượt sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to lớn start recording!

Recording... Click to lớn stop!

loading

Công thức cộng đồng của thể thụ động là:

S + to lớn be + V3/ed

Ví dụ:

  • English is learned by us every day. (Tiếng Anh được Cửa Hàng chúng tôi học tập từng ngày)
  • The football match is being watched by Jack. (Trận đấu soccer đang rất được coi bởi vì Jack)
Thể thụ động là thể dùng để làm nhấn mạnh vấn đề đối tượng người dùng Chịu đựng tác dụng bởi vì hành động

Công thức và cách sử dụng thụ động lúc này tiếp diễn

1. Công thức thụ động lúc này tiếp diễn

Thể Câu công ty động Câu bị động
Khẳng địnhS + am/is/are + V-ing + OS + am/is/are + being + V3 + (by O)
Ví dụMy mother is making tea.

Mẹ tôi đang được trộn trà.

Tea is being made by my mother.

Trà đang rất được u tôi trộn.

Phủ địnhS + am/is/are + not + V-ing + OS + am/is/are + not + being + V3 + (by O)
Ví dụMy mother is not making tea.

Mẹ tôi ko trộn trà.

Tea is not being made by my mother.

Trà ko cần vì thế u tôi trộn.

Nghi vấnAm/Is/Are + S + V-ing + O?Am/Is/Are + S + being + V3 + (by O)?
Ví dụIs your mother making tea?

Mẹ chúng ta đang được trộn trà cần không?

Is tea being made by your mother?

→ Trà được trộn bởi vì u chúng ta cần không?

2. Cách sử dụng thụ động lúc này tiếp diễn

Trong giờ đồng hồ Anh, câu thụ động thì lúc này tiếp tục thông thường được dùng vô 2 ngôi trường hợp:

1. Khi mong muốn nhấn mạnh vấn đề đối tượng người dùng Chịu đựng tác dụng bởi vì hành vi thay cho hành vi hoặc công ty ngữ.

Ví dụ:

Chủ động Bị động
Jack is repairing a xế hộp. (Jack đang được sửa con xe dù tô)

Nhấn mạnh đơn vị phát sinh hành vi là “Jack”

A xế hộp is being repaired by Jack. (Một con xe đang rất được sửa bởi vì Jack)

→ Nhấn mạnh đối tượng người dùng phải chịu là “ A car”

2. Khi mong muốn đơn vị phát sinh hành vi vô câu ko rõ ràng là ai, ko cần thiết hoặc không thích kể.

Ví dụ: 

Chủ độngBị động
Hackers are taking our company’s important data. (Tin tặc đang được lấy thất lạc tài liệu cần thiết của doanh nghiệp lớn Cửa Hàng chúng tôi.)

→ Đối tượng lấy cắp tài liệu và đã được xác lập là tin cậy tặc.

Our company’s important data is being taken. (Dữ liệu cần thiết của doanh nghiệp lớn Cửa Hàng chúng tôi hiện giờ đang bị lấy thất lạc.)

→ Vẫn ko xác lập được ai đó đã lấy cắp tài liệu của doanh nghiệp lớn. 

Có thể chúng ta quan tiền tâm: Câu thụ động lúc này đơn

Bài tập dượt thụ động lúc này tiếp tục [có đáp án]

Bài 1 Chọn đáp án đúng

1. The novel __________ by Hoa.A. was reading

B. is reading

C. was read

D. is read

2. The classroom __________ by the students now.
A. is cleaned

B. is clean

C. clean

D. is being cleaned

3. The traffic lights _________ off every night, they work all day and night.A. aren’t turned

B. aren’t turning

C. isn’t turned

D. isn’t turning

4. Newspapers __________ much by the old at this time.
A. is being read

B. is reading

C. are being read

D. reading

5. That girl _________ her silk skirt by hand now because she is afraid of tearing it.A. is washed

B. was wash

C. are washing

D. is washing

6. My sister ______ cakes at the moment in the kitchen.A. bakes

B. is baking

C. is bake

D. bake

7. ________ Unit 2 __________ by all students at the moment?A. Are/being learned

B. Is/being learn

C. Is/being learned

D. Are/being learn

Xem thêm: cach tai game ve may tinh win 10

8. _____ classrooms always _________ by on-duty people?A. Is/swept

B. Are/sweeping

C. Is/sweeping

D. Are/swept

9. The wool scarf  _________ by her mother.A. is being knitted

B. knitted

C. is knitting

D. knit

10. The ring _________ by Lyly.A. is being worn

B. is wearing

C. wore

D. wearing

Bài tập dượt thụ động lúc này tiếp diễn

Bài 2: Chuyển trở thành câu thụ động tiếp diễn

1. The boy is singing a new tuy vậy.

→ _______________________________

2. Mr. Jack and his daughter are flying a kite at this time.

→ _______________________________

3. My son is making a snowman.

→ _______________________________

4. The waiter is serving three dinners at this time.

→ _______________________________

5. My brother is reading a novel now.

→ _______________________________

6. We are selling paintings now.

→ _______________________________

7. The mèo is drinking some milk.

→ _______________________________

8. My father is washing the xế hộp.

→ _______________________________

9. Santa Claus is carrying a big bag of presents on his back.

→ _______________________________

10. John is throwing the ball into the basket.

→ _______________________________

Đáp án: 

Bài 1: 

1. B2. D3. A4. C5. D
6. B7. C8. D9. A10. A

Bài 2: 

1. A new tuy vậy is being sung by the boy.

2. A kite is being flown by Mr. Jack and his daughter at this time.

3. A snowman is being made by my son.

4. Three dinners are being served by the waiter at this time.

5. A novel is being read by my brother now.

6. Paintings are being sold by us now.

7. Some milk is being drunk by the mèo.

8. The xế hộp is being washed by my father.

9. A big bag of presents is being carried by Santa Claus on his back.

10. The ball is being thrown by John into the basket.

Xem thêm: 100 bài xích tập dượt câu bị động

Xem thêm: cach lam mon kem xoi

Qua nội dung bài viết này, kỳ vọng rằng các bạn sẽ nắm rõ rộng lớn phần kỹ năng bị động thì lúc này tiếp tục trong giờ đồng hồ Anh. Để thành thục rộng lớn, bạn phải tập luyện bằng phương pháp thực hiện bài xích tập dượt và dùng thông thường xuyên vô tiếp xúc.

Đăng ký ELSA Pro học tập giờ đồng hồ Anh phó tiếp

Ngoài đi ra, chúng ta hãy nhớ là học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc nằm trong ELSA Speak thường ngày nhằm vạc âm chuẩn chỉnh quốc tế nhé. Công nghệ A.I. của ELSA Speak tiếp tục khiến cho bạn vạc hiện nay lỗi sai vạc âm và chỉ dẫn cơ hội bịa lưỡi, nhả tương đối sao mang lại chính nhất. 

Hơn 290 chủ thể, 5.000 bài học kinh nghiệm có lợi bên trên ELSA Speak đang được hóng chúng ta tìm hiểu. Vậy thì còn do dự gì tuy nhiên ko ĐK ELSA Pro nhằm thưởng thức ngay lập tức hôm nay!